Home

Kaspické moře hloubka

Kaspické moře - největší slané jezero světa — Turisimo

Název Kaspické moře pochází od tehdejších obyvatel Kavkazu, jenž pobývali v těsné blízkosti jezera, jmenovali se Kaspicjové. Svou rozlohou se neřadí k žádným drobečkům, měří 376 000 kilometrů čtverečních, přičemž průměrná hloubka je 184 metrů Kaspické moře Kaspické moře je umístěno mezi Asií a Evropou.Někdy se udává, že pojem moře není správný, protože je to největší slané jezero. Se svou rozlohou splňuje charakteristiky moře i jezera. Na jeho březích leží 5 států: Rusko, Kazachstán, Turkmenistán,Irán a Ázerbájdžán Kaspické moře není ani tak vyhledávané pro své pobřeží z pohledu letní dovolené jako spíše v různých anketách a kvízech. Velmi často totiž padají otázky zda jde o moře či jezero, zda má sladkou či slanou vodu a jak je rozlehlé. Z pohledu pobytových zájezdů k pobřeží Kaspického moře opravdu nemíří prakticky žádní turisté z naší republiky

Kaspické moře: referá

Mrtvé moře, Kaspické moře). Zde však není splněna jedna ze základních vlastností, totiž spojitost s ostatními moři. Moře a oceány. pokrývají celkem 361 milionů km², čili 71 % povrchu planety Země. Objem moře. dosahuje 1 370 milionů km³ vody. Mořská voda představuje 96,5 % planetárního vodstva Kaspické jezero v jeho oblasti a objem vody v něm je na Zemi bezkonkurenční. To se táhne od severu k jihu pro 1049 kilometrů, a jeho největší délka od západu k východu je 435 kilometrů. Pokud vezmeme v úvahu hloubku nádrží, jejich rozlohu a objem vody, je jezero srovnatelné se žlutým, baltským a černým mořem JAK HLUBOKÝ JE OCEÁN? A CO SE UKRÝVÁ NA JEHO DNĚ? Objevování zemského povrchu, výstupy na ty nejvyšší hory a nebo brodění se těmi nejhustšími deštnými prales.. Kaspické moře je největší jezero naší planety. Když mluvíme o poloze Kaspického moře, lze poznamenat, že se nachází přímo mezi Evropou a Asií. Moře je nazýváno právě díky neuvěřitelné velikosti, protože oblast jezera je asi 371 000 metrů čtverečních. km. A také proto, že voda v ní je slaná - o něco méně na severu [

Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem.. Moře na okrajích oceánů, částečně ohraničené pevninou (například ostrovy, souostrovími či poloostrovy), se nazývají okrajová moře (např. Severní moře, Karibské moře).Okrajová moře se svými systémy proudů, slaností vody či usazeninami příliš neliší od zbytku oceánu Je Kaspické moře opravdu moře, nebo spíš jezero? Více než dvacet let se na tom nemohla shodnout pětice zemí, jejichž břehy omývá. Nyní se Ázerbájdžán, Rusko, Írán, Kazachstán a Turkmenistán dohodly a podle Rádia Svobodná Evropa došly k závěru, že jde o moře. Na dohodě závisel způsob, jakým si země rozdělí nerostné bohatství, které Kaspické moře ukrývá Kaspické moře. 1. Kaspické moře. 11.01.2016 14:02. Státy- Azerbajdžán, Rusko, Kazachstán, Turkmenistán, Írán. Rozloha (km ²) - 376 000. Odtok/ Přítok- bezodtoké. Má rozlohu 376 000 km². Je ze severu na jih 1 200 km dlouhé a průměrně 320 km široké, průměrná hloubka je 184 m a dosahuje maximální hloubky 1 025 m. Objem.

Kaspické moře je bezodtokovým jezerem. Se slovem moře si spojujeme slanost a v případě Kaspického moře má voda oproti světovému oceánu slanost zhruba třetinovou. Je ze severu na jih 1 200 km dlouhé a průměrně 320 km široké, přičemž průměrná hloubka je 184 m a maximální hloubka dosahuje 1 025 m Mrtvé moře nebo Kaspické moře). Zde však není splněna jedna ze základních vlastností, totiž spojitost s ostatními moři. Moře a oceány pokrývají celkem 361 milionů km² a činí tak 71 % povrchu planety Země. Objem moře dosahuje 370 milionů km³ vody a mořská voda představuje 96,5 % planetárního vodstva Kaspické moře je sice slané, ale není součástí žádného světového oceánu. Je obklopeno pevninami, takže má charakter jezera - i když odlišného. Kaspické moře vzniklo tektonickou činností, při které bylo vyzdviženo a odděleno od oceánu.Břehy Kaspického moře patří pěti státům. Kaspické moře je bohatým nalezištěm ropy, což je - obrazně řečeno. Kaspické moře má velký význam pro národní i mezinárodní lodní dopravu. Základní náklady převážené po moři jsou ropa, dřevo, obilí, bavlna, rýže a síra. Hlavní přístavy jsou Astrachaň, Baku, Machačkala, Krasnovodsk a Aktau, které jsou spojené osobní dopravou. Mezi Baku a Krasnovodskem funguje železniční trajekt

