Home

Rovnoběžky a poledníky

Také ony se označují (podobně jako poledníky) podle zeměpisných stupňů. Rovnoběžky mají čísla od 0° (rovník) nahoru, na sever, až po 90° severní šířky (s.š.), což je severní pól. Dolů, k jihu, také od 0° po 90° jižní šířky (j.š.), což je jižní pól. Pomocí rovnoběžek se tedy měří zeměpisná šířka Orientace na mapě: Poledníky a rovnoběžky. délka videa 01:02. Stručné seznámení se zeměpisnou sítí neboli poledníky a rovnoběžkami. Ukázka pomáhá s orientací na mapě Rovnoběžky a poledníky. -Poledníky jsou polokružnice které spojují oba zemské (povrchy)poly a aurčují severo východní směr. -Hlavní poledník je nultý. (má 0 stupnů) -Rovnoběžky jsou kružnice rovnoběžné s rovníkem ,které určují směr západ -východ. -Hlavní rovnoběžka je rovník. -Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou sít Poledníky = myšlené čáry které spojují oba póly - stejně dlouhé půlkružnice-0. poledník - Greenwichsky od něho 180° na Západ a 180° na Východ dávají dohromady 360 poledníků-pomocí poledníků určujeme Zeměpisnou délku. Rovnoběžky = myšlené čáry kolmé k poledníkům - různě dlouhé kružnice ( na pólech- body

Délka všech poledníků je shodná a činí od pólu k pólu 20 004,5765 km, takže obvod zeměkoule měřený přes poledníky činí 40 009,153 km, což je často označováno (poněkud nepřesně) jako poledníková kružnice (správněji elipsa); vzdálenost mezi pólem a rovníkem je pak kvadrant (čtvrtkruh, 10 002,288 km) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. vÝznamnÉ polednÍky a rovnobĚŽky severnÍ pÓl 90° s.š. severnÍ polÁrnÍ kruh 66,5° s.š. rovnÍk 0° z.š. jiŽnÍ polÁrnÍ kruh 66,5° j.š. obratnÍk raka 23,5°s.š. obratnÍk kozoroha 23,5° j.š. jiŽnÍ pÓl 90°j.š. hlavnÍ nultÝ polednÍk 0°z.d

Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síť. Zeměpisná šířka a zeměpisná délka jsou zeměpisné souřadnice. Každým místem na Zemi může vést jen jeden poledník a jen jedna rovnoběžka. Každé místo má proto své jedinečné zeměpisné souřadnic Rovnoběžka je pomyslná čára na zemském povrchu, vzniklá průnikem povrchu Země a rotačního kuželu, jehož vrchol je v zemském středu a jeho osa je shodná se zemskou osou.Na zjednodušeném modelu Země (na kouli nebo referenčním elipsoidu) mají rovnoběžky tvar kružnice a jsou rovnoběžné s rovníkem.Rovnoběžky označujeme zeměpiskou šířkou φ Rovnoběžky a poledníky jsou pomyslné čáry, které obemykají kolem dokola celou Zemi. Články: Perlivá voda a její příchod na svět.. Tesařík obrovský dorůstá délky 24 až 53 mm.. Ještěrka zelená dorůstá délky až 30 centimetrů

Globus | ZŠ Miroslav

Zeměpisná síť (poledníky a rovnoběžky

 1. -Poledníky jsou polokružnice které spojují oba zemské (povrchy)poly a aurčují severo východní směr (Rovnoběžky a poledníky, Zeměpis referát). -Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou sít. -od hlavního poledníku se počítá 180 stupnů na východ a 180stupnů na západ.Poledník na 180 stupni.
 2. Poledníky a rovnoběžky. Poledníky jsou polokružnice, které spojují severní a jižní pól. Poledníků je 360. Hlavní poledník je nultý poledník, nebo také Greenwichský
 3. rovnoběžky, poledníky se zěmepisnou šířkou a délkou: zahrady a zastavěné území s budovami (běžná, veřejná, kostel) průmyslová plocha; průmyslová budova; lom: hřbitov; sportovní hřiště: I. zóna národního parku, přírodní rezervace nebo památka: hranice národního parku a CHKO: hranice přírodního parku.
 4. b/ všechny rovnoběžky jsou stejně dlouhé a jsou kolmé na rovník, c/ rovnoběžky jsou různě dlouhé a jsou kolmé na poledníky, d/ všechny poledníky jsou navzájem rovnoběžné a mají různou délku, e/ rovnoběžky jsou stejně dlouhé jako poledníky a jsou s nimi rovnoběžné. Prahou prochází poledník a rovnoběžk
 5. Glóbus je zmenšeným modelem Země. Měřítko glóbusu vyjadřuje poměr jeho zmenšení. Zeměpisnou síť tvoří poledníky a rovnoběžky.. Poledníky jsou stejně dlouhé polokružnice, které spojují oba póly. Základní poledník (nultý) a poledník 180° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli
PPT - SVĚTOVÉ STRANY , POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY PowerPoint

