Home

Repozitář muni

Do repozitáře MUNI nejsou ukládány kvalifikační práce, tedy závěrečné práce studentů (včetně disertačních prací) nebo habilitační práce, pro které má MUNI zřízeny zvláštní archivy. Knihy, které MU vydává v režimu OA, jsou dostupné na munispace.muni.cz Repozitář MU. Masarykova univerzita zřizuje Univerzitní repozitář jako prostor ke shromažďování a archivaci vědeckých děl. Jeho provozování je potvrzením aktivního přístupu MU v oblasti Open Access, ke kterému se univerzita zavázala v roce 2010 přistoupením k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech Open Access a repozitář MU Politika Open Access na Masarykově univerzitě. Masarykova univerzita, jako signatář Berlínské deklarace (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities, podepsáno 2010), se zavazuje podporovat v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na léta 2016-2020 bezplatný a neomezený přístup k vědeckým výsledkům (Open Access, OA)

Repozitář Open Science MUNI

Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů IS.MUNI.CZ. provozuje a vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity vlastními silami od roku 1999. Podporuje studijní administrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy řadou nástrojů a je masivně využíván asi 30 000 přihlášenými uživateli denně z celkového počtu asi 44 000 aktivních osob na univerzitě Portál elektronických zdrojů MU Databáze závěrečných prací (IS MU) Knihovní katalog Repozitář Knihovny MU Nakladatelství Masarykovy univerzity Rybkova 987/19, 602 00 Brno / munipress@press.muni.c Repozitář Open Science na MUNI Zjistěte více listopad 2020: Cyklus školení pro FSS Chci být informová Digitální repozitář UK; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Hledejte v Digitálním repozitáři UK Hledat. Sbírky fakult Univerzity Karlovy. Vyberte fakultu k procházení jejích sbírek. 1. lékařská fakulta [3538

Repozitář umožní, aby světová vědecká komunita sdílela přístup k informacím nezávisle na komerčních vydavatelích. Diskusi kolem Repozitáře Masarykovy univerzity bych rozdělil na dvě části Univerzitní repozitář Používá se k archivaci publikovaných zaměstnaneckých děl. Texty lze vkládat prostřednictvím aplikace Publikace v ISu, která slouží i k vykazování pro centrální registr Rady vlády pro výzkum a vývoj. U textů lze nastavit podmínky zveřejnění, takže text může být volně dostupný Studium začíná na MUNI.Splň si svůj sen a vyber si ze studijních programů na ECON MUNI Repozitář musí obsahovat soubor .gitignore. Účelem tohoto pravidla je zabránit studentům nahrát do repozitáře většinu zbytečných souborů. Pro příklad obsahu souboru viz manuál. Obsah souboru je plně v kompetenci studentů, při porušení jiných pravidel se na něj nebude brát ohled Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří

Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Víc GitLab je webový nástroj pro kompletní vývojový cyklus software. Poskytuje gitový repozitář, wiki, sledování chyb, kontinuální integraci (CI/CD), vytváření skupin, tvorbu statických webových stránek či management projektu. Výčet funkcí lze nalézt na stránkách projektu

Repozitář MU - Odbor výzkum

E-mail: knihovna@law.muni.cz . webové stránky. Adresa. Sídlo: Veveří 70, Brno 611 80. Korespondenční adresa: Právnická fakulta MU jméno a příjmení adresáta Ústřední knihovna Veveří 70 611 80 Brno. Aktuální otevírací doba Open Access v ČR. V rámci aktuálního vývoje politiky přístupu České republiky k Open Access lze uvést doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI), odborného a poradního orgánu vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, č. 291. zasedání dne 28. února 2014 Použitá technologie je výsledkem těsné spolupráce týmu prof. Evžena Amlera ze společnosti Nanuntio s klastrem Nanoprogress, z.s.p.o. a výzkumných institucí jako UCEEB ČVUT či 2. lékařská fakulta UK Praha, které se podílely na úvodní části testování nanovlákenného materiálu, a také prof. Aloise Nečase a prof. Vladimíra Celera z Veterinární a farmaceutické. Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č.