Největší jezero - Kaspické moře (Evropa, Asie/Ruko, Kazachstán, Turkmenistán, Írán, Azerbajdžán) Plocha 371 000 kilometrů čtverečních a max. hloubka 1 025 m. Bezodtokové jezero v nejrozsáhlejší depresi - Kaspické proláklině (-28,5 m pod hladinou moře) Kaspické moře Největší uzavřená vodní plocha na Zemi, řazená mezi jezera i moře. Rozloha hladiny činí 371 000 km², objem 78 200 km³, maximální hloubka 1025 m. Jezero nemá žádný odtok, voda je slaná (

Kaspické moře je největší jezero světa co se týče plochy a je i hodně hluboké (maximální hloubka 1,025 metrů, třetí nejhlubší jezero světa), takže má i největší objem. Na druhém místě v Asii i celosvětově je jezero Bajkal (23,000 km 3 ), které je poměrně veliké a především mimořádně hluboké nedosáhnou a rozplynou se v poušti.Další jezera jsou:Kaspické moře,což je největší jezero světa,je zde slaná voda,a hladina je 28 m pod úrovní oceánu;Bajkal,což je nejhlubší jezero světa,hloubka 1620 m.;dále jezero Balchaš a Issyk-kul. Průlivy Beringův a Bab al Mandab,Suezský průplav, Perský záliv,Tatarsk

Eurasie

Kaspické moře leží mezi Asií a Evropou. Pojem moře není u Kaspiku vždy akceptován, ale se svojí rozlohou současně splňuje charakteristiky jezera i moře. Na jeho březích dnes leží Ázerbajdžán, Írán, Kazachstán, Rusko a Turkmenistán. Má rozlohu 376 000 km 2.Je ze severu na jih 1 200 km dlouhé a průměrně 320 km široké Nejhlubší jezero světa je Bajkal, kde hloubka dosahuje konkrétně 1.637 metrů. 2. Nejhlubší jezero světa je Tanganika s 1.435 metry. 3. Nejhlubší jezero světa je Kaspické moře s nejhlubším bodem 1.025 metrů. 4. Nejhlubší jezero světa je Malawi v Africe, které má hloubku 706 metrů. Největší jezera v ČR. 1 Kaspické moře (Ázerb., Rusko, Kaz., Turkm., Írán) 371,000 1,199 bezodtoké - plocha 31 500 km2, maximální hloubka 1637 m, střední hloubka 688 m - 18% využitelných zásob vody na Zemi, 80% veškerých sladkých vod v Rusku, objem 21 670 km

Kaspické moře - Mapa️ & Aktuální teplota mořské vod

 1. Kaspické moře, které omývá břehy Ruska, Kazachstánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžan a Íránu obsahuje neuvěřitelných 78 tisíc kilometrů krychlových vody - a toto číslo se snižuje prakticky každý den. Maximální možná hloubka je lehce nad hranicí jednoho kilometru, takže v tomto jej překoná třeba Bajkal
 2. Ze severu na jih se moře rozkládá na 1200 km. Šířka Kaspického moře se liší na různých místech od 200 do 435 km a celková plocha činí 390 tisíc metrů čtverečních. km Impozantní je také hloubka Kaspického moře - 1025 m. Je Kaspické moře? Mnozí obyvatelé Baku však mohou skepticky odpovědět: Jaké je moře v Baku.
 3. imálnímu množství srážek
 4. Pořadí: Jezero: Území: Roloha (km 2):: Max. hloubka (m): 1. Kaspické moře : vých. Evropa, záp. Asie : 394 299 : 946 : 2. Hořejší : Kanada, USA : 82 41
 5. ulosti ztratilo spojení se světovým oceánem
 6. Použití pojmu Kaspické moře 371 000 km ve větách. Jaký krásný kraj od moře Černého ke Kaspickému. Moře, necelých sto kilometrů široké, bylo poměrně klidné, takže měli docela příjemnou plavbu. Pak jiné, podobné palubám klínovilých lodí, jakých se kdysi užívalo k lámání mořského ledu

Kaspické moře - Caspian Sea - qwe

Kaspické moře, bezodtoké jezero - největší na světě - v Rusku, Kazachstánu, Turkmenistánu, Íránu a Azerbajdžánu. Mezi pobřežními státy probíhá pře o právní definici K. m. - Většina státy krom Ruska je považováno za moře a jednotlivým státům tak patří teritoriální vody K. m. s příslušnou částí dna. Rusku po rozpadu SSSR zůstala nejmenší část. Kaspické moře patří do hlubokých moří: jeho maximální hloubka přesahuje 1 kilometr. Podle povahy reliéfu je podmíněně rozdělena naněkolik částí: severní, střední a jižní kaspická. První část je nejvzácnější: zde hloubka nepřesahuje pár stovek metrů. Ale jižní část zaujímá rozsáhlou oblast - téměř 66%. Pořadí: Jezero: Území: Roloha (km 2):: Max. hloubka (m): 1. Kaspické moře: vých. Evropa, záp. Asie: 394 299: 946: 2. Hořejší: Kanada, USA: 82 414: 406: 3. Kaspické moře (přes jméno, je to také jezero). Ale nejhlubší část jezera Baikal je téměř 200 metrů vyšší než podobné místo v Tanganyika. Teorie původu . Zvažte původ jezera Baikal, který v současné době není zcela pochopen a způsobuje spor ve vědeckém světě Max. hloubka (m): 1. Kaspické moře vých. Evropa, záp. Asie 394 299 946 2. Hořejší Kanada, USA 82 414 406 3. Viktoriino sřední Afrika 69 485 82 4. Huronské Kanada, USA 59 596 229 5. Michiganské USA 58 016 281 6. Aralské Kazachstán, Uzbekistán 33 800 68 7. Tanganika sřední Afrika 32 893 1 435 8. Bajkal Rusko 31 500 1 620 9. Velké.