Orientace na mapě: Poledníky a rovnoběžky - ČT edu - Česká

Poledníky a rovnoběžky dohromady tvoří zeměpisnou síť. ROVNOBĚŽKY - Dělí Zemi na severní a jižní polokouli - Nejdelší rovnoběžka je ROVNÍK, označuje se 0˚ - Rovnoběžky nejsou stejně dlouhé (rovník je nejdelší, pak se zkracují) - Rovnoběžek je dohromady 180 Rovnoběžky vidíme na mapce ČR jako vodorovné čáry, o hodnotě 49 až 51 stupňů. Systém rovnoběžek je tedy jasný a podívejme se na systém tzv. poledníků. косметические наборы оптом Poledníky jsou opět pomyslné kružnice (s vždy stejným poloměrem), svírajíc • 50°rovnoběžka prochází ČR• poledník 151 v.d. Jindřichův Hradec• pražský poledník 14°25´• nejnižší bod - Hřensko (115m)• nejvyšší bod - Sněžka (

zeměpis, 6. ročník, mapa, smyšlené čáry, poledníky a rovnoběžky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c Poledníky, rovnoběžky, polokoule. Aby byla teoretická orientace na mapě světa jednodušší, a určení místa co nejpřesnější, došlo už v dřevních dobách geografie a kartografie k dohodě, na základě které je na celém světě respektován a používán systém rozdělení mapy světa podle některých kritérií

Rovnoběžky a poledníky - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Navíc oproti jiným našim mapám obsahuje i poledníky a rovnoběžky. Mapa slouží jako podklad pro interaktivní vrstvu bodů zájmu s rekordy a kuriozitami v ČR a částečně i na Slovensku a celé Evropě. Snadno tak najdete nejvyšší hory či budovy, nejstarší stavby nebo největší stadiony.. poledníky a rovnoběžky tvoří na glóbusu zeměpisnou síť pomocí zeměpisné sítě lze určit zeměpisnou poloh GLÓBUS A ZEMĚPISNÁ SÍŤ Glóbus glóbus je zmenšený model Země zmenšení je vyjádřeno měřítkem na glóbusu vytváří poledníky a rovnoběžky zeměpisnou síť pomocí této sítě můžeme určit jakoukoliv zeměpisnou polohu Zeměpisné souřadnice Povrch země je pokryt pomyslnou sítí čar poledníků (spojují póly) rovnoběžek (obruče okolo Země) Ty pak vytváří tzv

Nalezneme tyto důležité čáry: rovnoběžky a poledníky, které tvoří souřadnicovou síť (každé místo na Zemi má potom svou polohu jednoznačně zadanou šířkovou a délkovou souřadnicí) Důležité rovnoběžky: rovník, obratníky, severní a jižní polární kruh, Důležité poledníky: nultý, datová hranic Je dobře viditelná na globusu. Čáry (kružnice), dělící povrch globusu na pomyslné pásy, se jmenují ROVNOBĚŽKY a POLEDNÍKY. ROVNOBĚŽKA = pomyslná čára na zenském povrchu, která vyznačuje směr od východu na západ. Nejdelší rovnoběžkou na Zemi je ROVNÍK Poledníky tedy vyjad řují zem ěpisnou délku (místa ležící západn ě od nultého poledníku - západní zem ěpisná délka a na východní polokouli - východní zem ěpisná délka Bod A lze vyjád řit 6 °z.d. (6 stup ňů západní délky) a bod B 32 °v.d.(32 stup ňů východní délky) Ší řka St ředozemního mo ře je. Téma: Určování zeměpisné polohy, rovnoběžky a poledníky Druh učebního materiálu: Pracovní list, křížovka Anotace: Křížovka slouží k procvičení pojmů učiva o planetě Zemi. Vyluštěná tajenka je pro žáky novým pojmem. Pracovní list slouží k procvičení znalostí o rovnoběžkách