Jak přidat soubor z Google Drive. Repozitář Google Drive umožňuje uživatelům nahrát soubory a dokumenty vytvořené v Google dokumentech přímo do kurzu bez nutnosti stahovat soubory do počítače. Postup pro vložení souboru z Google Drive do kurzu je následující: Na levé straně nástroje Výběr souboru vyberte repozitář Google Drive a na pravé straně klikněte na. Tento dokument popisuje lokální prostředky, které jsou na fakultních počítačích k dispozici pro podporu práce s verzovacím systémem Git.O samotném systému Git se lze dočíst více například v oficiálním tutoriálu, případně v knize Pro Git, resp. v jejím českém překladu.Následující dokument není návodem ke Gitu, jen k jeho použití v prostředí sítě FI MU Souborný katalog - fond Knihovny UP. Katalogy sbírek. Academia film Olomouc (AFO) Academia film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu

Open Access a repozitář MU - Odbor výzkum

 1. Repozitář Nahrát soubor umožňuje procházet a nahrát do kurzu v Moodlu soubory z vašeho počítače nebo USB disku připojeného k počítači. Obsah 1 Jak přidat soubor pomocí repozitáře Nahrát soubo
 2. Repozitář . Slouží ke shromažďování a archivaci publikovaných zaměstnaneckých děl na Masarykově univerzitě, tedy plných textů publikací a ostatních relevantních dat. Digitální knihovna FSS MUNI Knihovna FSS O365.
 3. e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Harvard, Vancouver atd.) [více informací
 4. Repozitář Filmové a televizní fakulty AMU . Repozitář shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Obsahuje články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech, také bakalářské a diplomové práce
 5. Repozitář MU: Vhodný pro ukládání publikací. Zenodo: Oborově nespecifický repozitář pro ukládání libovolného typu souboru. Open Science Framework (OSF): Platforma pro práci s výzkumnými daty v průběhu celého výzkumného procesu, včetně případného zveřejnění
 6. > Repozitář > Univerzitní repozit vsteis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 4. 12. 2020 | 16:47 Aktuální datum a čas. Více o IS Přístupnost

Digitální repozitář písemností k výuce diplomatiky. Gorkého 7, Brno. elf@phil.muni.cz. e-learning.phil.muni.cz. Phone: +420 54949 1592. Cell: +420 775 473 914. E-learningový systém ELF. Archiv ELFu (před PS 2016) Medial (knihovna videí) Info & networking. Newsletter Kanceláře e-learningu. E-learningové setkání ELFday. Blog. On-line zdroje: podzim 2020 ← Předchozí Další → 3.11.2020 9:50 Publikoval Petra Hromádková V tomto příspěvku najdete seznam možností pro on-line samostudium, budeme průběžně aktualizovat. Pokud byste měli s čímkoli problém, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu infozdroje@ped.muni.cz.. Knihy z fondů knihoven MU je možno prohlížet naskenované pomocí služby.

> Repozitář > Univerzitní repozit vshis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 2. 12. 2020 | 11:21 Aktuální datum a čas. Více o IS Přístupnost. Nahoru. repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací] SPOLIT - SPOFOR - SPOMEDIA bibliografické databáze z oblasti sportu [ více informací Univerzitní repozitář slouží ke shromažďování a archivaci zaměstnaneckých a jiných děl (např. děl vědeckých). Byl zřízen z důvodu zájmu na zodpovědném vykonávání majetkových práv k zaměstnaneckým dílům Repozitář vědeckých prací Zákony pro lidi - všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálních zněních Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovn

Repozitář ICT judikatury - ictjudikatura

 1. box@law.muni.cz. Meziknihovní výpůjční služba mvs@law.muni.cz. Adresa. Sídlo: Veveří 70, Brno 611 80. Korespondenční adresa: Právnická fakulta MU jméno a příjmení adresáta Ústřední knihovna Veveří 70 611 80 Brno
 2. DSpace - repozitář Filmové a televizní fakulty AMU. Repozitář shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Obsahuje články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech, také bakalářské a diplomové práce
 3. 1 Repozitář MU. Hlavním způsobem, kterým univerzity a další výzkumné instituce přispívají k rozvoji OA je budování otevřených institucionálních repozitářů a motivování vědců a výzkumníků k tomu, aby výsledky své práce do těchto repozitářů ukládali - tedy zelená cesta OA
 4. Kdo mi vydá přístupové heslo? Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát svoje učo (přihlašovací číslo) a tajné heslo
 5. Univerzitní repozitář . Vyhledávání v plných textech Vyhledávání ve štítcích x Nápověda . ). Mrak veřejných štítků. Zobrazit: Řadit dle: Včetně záznamů bez přístupných plných textů. Schránka ( 0) Do své osobní schránky můžete.

Repozitář vědeckých prac

Dále pak je nutno plnit povinnosti vyplývající ze Směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl. Tedy pokud stanovuje příslušný vnitřní předpis HS fakulty povinnost ukládat zaměstnanecká díla do repozitáře, je nutno tak učinit, samozřejmě ale pouze pokud to dovoluje příslušná licenční smlouva s vydavatelem Tým FSV UK pomáhá zvrátit zanedbávání přípravy na stáří Tým CESES FSV UK pod vedením doc. Pavola Friče (ve složení Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak) ve spolupráci s Českým rozhlasem zveřejnil výsledky svého výzkumu zaměřeného na strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci

Open Access na MU IT služby Masarykovy univerzit

Prostřednictvím Digitální knihovny UPa je zajištěn přístup k plným textům těchto dokumentů: Publikační činnost akademických pracovníků UPa (pravidelný import plných textů článků z OBD na základě povinnosti uložené ze Směrnice č.2/2015) ; Publikace vydané UPa (dobrovolně, na základě pravidel open access Digitální knihovny Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita jako první česká vysoká škola podepsala v roce 2010 tzv. Berlínskou deklaraci (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities), čímž se přihlásila k celosvětovému šíření otevřeného přístupu k výsledkům vědecké práce.Knihy vydané Masarykovou univerzitou v režimu Open Access.

Jak se přihlásím do systému? Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát svoje učo (přihlašovací číslo) a tajné heslo

Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlov

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Univerzitní repozitář MU). Zlatá cesta (Gold OA) Realizace OA formou publikování vědeckého článku v tzv. otevřeném (OA) časopise. K vyhledání takového časopisu lze využít respektovaný rejstřík kvalitních OA časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals) Zaměřujeme se na Repozitář.cz, vyvíjen na Masarykově univerzitě, proto je důležitá i její legislativa. Masarykova univerzita vydala v srpnu 2011 směrnici, která se vztahuje na díla publikovaná od 1. ledna 2012

Závěrečné práce Masarykova univerzit

Hlavním nástrojem Masarykovy univerzity pro vyhledávání potenciálních plagiátů je aplikace vejce vejci dostupná přímo v Informačním systému MU.Tato aplikace funguje na principu vyhledávání podobností mezi texty, které jsou obsaženy v její databázi, je ale schopna vyhledávat i možné podobnosti vůči zdrojům z celého Internetu Play therapy is a specific therapeutic approach which reflects the belief that play is a natural way for children to discover the world. Play is a serious activity for children, even while they are happily enjoying it Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web Repozitář MU: systém, který složí ke shromažďování a archivace publikovaných zaměstnaneckých děl: RIV: rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje: RP MŠMT: rozvojový projekt MŠMT: RSS kanál: slouží k přihlášení k odebírání novinek na webu, který RSS kanál umožňuje: Řízení ke jmenování profesore