Všichni zřejmě víme, že nejde o moře, ale o bezodtoké slané jezero. A to velmi neobyčejné - jeho rozloha činí 376 tisíc kilometrů čtverečních, od severu na jih měří 1 200 kilometrů, jeho průměrná hloubka je 184 metrů a maximální hloubka dosahuje neuvěřitelných 1 025 metrů Definitions of Kaspické moře, synonyms, antonyms, derivatives of Kaspické moře, analogical dictionary of Kaspické moře (Czech Kaspické moře není moře, ale slané jezero. A to rovnou největší na světě. Chcete se sem podívat? Tak to máte širokou škálu možností - můžete do Ruska, Kazachstánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu nebo i do Íránu. Tam všude je Kaspik... Sdílet. Diskuze. TÉMATA Druhým nejhlubším jezerem je Tanganika s 1.435 metry, třetím pak (ačkoliv není sladkovodním jezerem) Kaspické moře s nejhlubším bodem 1.025 metrů. Zmíním také jezero Malawi v Africe, které má hloubku 706 metrů. Největší jezero ČR. Největší jezero v ČR není příliš známé Kaspické moře má rozlohu 376 000 km². Je ze severu na jih 1 200 km dlouhé a průměrně 320 km široké, průměrná hloubka je 184 m a maximální hloubka dosahuje 1 025 m. Objem vody je 78 000 km³. Hladina leží 28,5 m pod úrovní světového oceánu. Kaspické moře není mořem v pravém slova smyslu, neboť není součástí.

Kaspické moře nebo Mrtvé moře). Zde však není splněna jedna ze základních vlastností, totiž spojitost s ostatními moři. Moře a oceány pokrývají celkem 361 milionů km2, čili 71 % povrchu planety Země a jejich objem dosahuje 1 370 milionů km3 vody. Mořská voda tak představuje 96,5 % planetárního vodstva Největší nádrž, díky níž má Baku tolik výhod, je samozřejmě Kaspické moře. Je to největší odvodňovací nádrž na celé Zemi. Od severu k jihu se moře rozkládá na 1200 km. Šířka kaspiku se pohybuje na různých místech od 200 do 435 km a celková plocha je 390 tisíc metrů čtverečních. km. Hloubka Kaspického moře. Kaspické moře je hluboké reliktní jezero se slanou vodou, ležící na hranici Ruska a Evropy, které ovšem splňuje jak kritéria pro jezero tak pro moře. Výsledkem je kompromis v podobě klasifikace řadícího ho mezi jezera a název odkazující na moře. Jeho rozloha činí 376 000 km2, ale s tím, jak je voda z přitékajících.

Kaspické jezero (resp. Kaspické moře) je se svojí rozlohou 371 tisíc kilometrů čtverečných a délkou 1 199 kilometrů největším jezerem světa a zasahuje území pěti středoasijských států. Prvenství mezi jezery zastává i co do objemu, nachází se v něm 78 200 krychlových kilometrů slané vody Největší jezero - Kaspické moře (Evropa, Asie/Ruko, Kazachstán, Turkmenistán, Írán, Azerbajdžán) - plocha 371 000 kilometrů 2, max. hloubka 1 025 m. Bezodtokové jezero v nejrozsáhlejší depresi - Kaspické proláklině (-28,5 m pod hladinou moře)

Je 1 200 km dlouhé a průměrně 320 km široké. Maximální hloubka je 1 025 m. Celkový objem vody v jezeře je 78 200 km³. Zajímavostí také je, že hladina jezera leží 28,5 m pod úrovní světového oceánu. Kaspické moře - největší jezero na světě Další nej.. Kaspického moře: Kaspické moře je jezerem s nejvyšším. Kaspické moře má protáhlý tvar a od severu k jihu měří 1200 kilometrů a jeho průměrná šířka je 320 kilometrů. Maximální hloubka činí 1025 metrů. Na jeho březích se nachází pět národních parků: Astrachaňský národní park v Rusku, v deltě Volhy; Dagestánský národní park v Kizljarském záliv Kaspické moře nebo Mrtvé moře). Zde však není splněna jedna ze základních vlastností, totiž spojitost s ostatními moři. Moře a oceány pokrývají celkem 361 milionů km², čili 71 % povrchu planety Země a jejich objem dosahuje 1 370 milionů km³ vody. Mořská voda tak představuje 96,5 % planetárního vodstva - jsou velmi stará jezera, která tvoří pozůstatek moří, vznikla vyzdvižením části moře nad okolní reliéf a tak došlo k jeho oddělení od mateřského moře KASPICKÉ MOŘE - plošně nejrozsáhlejší jezero na světě dosahující rozlohy kolem 368 000 km2 se nachází v bezodtoké pánvi a spojení s původním mořem. KASPICKÉ MOŘE Evropa - Asie / Rusko - Kazachstán - Turkmenistán - Írán - Azerbajdžán Plocha - 371 000 km 2. NEJHLUBŠÍ JEZERO. JEZERO BAJKAL Asie / Rusko Maximální hloubka - 1637 m Průměrná hloubka - 730 m NEJDELŠÍ ŘEKA. Průměr 1 264 m, hloubka 174