2.které významné rovnoběžky a poledníky protínají evropu? 3.ve které části ebropy je nejvíce činých sopek? 4.proč je turisty více vyhledáváno středozemní moře než baltské? 5. vysvětlete zkratky: HDP,EU,NATO,CEFTA 6. Tlaková níže nad jedním z evroýxh ostrovů je typická pro vývoj počasí v evropě,zejména v zimě zeměpisnou polohu. = číslo rovnoběžky. vyjadřuje se v zeměpisných stupních. •místa, severně od rovníku → SEVERNÍ ŠÍŘKA. (s.š.) •místa, jižně od rovníku → JIŽNÍ ŠÍŘKA (j.š.) = číslo poledníku. vyjadřuje se v zeměpisných stupních. •místa, východně od hlavního poledníku → jsou polokružnice spojující oba zemské póly. jsou kružnice kolmé na poledníky. Rovnoběžky všechny stejně dlouhé. Poledníky všechny stejně dlouhé. Nejdelší rovnoběžka je . Poledníky a rovnoběžky tvoří síť. Hlavní poledník je poledník. Zeměpisnou šířku určujeme a . Zeměpisnou určujeme východní a západní. Zeměpisná a nám určují zeměpisnou polohu

Poledníky a Rovnoběžky

 1. - poledníky - nejkratší spojnice severního a jižního pólu; číslují se od 0° po 180° na západní polokouli a 180° na východní polokouli. Nejde o kružnice, ale půlkruh. -hlavní poledník - zvolený polední (viz obrázek Země dole), který dělí zeměkouli na západní a východní polokouli
 2. Vektorový obrázek Vysoce detailní, mapa světa s poledníky a rovnoběžky může být použit pro osobní a komerční účely v souladu s podmínkami zakoupené Royalty-free licence. Obrázek je k dispozici ke stažení ve vysokém rozlišení až do 7468x4642 a ve formátu EPS
 3. Rovnoběžky se zkracují od rovníku (nejdelší rovnoběžka) směrem k pólům (bod), přičemž 60. rovnoběžka je rovna 1/2 délky rovníku. Pro výpočet délky rovnoběžky lze použít vzorce o · cos φ, kde o je obvod Země (40 074 km).Prahou prochází padesátá rovnoběžka. Její délka je přibližně 25 760 km

Poledník - Wikipedi

Mapa světa v Robinson projekce s poledníky a rovnoběžky

e) urči přibližně rovnoběžky a poledníky, které ohraničují Afriku a vyznač je do mapy f) zakresli a popiš nultý poledník, rovník a oba obratníky g) najdi v atlase jména hlavních ostrovů a souostroví v blízkosti Afriky a popiš je, popřípadě zakresli h) popiš velké zálivy a poloostrov rovnoběžky. poledníky. Author: Lucie Brožová Created Date: 02/05/2012 05:12:50 Title: Určování zeměpisné polohy Last modified by: Your User Name Company Poledníky A Rovnoběžky Mapa Vysoce Detailní Mapa Světa Poledníky Rovnoběžky — Stock Vektor Zeměpisná síť Mapa Rovnoběžky | Mapa Zeměpisná síť Mapa Světa S Poledníky | Mapa. Zeměpisná mapa | Seznam Nápověda Mapa Rovnoběžky | Mapa Zeměpisná síť Mapa světa v Robinson projekce s poledníky a rovnoběžky mřížky.

Rovnoběžky se směrem k pólu zkracují a na pólu se mění v bod. EU OPVK - III/2 - A3 - 1/18 - Rak Petr Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síť. Poledníky jsou polokružnice, je jich celkem 360. Hlavní poledník je nultý poledník. Poledníky určují zeměpisnou délku - západní a východní Čáry, které spojují póly se jmenují [poledníky]. Maximální hodnota zeměpisné šířky je [90 stupňů]. Rovnoběžka, která má 23,5 stupňů severní šířky se jmenuje [obratník Raka]. Datovou hranici tvoří poledník [180 stupňů]. Rovnoběžka, která je dlouhá 40 000 km se jmenuje [rovník]. Na jižní polokouli se nachází [obratník Kozoroha]