Munispace – čítárna Masarykovy univerzityOsobní stránka MUDr

DigiTool main men

Informační systé

Vybrané odborné a studijní digitální zdroje. Portál elektronických informačních zdrojů MU https://ezdroje.muni.cz (souhrnná stránka - možnost vyhledávání, výpisu seznamu, další informace o textech včetně podmínek použití). Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) - plné texty v pd Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Slovník pojmů v oblasti vědy, výzkumu, projektové podpory a Ústřední knihovny PrF M Disk Google je webové úložiště (tzv. cloud), které automaticky získává každý uživatel, který disponuje Google účtem. Součástí služby Disk Google (Google Drive) jsou i Google dokumenty (Google Docs), které jsou webovou alternativou Google k Micrososft Office či OpenOffice.Takovýto dokument může upravovat i více lidí, nastaví-li se tato možnost a nasdílí se soubor. Adam Kučera / semanticBMS · GitLab - gitlab.fi.muni.cz GitLab F Podcasting: New Aural Cultures and Digital Media is the first comprehensive interdisciplinary collection of academic research exploring the definition, status, practices and implications of podcasting through a Media and Cultural Studies lens.By bringing together research from experienced and early career academics alongside audio and creative practitioners, the chapters in this volume span a.

Na volné noze. Možná už si někteří z vás všimli, že vás podporujeme v kacířských myšlenkách na vlastní byznys (nový předmět PV242 Inovace a podnikání, nedávno proběhlý workshop Inovace a podnikání v IT, nebo chystaný předmět Inovace a podnikání II) Poznámka pod čarou: GMP DWH je komplexní environmentání systém - databáze a repozitář s analytickými a vizualizačními nástroji pro potřeby Stockholmské úmluvy a při rozhodování o celosvětové ochraně zdraví a životního prostředí před POPs. První verze systému vznikla v roce 2012 a pravidelně se aktualizuje Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem.Aktuální studenti a zaměstnanci univerzity je mohou díky předplatnému využívat zdarma

Univerzita spustila digitální archiv vědeckých prací

Munispace - čítárna Masarykovy univerzit

 1. Pokud si nebudete vědět rady s výběrem vhodného časopisu, analýzou podmínek vydavatele s ohledem na vložení článku do repozitáře nebo budete například hledat vhodný repozitář, neváhejte se obrátit na fakultního Open Science metodika (Mgr. Marika Hrubá) na emailové adrese: openscience@fss.muni.cz
 2. Repozitář (open access) vědeckých prací, výzkumných dat: Maritime Law Book online: Námořní kanadské právo. Precedenty, volný přístup k více než 200.000 případům: Parliament Library: Legislativní dokumenty, stenoprotokoly atd. Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins: Kolekce švýcarských právních předpis
 3. Univerzitní repozitář . Umělecká díla Publikace. Vyhledávání v plných textech. x Nápověda . ). Mrak veřejných štítků. Zobrazit: Řadit dle: Včetně záznamů bez přístupných plných textů. Omezit dle: Vyhledat dle: Rok vydání. 2020.
 4. Digitální repozitář UK DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Od roku 2017 platí Opatření rektora č. 72/2017, které - zejména v článku 5 - zmenšuje vaše možnosti při nahrávání závěrečných prací do SIS. Nyní jdou do SIS nahrát pouze soubory se závěrečnou prací ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, což jsou formáty.
 5. Hledané informace. První krok k úspěšnému výběru správného zdroje uděláte, když si uvědomíte, co vlastně od zdroje očekáváte, co hledáte
Obrázky pro georeferencování /6851468/Učební materiály /um/ Popis: Dokumenty a další podklady k

Open Science MUNI

 1. Projekt DSpace byl zahájen v roce 2000 aliancí HP-MIT (Hewlett Packard a Massachutches Institute of Technology), který měl za úkol vytvořit digitální repozitář právě pro Massachutcheský institut. V listopadu 2002 byl poprvé DSpace nabídnut dalším institucím v podobě DSpace 1.0
 2. Opatření děkana Lékařské fakulty č.1/2014 O podmínkách používání repozitáře zaměstnaneckých děl na LF MU Ze dne 6.1.2014 V návaznosti na článek 3 Směrnice MU č. 4/2013, Repozitář zaměstnaneckých děl, vydávám toto opatření: Článek I
 3. Univerzitní repozitář . Vyhledávání v plných textech. x Nápověda . ). Mrak veřejných štítků. Zobrazit: Řadit dle: Včetně záznamů bez přístupných plných textů. Schránka ( 0) Do své osobní.
 4. Repozitář vědeckých prací cyan magenta yelow black CVT FI MU Repozitar_1 repozitar@fi .muni.cz.
 5. Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava dspace.muni.cz; Archiv vysokoškolských závěrečných prací Masarykovy univerzity v Brně is.muni.cz/thesis; Digitální knihovna závěrečných prací univerzity Pardubice dspace.upce.cz; Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy v Praze is.cuni.c