Eurasie je 120 km širokou Suezskou šíjí spojena s Afrikou a oba kontinenty jsou pod hladinou Středozemního moře v kontaktu i na dalších místech: ve 14 km širokém Gibraltarském průlivu, případně též v Sicilském průlivu (šířka 150 kilometrů, maximální hloubka 292 metrů, ale většinou pouze do 35 metrů) Kaspické moře - největší jezero světa, slané - pozůstatek dávného moře Bajkal - nejhlubší jezero světa, hloubka 1620m, dno je pod úrovní hladiny moře, zadržuje nejvíce sladké vody na světě Mrtvé moře - -400m, vysoká slanost, vznášení Aralské jezero - vysych Od severu k jihu měří neuvěřitelných 1210 km, od východního břehu k západnímu má 210 km až 436 km. Hloubka jezera je 170 m, což je o polovinu více než hloubka Perského zálivu. Kaspické moře tvoří hranici mezi pěti zeměmi - Íránem, Kazachstánem, Turkmenistánem, Ázerbajdžánem a Ruskem

Její délka je 500 m, šířka 40 km a hloubka 8 m. Jaká je hloubka Volhy v její deltě? Vlastnosti delty velké řeky. Délka delty poblíž Kaspického moře je asi160 km. Šířka je asi 40 km. Delta zahrnuje asi 500 kanálů a malé řeky. Předpokládá se, že ústí Volhy je největší v celé Evropě Pevnost Boyard je vskutku impozantní stavbou tyčící se jen tak z ničeho nic z moře.Pevnost byla zbudovaná na západním pobřeží Francie, kousek od známého a proslulého přístavu La Roschelle a dodnes na nás hluboce zapůsobí svou mohutností a nedobytností.Boyard je 61 metrů dlouhý, 31 metrů široký a celých 20 metrů vysoký Rozkládá se přes 2300 km, zatímco místní sektor Kaspického moře není o nic méně bohatý na ropu než moře v Ázerbájdžánu. Rozloha největšího slaného jezera na světě je více než 370 tisíc metrů čtverečních. km a jeho maximální hloubka v některých bodech přesahuje jeden kilometr Jezero Bajkal je nejúžasnější jezero na světě. Bajkalské jezero má mnoho tajemství a legend. Jeho maximální hloubka dosahuje 1642 metrů, z toho 1185,5 metrů leží pod hladinou moře ; Hloubka: 1 637 m. Obtížnost: 8. Jezero Bajkal není úplně turistickou destinací Podle Stanislava Ogorodova z moskevské Lomonosovovy univerzity je vysvětlení poměrně prozaické - čáry na dně Kaspického moře jsou prý zcela nepochybně dílem ledových ker. Hloubka vody je zde jen kolem tří metrů a led má tloušťku kolem půl metru. Když vítr nakupí led na hromady, vznikají pozorované rýhy. Jak prosté.

Překlady etruských textů « metelice

Odpočívejte na Kaspickém moř

Kaspické moře (vlastně jezero), dříve též Chvalinské nebo Chvalisské moře, rusky Каспійское nebo Хвалинское море, ve starověku Κασπία nebo Ὑρκανία θάλασσα, lat. Caspium nebo Hyrcanum mare, arab. Bahr Chozâr, per. Gurzem, tatar.Ak-denghiz, tur.Kucgun-denghiz, turkmensky Kjunkjuz, gruzínsky Thethri Soga, největší jezero světa, leží. 'moře' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Kaspické moře. Největší jezero na světě je pouze na třetím místě v seznamu hlubinných. To se nachází na jihu Ruska, přilehlé k severu Íránu. Toto rybník je největší uzavřený na Zemi, kromě slané vody (asi 1,2%). Jednou, před více než 5 miliony let, bylo moře odloučeno kvůli posunu kontinentů Baikal se nachází na Sibiři. Rozloha tohoto bazénu je více než 31 tisíc kilometrů čtverečních, hloubka přesahuje 1500 metrů. Pokud se podíváte na jezero Bajkal z hlediska objemu vody, je to jen druhé místo po jezeře Kaspického moře. Voda v Bajkal je vždy chladná: v létě - asi devět stupňů, a v zimě - ne více než tři