Poledníky jsou půlkružnice spojující světové póly nejkratším způsobem a vždy probíhají ve směru sever - jih. Nultý a 180. poledník rozdělují Zemi na východní a západní polokouli. Rovnoběžky jsou kružnice obepínající celou Zemi a probíhají vždy ve směru západ - východ Rovnoběžky jsou tvořeny soustřednými kružnicemi se středem v místě dotyku a poledníky tvoří trs paprsků se středem v místě dotyku. Kuželová zobrazení jsou vhodná pro území tvaru obdélníku, která jsou na glóbu rozložena podél vedlejších kružnic.Kuželové zobrazení se užívá při tvorbě map České republiky zeměpis, model Země, rotační pohyb Země, poledníky, rovnoběžky, časová pásma, datová hranice: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Tw Cen MT Arial Calibri Symbol Došky 1_Došky 2_Došky 3_Došky 4_Došky Orientace na Zemi - poledníky a rovnoběžky Světové strany P o l e d n í k y P o l e d n í k y Rovnoběžky D ů l e ž i t é r o v n o b ě ž k y Prezentace aplikace PowerPoin Gnómonická projekce Thales z Milétu, 7. stol. př. n. l. jedná se o projekci ze středu Země poledníky a ortodromy (tedy všechny hlavní kružnice) se zobrazují jako přímky rovnoběžky se zobrazují jako kuželosečky (v normální poloze -kružnice) nelze zobrazit rovník -promítá se do nekonečna vzdálenosti rovnoběžek od středu rychle narůstaj

Rovnoběžky - jsou kolmé na poledníky a vedou ve směru od západu k východu - nejsou stejně dlouhé, nejdelší je rovník (40 000 km), označujeme ho jako 0° - rovník rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli - rovnoběžky číslujeme od 0° po 90° na pólech - určují zeměpisnou šířku K určení zeměpisné polohy kromě poledníků potřebujeme i kružnice zvané rovnoběžky. Celá zeměkoule je rozdělena kružnicemi, které jsou kolmé na poledníky a vedou ve směru od západu k východu. Tyto rovnoběžky, nejsou stejně dlouhé. Nejdelší z nich je uprostřed mezi severním a jižním pólem. Nazýváme ji zemský. Rovnoběžky a poledníky (zeměpisná síť) Cíl - co bychom měli po výuce umět: - rozumět pojmům (rovník, póly, světové strany, zeměpisná poloha, polokoule, zeměpisná síť rovnoběžky, obratníky, poledníky) - pracovat s modely a nákresy planety, orientovat se mezi světadíly a oceán

Poledníky a rovnoběžky - YouTub

anonym Tak tohleto nevypadá na dotaz položený od dospělé osoby.Ta by to měla znát ze školy.Tohleto je dotaz od dítěte školou povinného a tudíž domácí úkol a to by si děti měly dělat doma samy a ne zde pokládat otázky typu domácího úkolu Map Křížení poledníku a rovnoběžky (Other attractions ) - detailed map of the area (basic, tourist, satellite, panorama, etc.), route planning, GPS and much more on Mapy.cz

Rovnoběžka - Wikipedi

geografická kartografie a topografie - glóbus, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, souřadnice, určování polohy v zeměpisné síti; měřítko... - 2. stupeň základních škol RVP pro 2. stupeň základních ško Probíráme poledníky a rovnoběžky - sešit + strana 11 + ATLAS. Nepovinný domácí úkol - urči souřadnice Brna a Prahy (použij atlas) 14. - 18 Rovnoběžky jsou různě dlouhé. Nejdelší rovnoběžkou je rovník - měří 44 tisíc kilometrů. K pólům se rovnoběžky zkracují až se z nich na pólech stane bod. Rovnoběžky určují zeměpisnou šířku. Obratník Raka na severní polokouli a obratník Kozoroha na jižní polokouli mají šířku 23,5° poledníky a rovnoběžky; glóbus a mapa; 4/12 Zeměpisná šířka se dělí na: západní a severní. 2. Příčná gnómonická projekce-poledníky se zobrazí do svazku rovnoběžných přímek, rovník se zobrazí na přímku k nim kolmou, ostatní rovnoběžky se zobrazí do hyperbol. 3. Obecná gnómonická projekce -průměty poledníků tvoří svazek přímek, rovnoběžky se promítají do elips, paraboly a hyperbol

Rovnoběžky a poledníky - Yin

 1. • Urči podle mapy, které poledníky/rovnoběžky ohraničují Evroý kontinent • Kudy probíhá nultý poledník ? • Která rovnoběžka a poledník protínají srdce Evropy = Prahu? • Kudy probíhá severní polární kruh? Co je pro krajiny za polárním kruhem typické? Evropa leží na jaké polokouli
 2. Orientace na planetě Zemi je jednou z metodik cyklu Google Earth, lze však použít i samostatně. Žák uspořádá na směrové růžici světové strany, ukáže na mapě světa základní rovnoběžky a poledníky. Zároveň dokáže vyhledat na mapě státy pomocí souřadnic. Stáhnout PD
 3. ut později
 4. Zeměpisné poledníky a rovnoběžky vytvářejí na povrchu referenčním elipsoidu zeměpisnou síť, která je při klasické tvorbě map důležitým konstrukčním prvkem při zobrazování povrchu elipsoidu do roviny. Zeměpisná síť umožňuje základní orientaci v obsahu map
 5. Poledníky mají stejnou délku (20 037km) Mají hodnotu 0° - 180° v.z.d. (východní zeměpisné délky) 0° - 180° z.z.d.( západní zeměpisné délky) Rovnoběžky - jsou kolmé na poledníky, rovnoběžné s rovníkem. Mají různé délky, čím blíže k pólům, tím kratší