Digitální repozitář U

 1. Open Access. Open Access (otevřený přístup k vědeckým informacím) je formou vědeckého publikování, která klade důraz na bezplatný, okamžitý, svobodný a trvalý on-line přístup k plným textům kvalitních vědeckých publikací - především recenzovaných článků v odborných a vědeckých časopisech a sbornících konferencí
 2. Repozitář spravuje Ústřední knihovna VŠB-TUO, která podporuje model otevřeného přístupu a účastní se projektu OpenAIRE. Komunity v DSpace. Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí. Celoškolské katedry / All-University Departments [108
 3. Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava dspace.muni.cz/ Digitální knihovna závěrečných prací univerzity Pardubice dspace.upce.cz; Archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity v Brně is.muni.cz/thesis; Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy v Praze is.cuni.c
 4. Jak se přihlásím do systému? Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát své přihlašovací údaje z Centrálního registru osob SU.V případě potíží vám pomohou Správci systému
 5. 03.11.2020 - Národní digitální knihovna plně otevřena pro vysoké školy Digitální knihovna Kramerius - Covid je opět dočasně zpřístupněna pro studenty a zaměstnance vysokých škol. Přihlašování funguje přes Centrální autentizační službu UK
Galerie z obrázků 'Vzory směnek' (1/1)

Digitální repozitář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR . OSA archivum catalog . Archiv rádia Svobodná Evropa a dalších. PDF knihy . Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 . Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů - Portafontium.eu Dokumenty, které je možné stáhnout na této stránce, se věnují systému DSpace a tématům souvisejícím s digitálními repozitáři. Chcete-li, aby i některý váš článek, prezentace či materiál byly na této stránce vystaveny, můžete kontaktovat správce na adrese dspace@muni.cz Právnická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Je jednou ze čtyř původních fakult této univerzity založena 1348

 • Řízení auta od 16 let.
 • Facebook uživatelské jméno nejde vytvořit.
 • Přelidnění 2018.
 • Reflexní masáž chodidel.
 • The future husband lyrics.
 • Panelový byt 1 1 rekonstrukce.
 • Frank ocean wiki.
 • Přehled embryologie člověka v obrazech pdf.
 • 1000 pesos.
 • Dětský koutek forum nová karolina.
 • Já padouch 4.
 • Prodej kozího mléka ze dvora.
 • Radiální symetrie.
 • Psí plemena cane corso.
 • Centrum gompa.
 • Americká vysoká škola praha.
 • Lékařská fakulta magisterské studium.
 • Rollei sportsline 85 recenze.
 • Revizor audiokniha.
 • Dotykový displej nereaguje.
 • Tanzanie politika.
 • Nejlepší střelec ms 2018.
 • Dkk u psů.
 • Venezuela blackout.
 • Mustang 2015 film.
 • Vykašlávání hlenu s krví.
 • Eldorado rum.
 • Roubenka pro dva.
 • Retez fdb.
 • Historie aerobiku.
 • Veřejná tábořiště šumava.
 • Monitor akce.
 • Jordan 12.
 • Vlak dublin galway.
 • To co se objevilo u hrobu herce tomáše holého v den výročí jeho smrti šokovalo úplně všechny.
 • Dort my little pony.
 • Nástup do školky v průběhu roku.
 • Nejpoužívanější anglická slova.
 • Teplota po priorixu.
 • Elektronická registrace vozidla.
 • Jak vymazat fotky z iphone přes itunes.