Zničíme další moře? Kaspické moře má podle nové studie na

 1. Kaspické moře •bezodtoké jezero reliktního původu (dříve moře, nyní díky horotvorné činnosti jezero), proto slaná voda •největší jezerona světě •hladina pod úrovní moře (- 28 m) Asie
 2. Lekce zaměpisu obsahující výraz Nejvyšší mořský příliv = záliv Fundy(Kanada) 19,6 m a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití Nejvyšší mořský příliv ve větách
 3. - nejhlubší jezero na světě (hloubka 1642 m) Kaspické moře (376 tis. Km2), Balchaš, Aralské jezero. Ob v Novosibirsku. Indus - delta. Indus. Eufrat v jižním Iráku. Eufrat v jižním Iráku. Bajkal. Geografická šířková pásma. Polární pouště: ostrovy Severního ledového oceánu
 4. Účivo - Referáty - Taháky , tady na www.tahak.webnode.cz. Úvodní stránka > Zeměpis > Největší jezera světa. Největší jezera svět
 5. Moře a Oceán
 6. Historie Moře. Moře je velká plocha slané vody, spojená se světovým oceánem.. Moře na okrajích oceánů, částečně ohraničené pevninou (například ostrovy, souostrovími či poloostrovy), se nazývají okrajová moře (např. Severní moře, Karibské moře).Okrajová moře se svými systémy proudů, slaností vody či usazeninami příliš neliší od zbytku oceánu

Moře a oceány planety Země - Mineralfit

- Kaspické moře: při ústí Volhy 1,4% , v zátoce Kara-Bogaz-Gol 285% (velký výpar) jezero plocha (km2) největší hloubka (m) objem vody (km3) nadmořská výška hladiny Kaspické moře 368 000 1 025 80 230 - 28 Hořejší 82 400 393 11 635 183 Ukerewe (Viktoriino) 68 000 80 2 656 1 134 Huronské 59 600 208 4 680 177 Michiganské 58. Kaspické moře, Bajkal (přes 1600m hloubka), Balkaš (sladkoslané), Mrtvé moře, Aralské jezer Moře pokrývající tuto okrajovou část kontinentu se nazývají šelfová moře.Definice šelfu ve světě není jednotná, okraje šelfu se nejčastěji uvažují jako místa, kde mírný sklon dna (0°07´) přechází ve sklon podstatně větší (kolem 5°) •max. hloubka 1642 m •jezero je tvořeno příkopovou propadlinou na hranici 2 LD tuleň bajkalský. VODSTVO ASIE -JEZERA (SLANÁ) •nejrozsáhlejší jezero = Kaspické moře Největší jezero: KASPICKÉ moře- plochou 371 000km2, hloubka 1 025m. Bezodtokové jezero nejrozsáhlejší depresi- Kaspické proláklině (-28,5m p.h.m). Před asi 12ti miliony lety bylo spolu s Černým mořem a Aralským jezerem součástí celkého moře Tetheys. Asi 3 vody pochází z řeky Volhy

Kaspické jezero. Proč je Kaspické jezero nazýváno mořem ..

 1. Kréta - informace o ostrově. Pátý největší ostrov Středozemního moře a největší z Řeckých ostrovů se rozprostírá na území 8 336km 2.Ostrov měří 260km od východu k západu, 60km ve své nejširší části a pouhých 12km v nejužší
 2. Nejnižší místo: hladina Mrtvého moře je o 408 m pod úrovní hladiny moře Pozn.- nejnižší místo na světě je na Antarktidě a sahá 3 500 m p.m. Nejdelší řeka: Jang-c ́-ťiang 6 379 km Řeka s největším povodím: Ob 2 990 000 km2 Největší jezero: Kaspické moře Nejhlubším jezero: Bajkal hloubka je 1637
 3. D - místo, kde se řeka vlévá do větší řeky, jezera, moře či oceánu. E - území, ze kterého je voda odváděna do určité řeky. F - ústí zleva ve směru toku. 10) Nakresli jednoduché schéma povodí. 11) Napiš, co mají Amazonka a Kaspické moře společného. Doplňkové materiály k učebnici Zeměpis 6
 4. Kaspické moře patří do hlubokých moří: jeho maximální hloubka přesahuje 1 kilometr. Podle povahy reliéfu je podmíněně rozdělena naněkolik částí: severní, střední a jižní kaspická ; Kaspické moře Kaspické moře je umístěno mezi Asií a Evropou.Někdy se udává, že pojem moře není správný, protože je to.
 5. Největším jezerem světa je Kaspické moře (368 000 km 2). Největší sladkovodní jezero, americké Hořejší, je téměř 4,5krát menší (83 270 km 2), ale i v něm by se Česká republika (78 866 km 2) snadno ztratila. Nejhlubší (1620 m) a zároveň nejobjemnější je Bajkal
 6. Kaspické moře • souřadnice. Průměrná hloubka je 1 až 1,5 metru (3 až 5 stop) v blízkosti zdroje a zvyšuje se ve středním toku a zejména v blízkosti úst. Hustota podmořské vegetace se také zvyšuje od zdroje k ústí, stejně jako bohatství fauny. Dno v horním toku je kamenité, s oblázky a pískem; po proudu se mění.