Z praktického hlediska lze všechny poledníky uvažovat v pravé velikosti. Pro zkreslení v rovnoběžkách m r platí . (3.2) Okrajové rovnoběžky jsou v pravé velikosti, nejvíce se zkreslují rovnoběžky uprostřed listu (viz tab.1). Zkreslení v rovnoběžkách se pohybuje v intervalu <0,9999976202,1,000000000> Komentáře k článku Poledníky a Rovnoběžky. Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog Informace by rovněž mělo být možné získat z Katastrálního úřadu (nezkoušel jsem) nebo přibližně i z papírových map, na kterých jsou rovnoběžky a poledníky, případně extrapolací z míst se známými souřadnicemi. Přeji vám úspěšné hledání vaších souřadnic

Mapa čr s poledníky a rovnoběžkami — slepá mapa čr hor

Mapa Světa Rovnoběžky | Mapa

Title: �� esk� republika Author: ��B Ye ea Created Date: 3/4/2011 12:43:36 P Posvátnými a významnými prehistorickými místy neprocházejí jen poledníky, které vedou nejdéle po pevnině, ale i jim obdobné rovnoběžky. Například v Austrálii tato rovnoběžka vede po cca 25,3 stupňů jižní šířky 07.Poledníky a rovnoběžky.ppt - Google Drive Sign i a) rovnoběžky: mají 90° na sever (severní šířka) i na jih (jižní šířka) b) poledníky: mají 180° na východ (východní délka) i na západ (západní délka) 0° = nultá rovnoběžka (rovník) a nultý poledník (greenwichský, londýnský, hlavní) Úkol: Do obrázku doplňte chybějící údaje: C. Úkol poledníky a rovnoběžky. Témata: zeměpis. 1 reakce Anonym Xewerob. 16.05.2014 13:10 | Nahlásit. Je to gendrově doplňková dvojice k páru polednice a rovnoběžníky. Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek. Související diskuz

Poledníky a rovnoběžky Zeměpis křížem kráže

Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síť, která je určena zeměpisnou šířkou a délkou. Zeměpisná šířka: je vzdálenost místa od rovníku. k severnímu pólu- severní šířka. k jižnímu pólu- jižní šířka. Zeměpisnou šířku každého místa určíme podle rovnoběžky, která tímto místem prochází. severní. Zeměpisné souřadnice - myšlené čáry - jedná se o poledníky a rovnoběžky - poledníky - spojují póly, základní = 0 (nultý)- prochází Londýnem - Dělí Zemi na východní a západní polokouli, slouţí ke stanovení zeměpisné délky - východní zeměpisná délka - v.d. a západní zeměpisná délka - z.d zemské poledníky (v normální poloze) a kartografické poledníky (v rovnoběžky se zobrazují jako soustředné kružnice se středem rovněž ve vrcholu kužele zkreslení se zvětšuje na obě strany od dotykové kružnice dotykové kružnice se zobrazuje nezkresleně výška kužele se volí tak, aby dotyková kružnice zobrazovanou. rovnoběžky. poledníky. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama

Zeměpisná • Mapy

vypočítal délku obvodu země (40 000 km) a zavedl zeměpisnou síť (rovnoběžky a poledníky) další antičtí geografové Hérodotos (5. století p. K.): představuje svět rozdělený na světadíly (Evropa, Asie a Líbye Poledníky a rovnoběžky. 100. Kolik je na naší planetě kontinentů? Vyjmenuj. Pět - Antarktida, Eurasie, Amerika, Austrálie, Afrika. 100. Jaké písmeno M napíšeme ve slově MĚSÍC, pokud se jedná o MĚSÍC naší planety Země? Velké M. 100. Kolik oceánů tvoří Světový oceán Poledníky se zobrazí jako různě dlouhé svislé úsečky. Jejich vzájemné vzdálenosti narůstají směrem od středu mapy. Rovnoběžky (kromě rovníku) se zobrazí jako kuželosečky osově souměrné podle dotykového poledníku. Rovník se zobrazí jako vodorovná úsečka délky 240 mm procházející bodem S = [210; 140] Dnes si zopakuj, co jsou to poledníky a rovnoběžky Pokus se vypracovat následující pracovní list. Řešení mi pošli na e-mail mgr.michaela.pavelova@seznam.cz do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hod. Pokud nemáš atlas, využij ofocenou stranu z atlasu (viz Tvůj e-mail (poledníky) a 180ti kružnicemi(rovnoběžky). •Vznikla tak síť, pomocí které můžeme určit polohu kteréhokoliv místa na Zemi = Zeměpisná síť. •Polokružnice spojující severní a jižní pól = POLEDNÍK. •Všechny jsou stejn

6. Glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť :: Zeměpisný we

 1. Poledníky jsoupolokružnice (ostejné délce) spojující nejkratším způsobem zemské póly.Základní - nultýpoledníkprochází observatoří vlondýnské části Greenwich. Nabývají hodnot 0až 180stupňů.Místa se stejnouzeměpisnoudé lkouspojují Rovnoběžky jsoukružnice orůzné velikosti,rovnoběžné s rovníkem.Nultoua.
 2. v poloze normální se obrazy poledníků a rovnoběžek protínají pod pravým úhlem, poledníky představují svazek paprsků, rovnoběžky jsou části soustředných kružnic př. stejnodélkové zobrazení v polednících - např. Ptolemaiovo zobrazení Kuželové zobrazení se dvěma sečnými rovnoběžkam
 3. Poledníky jsou nejkratší spojnice severního a jižního pólu. Poledníky 0° a 180° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli. Určujeme pomocí nich zeměpisnou délku. Rovnoběžky jsou pomyslné kružnice obepínající celou Zemi, jejichž délky se směrem k pólům zkracují. Nejdelší rovnoběžkou je rovník
 4. ut (60´) a každá
 5. kud je válcové zobrazení v poloze normální (plášť válce se dotýká glóbu podél rovníku), potom se poledníky zobrazí jako rovnoběžné přímky a rovnoběžky se zobrazí jakou soustava přímek rovnoběžných s rovníkem, kolmých na obrazy poledníků
 6. A. procházejí významné rovnoběžky a poledníky: Rovnoběžky: rovník (0° šířky) obratník Raka (22,5° s. š.) obratník Kozoroha (22,5° j. š.) Poledníky: hlavní (nultý) poledník (0° délky) Pojmy najdi a vyznač je do slepé mapy. obratník Raka. obr. Kozoroha

Rovnoběžky a poledníky. Geografický střed Česka a střední Evropy v Kouřimi má podobu památníčku se Zeměkoulí. Nekonkuruje tomu číhošťskému - tady je ten vtip jiný. Českem prochází 15. poledník a padesátá rovnoběžka a jistě vás napadne, že místo, kde se protínají, nebude jen tak ledajaké Zeměpisnými souřadnicemi rozumíme poledníky a rovnoběžky. Každý bod na povrchu Země leží na průsečíků některého poledníku a některé rovnoběžky. Chceme-li určit polohu některého bodu na povrchu Země pomocí zeměpisných souřadnic, označíme ji číslem rovnoběžky a číslem poledníku, které tímto bodem. Které významné rovnoběžky a poledníky procházejí Afrikou? 2. Jaká je rozloha Afriky? 3. Ukaž si v obecně zeměpisné mapě polohu Afriky. Se kterými světadíly (kontinenty) Afrika sousedí, co odděluje Afriku od ostatních světadílů (kontinentů)? 4. Vyhledej v obecně zeměpisné mapě: rovník, obratník Raka a Kozoroha.

Test poledníky a rovnoběžky Zakroužkuj správnou odpověď (vždy platí jen jedna): 1. Zeměpisná síť se skládá z: a) poledníků b) rovnoběžek c) poledníků a rovnoběžek d) nultého poledníku, rovníku a obratníků 2. Rovnoběžky jsou a) kružnice, všechny stejně dlouhé b) kružnice, různě dlouh Zeměpisná sí 1. nezkreslené poledníky - konstantní rozestupy rovnoběžek od rovníku k pólům. 2. stejnoplochost - zhuštěné rovnoběžky směrem k pólům. 3. stejnoúhlost - větší rozestupy rovnoběžek směrem k pólům; loxodroma se zobrazuje jako polopřímka → použití v námořní plavbě; označení Merkátorova map 2. Ústně si zopakuj následující pojmy: co je zemská osa, rovník, nultý poledník, rovnoběžky, poledníky, zeměpisná síť, severní a jižní polokoule, západní a východní polokoule. 3. Pokud máš doma glóbus nebo mapu, ukaž si v mapě uvedené zeměpisné pojmy. 4

Zjištění zeměpisné polohy v Č

poloze poledníky jako části elips a rovnoběžky jako rovnoběžné přímky v obecné poloze obojí jako elipsy Postelovo ρ δ ε λ =r.arc = délkojevné Guillaums Postel, 1581 podél poledníků v jiné něž normální poloze mají poledníky a rovnoběžky velmi složité křivk Poledníky a rovnoběžky severní a jižní pól = body, kde se protíná zemská osa s povrchem Země - oblast okolo pólu - nejchladnější - kolem zemské osy se Země otočí 1 x za 24 hodin a vystřídá se den a noc Na mapě i glóbusu - zeměpisná síť ⇒ rovnoběžky a poledníky (DÚ: nakreslit obrázek podle učebnice str. 7 V případě, že se poledníky a rovnoběžky na referenční ploše zobrazují opět jako kolmé, hlavní směry se ztotožní se směry poledníků a rovnoběžek, dostáváme tzv. zobrazení ortogonální (pravá, jednoduchá). Obr. 3.1 Tissotova indikatrix. 3.1. Délkové zkreslen Stažení royalty-free Mapa světa v Robinson projekce s poledníky a rovnoběžky mřížky. Asie a Austrálie na střed. Bílá země s černým obrysem. Vektorové ilustrace. stock vektor 219328542 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac

3. Jaké jiné významné rovnoběžky procházejí Afrikou? 4. Jaký významný poledník prochází Afrikou? 5. Na jakých polokoulích tedy leží Afrika? F) Obecně zeměpisná mapa Afriky: Určete, kterými ostrovy procházejí tyto souřadnice: 0°a 6,5°v. d. 16°j. š. a 6°z. d. 20°j. š. a 45°v. d. 6°j. š. a 39,5°v. d Chceme-li určit polohu bodu na zemském povrchu, je zavedena zeměpisná síť souřadnic. Tuto síť tvoří rovnoběžky a poledníky. Zeměpisné rovnoběžky překvapivě nejsou rovnoběžkami - přímkami, ale kružnicemi, rovnoběžnými v tom smyslu, že leží v rovinách, které jsou navzájem rovnoběžné Zjednodušeně řečeno, abychom mohli nakreslit mapu, potřebujeme souřadnice a těmi jsou rovnoběžky a poledníky. Zemské těleso, jehož základní fyzikální model nazýváme Geoid, je v podstatě velice obtížně matematicky definovatelné, a proto ho většinou nahrazujeme modelem rotačního elipsoidu

50°rovnoběžka prochází ČR - Zeměpis otázky, referát

 1. b) rovnoběžky a rovník c) měsíce a planety d) poledníky a rovnoběžky Co jsou to poledníky? a) polokružnice spojující severní a jižní pól b) kružnice spojující severní a jižní pól c) polokružnice spojující rovník a póly d) kružnice rovnoběžné s rovníkem od Východu k Západu Co jsou to rovnoběžky
 2. A takto by šlo pokračovat dále, jelikož na světě existují různé monumenty, které upozorňují na procházející poledníky či rovnoběžky. Anebo zeměpisné středy a centra světadílů či zemí
 3. Mapa Světa S Rovnoběžkami | adviseurmakelaar Mapa Světa S Rovnoběžkami | adviseurmakelaar Mapa Světa S Rovnoběžkami | adviseurmakelaar Mapa Světa S Rovnoběžkami | adviseurmakelaar Vysoce Detailní Mapa Světa Poledníky Rovnoběžky — Stock Vekto
 4. V čem se měří poledníky a rovnoběžky? A) V kilogramech. B) Ve stupních. C) V metrech. 2. Co je to kóta? A) Číslo, které udává množství srážek. B) Číslo, které udává nadmořskou výšku. C) Číslo, které udává rychlost větru. 3. Na které mapě je zobrazen celý svět? A) Malého měřítka. B) Velkého měřítka. C.
 5. Poledníky a rovnoběžky Měsíc Slunce Mapy Světadíly, oceány a povrch Země Světové strany Krajinné sféry Zemětřesení a sopečná činnost Vznik pohoří Zvětrávání a činnost větru Povrchová tekoucí voda Počasí Světová ne