Kaspické moře. Se svou rozlohou splňuje charakteristiky moře i jezera. Na jeho březích leží 5 států: Rusko, Kazachstán Turkmenistán ,Írán a Ázerbájdžán. Má rozlohu 376 000 km². Je ze severu na jih . 1 200 km dlouhé . a průměrně . 320 km široké . Průměrně je hluboké 184 m a dosahuje maximální hloubky 1 025 m. Největší hloubka oceánu: Marianský příkop ( 10 924 m) Nejdelší řeka: Amazonka ' (7 025 km) Nejvyšší vodopád: Salto Angel (979 m) Největší jezero: Kaspické moře (371 000 km2) Nejhlubší jezero: Bajkal (1 637m - červené - Rudé moře - rozmnožování červených řas - zelené - Severní, Baltské moře - bohaté na plankton - modré - od 40° s. š. - 40° j. š. - moře téměř bez planktonu . 4) teplota - sluníčko, zeměpisná šířka, mořské proudy, hloubka, výpary - denní výkyvy - malé, sahají do hloubky. Průplav je veden jen v jediné úrovni od přístavu Port Said na pobřeží Středozemního moře po Suez na Rudém moři. Je široký 120 až 150 m a jeho plavební hloubka dosahuje místy až 23 m, průměrně se ale pohybuje kolem 14 metrů

JAK HLUBOKÝ JE OCEÁN? A CO SE UKRÝVÁ NA JEHO DNĚ? - YouTub

 1. Maximální hloubka je 1 025 m. Celkový objem vody v jezeře je 78 200 km³. Zajímavostí také je, že hladina jezera leží 28,5 m pod úrovní světového oceánu. Kaspické moře - největší jezero na světě Další nej.. Kaspického moře: Kaspické moře je jezerem s nejvyšším počtem států na březích: Rusko, Kazachstán.
 2. V Irkutské oblasti se rozkládá druhé největší jezero v Rusku, které velikostí předčí už jen Kaspické moře. Bajkal je tvořen příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek, proto je zde častý výskyt zemětřesení a jezero je také nejhlubší v zemi. Průměrná hloubka dosahuje 730 metrů, v nejhlubším.
 3. Středozemní moře je moře připojen k Atlantskému oceánu, obklopen Středomoří a téměř zcela uzavřeny po zemi: na severu jižní Evropy a Anatolia, na jihu v severní Africe a na východě Levant.I když je moře někdy považováno za součást Atlantského oceánu, obvykle se o něm mluví jako o samostatném vodním útvaru
 4. Největší hloubka oceánu: Mariánský příkop(Tichý oceán) 10 924 m: Největší jezero: Kaspické moře371 000 km: Největší moře
 5. 12 Černé moře, 13 Kaspické moře, 14 jezero Čad, 15 Viktoriino, I6 Njasa, 17 Innaren, 18 Tanganjika, 19 Ženevské, 20 Vättern, 21 Titicaca, 22 Nicaragua, 23 Hořejší, 24 Michigan, 25 Huron, 26 Erie, 27 Ontario, 28 Tana, 29 Rudolfovo, 30 Mrtvé moře, 31 Balaton Využití vody • zásobování pitnou vodo
 6. Jezera, mokřady a umělé vodní plochy Jezera. Jezero je uzavřenou přirozenou sníženinou zemského povrchu, která je vyplněná vodou. Do jeho komplexu náleží i jeho horninové prostředí včetně tvaru povrchu, vegetace a živé organismy, které rostou a žijí na dně pánve nebo se vznášejí ve vodní hmotě a ovlivňují mnohé vlastnosti jezerní vody
 7. Základní parametry Kaspického moře 1. Největší jezero na světě. Je-li to ovšem jezero, nikoli moře. V takovém případě by naopak bylo nejmenší. Jeho rozloha je 376 tisíc kilometrů čtverečních a obsahuje 78 tisíc kubíků vody, největší hloubka je 1025 metrů. 2. Leží 27 metrů pod hladinou světových oceánů. 3

Průměrná salinita moře je mezi 33 až 37 promile. Teplota mořské vody: na mořské hladině se pohybuje od - 2 o C v Bílém moři až po 35,6 o C v mělkých částech Perského zálivu. Teplota je ve velkých hloubkách stejná, má asi 0 o C až + 3 o C Mnoho velkých jezer: Kaspické moře je největší jezero světa (368 000 km2, slané); Bajkal (hloubka 1 620 m), Ladožské a Oněžské jezero aj. Velké podnebné rozdíly, od oceánských vlivů na západě evroé části až po extrémně kontinentální klima východní Sibiře (lednové teploty i pod - 50 °C), na jihozápadě. Hranice s Evropou: východní úpatí pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Kumo-manyčská sníženina, Černé moře, Azovské moře, průlivy Bospor a Dardanely, Egejské moře. Hranice s Afrikou: Rudé moře, Suezská šíje. Hranice s Amerikou: Beringův průliv. Členitost. Umět ukázat na slepé mapě Mrtvé moře se slaností vody (salinitou) přes 33 % nepochybně patří mezi nejslanější jezera na světě. Nejslanější ale není. Lze mu však přičíst jiná prvenství. Se svými 420 metry pod hladinou moře je nejníže položeným slaným jezerem na světě

Odpočívejte na Kaspickém moři designremont

1) Kaspické moře plošně nejrozsáhlejší zásobárna slané jezerní vody mořské proudy, příliv a odliv, mořské bouře → 1200 km dlouhé, prům. šířka 320 km slanost a hloubka stoupá od S k J (60 m - 800 m - 1000 m) pokles hladiny → vznik ostrovů a poloostrovů (80. léta zvyšování hladiny největší hloubka moře (Tichý oceán) - 10 924 m. největší jezero (Kaspické moře) 371 000 km. 2. nejdelší řeka (Amazonka) 7 025 000 m. Zkus přečíst čísla. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Tento jeseter obývá Černé, Azovské i Kaspické moře. Vyskytuje se ve více poddruzích, tažných i netažných. Za potravu slouží jeseteru ruskému především larvy pakomárů a blešivci. Ti největší nepohrdnou ani malými rybkami. Má velmi kvalitní maso s vysokým obsahem tuku