DUMY.CZ Materiál Poledníky a rovnoběžky

a) rovnoběžky b) poledníky. 5) Zatrhni nesprávná tvrzení: I) myšlené polokružnice, které spojují severní a jižní pól. II) myšlené kružnice, které směřují od západu k východu a naopak. a) Každým místem na Zemi může vést více poledníků a rovnoběžek. b) Některá místa na Zemi nemají své zeměpisné souřadnice Úkol souřadnice : Vytiskni, vypracuj a vlož do portfolia. Až provedeš, ukaž mi to v hodině, oznámkuji. Máš na to do 22.12. Neodevzdáš-li, neuspěl si Pak jsme zase nasedli do autobusu a vyrazili na další cestu do hornického města Stříbro. Ve Stříbře jsme se zastavili v malém parku, kde se nacházela linie kamenů označující 13. poledník, který prochází středem města. Zopakovali jsme si co jsou to vlastně poledníky a rovnoběžky a pak jsme si udělali společnou fotku

Vlastivěda . Období 23.11. - 27.11.. Online výuka, následné procvičování: ČR- povrch ČR . Naše vlast- sešit str. 16-17 online výklad Pracovní listy Naše vlast- společně PL 6/A, samostatně PL 6/ Co jsou poledníky, rovnoběžky a co je zeměpisná síť? To vše už víme, a tak nastal čas začít pomocí nich určovat zeměpisnou polohu. Z čeho se taková poloha skládá? Je to jednoduché, na rovnoběžkách určujeme ve stupních zeměpisnou šířku a na polednících zeměpisnou délku

Hodnota rovnoběžky určuje zeměpisnou šířku Protože stejnou hodnotu mají vždy 2 rovnoběžky, je třeba ještě upřesnit zda jde o severní nebo jižní šířku Hodnota poledníku určuje zeměpisnou délku Protože stejnou hodnotu mají vždy 2 poledníky, je třeba ještě upřesnit zda jde o východní nebo západní délk VÝUKA ČTVRTEK 19.11. 2020 - opakování poledníky a rovnoběžky - budeme pracovat společně - do sešitu napíšete ze str. 31 nadpis Mapování zemského povrchu - podle textu na této straně, který si pozorně přečtete vypíšete •Rovnoběžky a poledníky - využití poznatků z geometrie (koleje, hrana stolu) - čtvercová síť na průsvitném papíře - práce s globem a intenzitou slunečního záření - význam pro časová pásma (pozorování východu a západu Slunce) - pro přesné určení polohy, čtvercová sí POLEDNÍKY - spojnice míst, které mají ve stejný okamžik poledne Zase si udělejte kružnici a nakreslete si do ní a popište ze spodního obrázku rovnoběžky. _____ 23. 11. Nyní nás čeká náročnější téma ORIENTACE NA ZEMI. Přečtěte si strany 27 - 28. Zápis si uděláme společně a jak si ho zapíšete, tak vám to. Půdorys habrového labyrintu tvoří zjednodušená, azimutálně pojatá kresba zemské koule, kde hlavní poledníky a rovnoběžky jsou rafinovaně přerušované a komplikují tak cestu do středu. A samozřejmě i cestu zpět. :) festival Brandýské mámení 4. - 5. září 202

Rovnoběžky Mapa | MAPA
 • Fomei.
 • Boris jelcin.
 • My lidl shop online.
 • Druhy živností.
 • Dvoupatrové dorty k narozeninám.
 • Latinská příjmení.
 • Edookit pozořice.
 • Pant na plastove okno.
 • Lekarna gynet zabreh.
 • Fukutsudzi metoda.
 • Špitály ve středověku.
 • Instax fotoalbum.
 • Inglewood kalifornie.
 • Hdp na obyvatele.
 • Lidl vrácení zboží na prodejně.
 • Váha plodu v 38. týdnu.
 • Moravské budějovice wiki.
 • Dietni jidla na gril.
 • Vaječná palačinka.
 • Jindřich iii plantagenet.
 • Posloupnosti příklady.
 • Panelový byt 1 1 rekonstrukce.
 • Kde koupit piercing olomouc.
 • Neleceny hemofil.
 • Java kolekce arraylist.
 • Keloidní jizva.
 • Filmy o marihuaně.
 • Finále amerického fotbalu 2018.
 • Boty dětské.
 • Těhotenský test kdy nejdříve použít.
 • Český národ pravopis.
 • Citáty o zemi.
 • Google play store apk downloader.
 • Transmission prague lineup.
 • Sprchový kout 80x80 siko.
 • Pak choi recepty.
 • Himálajské pohoří.
 • Perfect akordy.
 • Pupínek na rtu u miminka.
 • Nejvyšší hora evropy elbrus.
 • Jedlá soda výroba.