Moře - Wikipedi

Největší moře: Tichý oceán - 178 700 000 kilometrů čtverečních. Nejdelší řeka světa: Amazonka - 7 060 kilometrů. Nejnižší místo světa: Mrtvé moře. Nejhlubší jezero: Bajkal - 1640 metrů. Největší jezero: Kaspické moře 371, 000 kilometrů. Nejvíce zalidněná oblast: Čína Jeseteři se vyskytují v Evropě, severní Asii a Severní Americe a patří mezi hospodářsky nejcennější druhy lovené pro velice kvalitní maso a zejména pro věhlasný kaviár. V důsledku masivního lovu a zhoršení podmínek jejich prostředí se oblast jejich rozšíření neustále zmenšuje a některým druhům jeseterů dokonce hrozí vyhubení Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Kaspické moře je moře

Tím staví se Kaspické moře za první d-si na zeměkouli vůbec jak co do rozlohy své, tak co do hloubky, neboť při absolutní d-si −26 m obnáší úplná d. −1124 m, kdežto u Mrtvého moře, které obyčejně za největší d-si se uvádí, obnáší tato toliko −793 m Eufrat Tigris Kaspické moře Bajkal Aralské jezero Himálaj Ťan-Šan Pamír Karákoram Středosibiřská vysočina Západosibiřská rovina Indoganžská nížina Mezopotámská nížina Velká čínská nížina Cejlon Sumatra Jáva Kalimantan (Borneo) Honšú Kurily Malá Asie Arabský poloostrov Přední Indie Zadní Indie Malajský. V Irkutské oblasti se rozkládá druhé největší jezero v Rusku, které velikostí předčí už jen Kaspické moře. Průměrná hloubka dosahuje 730 metrů, v nejhlubším místě jezera však bylo naměřeno až 1680 metrů. Jezero zadržuje pětinu světových zásob povrchové sladké vody · nejhlubší jezero - Bajkal (Rusko), hloubka - 1 637 m · největší jezero - Kaspické moře (Evropa/Asie), rozloha - 371 000 km² · největší sladkovodní jezero - Hořejší jezero (Kanada/USA), rozloha - 84 214 km

1. Kaspické moře :: zeměpi

 1. Největší jezero - Kaspické moře (Evropa, Asie/Ruko, Kazachstán, Turkmenistán, Írán, Azerbajdžán) Plocha 371 000 kilometrů čtverečních a max. hloubka 1 025 m. Bezodtokové jezero v nejrozsáhlejší depresi - Kaspické proláklině (-28,5 m pod hladinou moře). Před asi 12 miliony lety bylo spolu s Černým mořem a Aralským.
 2. Moře a oceány Vyberte správnou odpověď pro všechny otázky. Zobrazit všechny otázky najednou <= => Střední hloubka světového oceánu je: ? 2850m ? 3790m ? 4380m ? 1250m Kaspické moře; Při pobřeží Severního ledového oceánu žijí dvě národnostní menšiny, patřící k mongoloidní rase:.
 3. nejhlubší jezero - Bajkal (Rusko), hloubka - 1 637 m největší jezero - Kaspické moře (Evropa/Asie), rozloha - 371 000 km² největší sladkovodní jezero - Hořejší jezero (Kanada/USA), rozloha - 84 214 km² největší soustředění jezer - Finská jezerní plošina (Finsko), přes 60 000 jeze
 4. Dříve (kolem roku 1932) stanovená hloubka 1741 metrů, jejímž autorem byl Vereščagin, se ještě dnes objevuje v učebnicích, ale nebyla posledními výzkumy potvrzena. Objemem zadržovaných vod se jezero Bajkal řadí na druhé místo hned za jezero Kaspické, které má ovšem téměř dvanáctkrát větší plochu
 5. Největší přehradní nádrž: Lipno v okresech Český Krumlov a Prachatice, plocha 4870 ha, max. hloubka 20 m . Nejobjemnější přehradní nádrž: Orlík (704 000 000 m krychlových) Největší jezero: Černé jezero na Šumavě v okrese Klatovy, plocha 18,4 ha, max. hloubka 39,8
 6. světě je Kaspické moře (370 000 km2), nejhlubším a zároveň největším sladkovodním jezerem je Bajkal (hloubka 1620 m). Nejnižším místem na zemském povrchu je hladina Mrtvého moře (-413 m
 7. Oceánský termohalinní výměník. Termohalinní výměník (též oceánický výměník, oceánský výměník, příp. hlubinný slaný proud) je systém hlubokomořských proudů. Termín pochází ze slov thermo- (teplo) a -halinní (solný). Teplota a slanost (salinita, která se zvyšuje s odpařováním vody) určují hustotu vody a současně jsou hlavní hybatelé hlubinných vod.

5 TOP jezerních zajímavostí Prima Zoo

V polovině devatenáctého století bylo v regionu vybudováno povstání opevnění, flotila byla zahájena. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, je třeba upozornit veřejnost na problematiku jezera, protože pokud Aral zmizí z povrchu země, Kaspické moře se může stát dalším. </ p> Kaspické moře (hladina) Rusko, Azerbajdžán-28 m.n.m. Austrálie a Oceánie: Eyreovo jezero (hladina) Austrálie Podmořská hloubka : Tichý oceán: Mariánský příkop, Prohlubeň Challenger-10.911 m.n.m. Atlantický oceán: Portorický příkop , Prohlubeň Milwauke Rusko - hlavní zeměpisné údaje (podle ruských pramenů) nejsevernější bomys Fligeli (Rudolfův ostrov, Země Františka Josefa), psán i jako mys Flageli nejsevernější bod na kontinentě mys Čeljuskin (poloostrov Tajmyr) nejjižnější bod okolí hory Ragdan (Velký Kavkaz) na hranici s Ázerbájdžánem nejzápadnější boBaltská kosa (Baltské moře, Kaliningradská oblast. Největší hloubka moře v řádu 3,5-4 tisíc m., A jsou umístěny v blízkosti ostrova oblouky, které jsou omezeny. Mají velké množství aktivních sopky. Tam jsou také k hlubinnému příkopy a na desce hranice jsou často pozorovány nejsilnější tsunami, zemětřesení a seaquake moře okrajov é- na okraji okrajová část - pevninský šelf (max 200 m hloubka)->pevninský svah (až do hloubky 1500m - mocnost zemské kůry se zmenšuje) ->pevninské úpatí (1500-3000m)->oceánské lože (oceánská kůra, 3000-6000m, oceánské pánve, středooceánské hřbety, hlubokooceánské příkopy) (Kaspické moře

Povídání o oceánech a mořích

Hladina Kaspického moře je 28 m pod hladinou oceánu. Místo největší hloubky je 1053 m pod hladinou oceánu. Jak je Kaspické moře hluboké? Zobrazit řešen Výsledek příkladu. Hloubka Kaspické moře je 1025 m.. Jordán - ústí do Mrtvého moře Největší jezera: Kaspické moře (původně se jednalo o moře, proto je zde slaná voda) Aralské jezero Mrtvé moře (voda je zde extrémně slaná) Bajkal - (nejhlubší jezero světa, hloubka 1642 m) alka

Kaspické moře - Rodicka

- největší je Kaspické moře (je slané) - nejhlubší je ajkal - sladké, hloubka 1637m, je tam zásoba 20 % sladké vody - alchaš ( alkaš) - Aralské jezero - zmenšuje se - 40 % území Asie je bezodtokovou oblastí = řeky neodtékají do moří, buď vyschnou, nebo se vlévají do jezer - např.: Aralské jezer V letech 2005 až 2008 pak tento stroj, spolu s druhý exemplářem ekranoplánu typu EK-12 pro FSB, který již odpovídal operačnímu standardu nesoucímu označení EK-12P, prošel rozsáhlými provozními zkouškami. Ty byly přitom realizovány v okolí Moskvy, na sibiřských řekách a na jezerech Baljkal, Kaspické moře a Ladoga Přírodní podmínky Asie Asie Poloha a členitost Poloha Nachází se na severní a východní polokouli Největší světadíl: 44,4 mil. km2 (třetina zemské souše) Původně spojena s Afrikou Suezskou šíjí, dnes odděleny Suezským průplavem Přirozenou hranicí mezi Asii a Afrikou je Rudé moře Od Ameriky oddělena Beringovým průlivem a Tichým oceánem Od Austrálie s Oceánií. Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie... Aktuality, zajímavosti, historické informace z dění ve světě - ať už se nás to dotýká, nebo ne

 • Armani si 30ml.
 • Instagram blokování zpráv.
 • Youtube beautiful piano.
 • Ariel gel recenze.
 • Slaměný kuželový klobouk.
 • Barva 2018.
 • Hra fifa 2019 xbox.
 • Tubi tv.
 • Pstruh filet na pánvi.
 • Kavarna palata.
 • Sledujserial.
 • Kilgore trout.
 • Ufo na měsíci video.
 • Anglická konverzace praha zdarma.
 • Masaryk o rukopisech.
 • Tovarna krabbe.
 • Abscr stb.
 • Živá a neživá příroda 3. ročník pracovní list.
 • Primární sekundární terciární sektor.
 • Lišta na led pásek.
 • Proč si kočka trhá srst.
 • Číslování tramvají.
 • Mikulova volejbal.
 • Pad tv apk.
 • Ženský rytířský řád.
 • Enterální výživa sondou.
 • Chlorid sodny v lekarstvi.
 • Moravské budějovice wiki.
 • Záchranná stanice vlašim.
 • Cacao prague ičo.
 • Ronald insta.
 • Předzesilovač pro gramofon s magnetodynamickou přenoskou.
 • Chodský pes štěně 2019.
 • Nárok na studijní volno ve školství.
 • Nárok na studijní volno ve školství.
 • Vlněné deky.
 • Odstavec symbol.
 • Jméno pro postavy.
 • Zdobení perníčků zajíc.
 • Belehradska 4.
 • Csc zkratka.