Home

Druhopis rodného listu

Žádost o duplikát rodného listu. Žádost o duplikát oddacího listu. Žádost o duplikát úmrtního listu. K žádosti musíte dále předložit: - kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu V případě ztráty rodného, oddacího nebo úmrtního listu, vydá matriční úřad jeho druhopis. Kdo je oprávněn v této věci jednat. Žádost o matriční doklad může podat:: § fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci

Žádost o duplikát rodného, oddacího či úmrtního listu

 1. Na některých místech vám mohou duplikát rodného listu vydat na počkání, jelikož mají ale na úřadech většinou knihy narození uklizené v archivech, na vystavení duplikátu má oddělení matriky 30 dnů. Pracovníci vás po sepsání žádost informují, jak dlouho jim to bude trvat a kdy si máte nový rodný list vyzvednout
 2. Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat: a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob*
 3. Druhopis rodného listu - na matričním úřadu dle místa narození. POZOR - občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 - církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1.; Druhopis oddacího listu - na matričním úřadu dle místa uzavření manželství; Druhopis úmrtního listu - na matričním úřadu dle místa úmrt

Druhopis rodného listu - na matričním úřadu dle místa narození. POZOR - občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 - církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1. Druhopis oddacího listu - na matričním úřadu dle místa uzavření manželstv Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Kdo a za jakých podmínek. Matriční úřad vydá matriční doklad: Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 100,- K.

Požiadať o vydanie duplikátu rodného listu je možné prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra. Služba slúži na vyžiadanie duplikátu už vydaného úradného výpisu z knihy narodení (rodný list), z knihy manželstiev (sobášny list), z knihy úmrtí (úmrtný list), výpisy z osobitnej matriky (rodný, sobášny, úmrtný list) Ztráta rodného listu jistě nikoho nepotěší. Dostat se k jeho znovuvydání ale nemusí být snadné, když nevíte, kam se obrátit. V České republice totiž můžete požádat o jeho znovuvydání pouze na jediném místě. O tom, co se stane a jak postupovat, když ztratíte osobní.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny. Potrebné doklady Občiansky preukaz Vybavuje Matričný úrad Kontakt: tel: 032/6504 312, 032/6504 313 email: matrika@trencin.sk Doba vybavenia: na počkanie Poplatok: podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych. Druhopis rodného listu vám může být zaslán prostřednictvím České pošty do vlastních rukou, nebo si jej můžete na matrice vyzvednout. Pokud duplikát rodného listu naléhavě potřebujete, ale sami si jej opatřit zrovna nemůžete, je možnost vyřízením této záležitosti pověřit jinou osobu, které dáte svou plnou moc s. Za vydání druhopisu rodného, úmrtního, oddacího listu, nebo dokladu o registrovaném partnerství zaplatí občan správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 3, písm. b) 100 Kč (v hotovosti, na účet, případně poštovní poukázkou) Druhopis rodného listu osob narozených v Mariánských Horách, Hulvákách, Nové Vsi do konce roku 1971 a zapsaných v knihách církve římskokatolické, československé a bez vyznání, se vydá fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob (viz životní.

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Duplikát dokladu o partnerství vydá registrující matriční úřad, v jehož. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O vydání matričního dokladu mohou požádat: - fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci a zplnomocnění. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Dle nařízení EU č. 2016/1191 lze od 16.02.2019 k vydanému matričnímu dokladu připojit tzv. vícejazyčný standardní formulář pro použití veřejné listiny ČR v členských státech EU Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydá jeho druhopis. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat. Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat: fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Matriční doklady (rodný, oddací nebo úmrtní list) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství či registrované partnerství nebo zemřela Druhopis matričního dokladu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v matričním dokladu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jedo druhopis. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela

Video: Druhopis matričního dokladu (rodný list, oddací list

POTŘEBUJI DRUHOPIS RODNÉHO LISTU, ODDACÍHO LISTU, ÚMRTNÍHO LISTU . Na koho se mám obrátit? Městský úřad Duchcov, nám. Republiky 20/5, Duchcov Odbor vnitřních věcí, matrika, přízemí. Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku. Každý další duplikát (druhopis) podléhá správnímu poplatku 100 Kč, který lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na matrice Vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela

Co dělat při ztrátě rodného listu? - Euro

Někdy potřebujte kromě apostily nebo superlegalizace také druhopis rodného listu, oddacího listu, výpisy z rejstříků nebo jiné listiny. Vyřízení těchto dokumentů může být velmi obtížné. Využijte služeb našich odborníku a ušetřete čas a peníze Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žádost o matriční doklad mohou podat: fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci O vydání duplikátu rodného listu nezletilého dítěte žádá zákonný zástupce, nebo rodinný příslušník (viz předchozí bod) Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 Kč; O duplikát matričního dokladu je možné požádat i písemnou formou

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou) Možnosti získání rodného listu. Do řady porodnic dochází pravidelně matrikářka, která sesbírá potřebné údaje a odevzdá je na matriku.Rodný list si můžete vyzvednout osobně, nebo vám jej z matriky zašlou poštou do vlastních rukou. Rychlejší cesta k získání rodného listu, je vyzvednout jej osobně A bez problémů vám vydají druhopis. Cena a lhůty. Zatímco vydání prvního rodného listu je zdarma, za vydání druhého (či jakéhokoliv dalšího) druhopisu platíte. Cena je na všech matričních úřadech stejná, a to 100 korun. Platit musíte hotově, případně poštovní poukázou. Nemusíte vyplňovat žádný formulář. Matriční úřad zašle prvopis rodného listu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného listu může matrika vydat jeho druhopis. Rodný list je jedním z nejdůležitějších dokumentů při mnoha úředních jednáních Druhopis rodného listu dítěte vám vystaví příslušná matrika. K. Mařík Publikováno: 7.1.2018, autor: K. Mařík - důchodová poradna: Starobní důchod Tématické okruhy: celý rok doby pojištěn.

trošku se uvolněte a mluvme hypoteticky. proč to chce můj pradědeček není důležitý, třeba si z toho udělá plakát . a jedná se mi o druhopis rodnýho listu jako o listinu, informace nechme stranou, zajímalo by mě to jak daleko můžu získat druhopis rodného listu, když JÁ půjdu na matriku a řeknu že můj prapraprapradědeček se jmenoval Celofán Novák tak jestli mi. Žiadosť o duplikát rodného listu podáva občan SR alebo žiadateľ narodený na území SR v prípade straty, poškodenia originálu pôvodne vystaveného rodného listu či z iných dôvodov. Žiadosť o nový rodný list je tiež potrebné podať vtedy, ak má žiadateľ záujem o apostiláciu svojho pôvodného rodného listu v. @amelie64 Ona to není kopie, je to druhopis. A dovolila bych si tvrdit, že pokud si zažádáš o druhopis svého rodného listu, tak určitě nebude vypadat tak, jako ten původní. A dovolila bych si tvrdit, že pokud si zažádáš o druhopis svého rodného listu, tak určitě nebude vypadat tak, jako ten původní Duplikát úmrtního listu. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Mohou o ně zažádat stejní lidé a za stejných podmínek, jako je zmíněno výše. Za vydání druhopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázko

Vydání stejnopisu rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu se uhradí správní poplatek 100,-Kč v hotovosti na matričním úřadu. Při nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč v hotovosti na matričním úřadu Druhopis rodného listu může získat na matrice - ale musí prokázat tzv. oprávněný zájem. Což u ní myslím nebude problém, když ona tvého manžela porodila Takže na matrice s ní budou myslím jednat jako s oprávněnou osobou Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.

Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a

Originál rodného listu, který jste ztratili anebo někam zašantročili, vám už nikdo nevypadá. Budete si tedy muset zažádat o duplikát. Počítejte ale s tím, že bude třeba podat písemnou žádost, kterou lze nalézt na webových stránkách úřadů anebo použít vlastní sepsanou potŘebuji druhopis rodnÉho listu, oddacÍho listu, ÚmrtnÍho listu: jana víchová. Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat: a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat: fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob Duplikát úmrtného listu Žiadosť o duplikát úmrtného listu podáva oprávnený žiadateľ, keď úmrtie blízkej osoby nastalo na území Slovenskej republiky a bolo zapísané v slovenskej matrike a to v prípade straty, poškodenia originálu pôvodne vystaveného úmrtného listu či z iných dôvodov

Úřad MČ Praha 8: Oddělení matriky - Druhopis matričního

(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplom Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žadatel se obrátí osobně nebo písemně /duplikát matričního dokladu lze vyřídit na základě písemné žádosti s podpisem žadatele, poté je zaslán do vlastních rukou/ na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž. Činnost úřadu: přijímá žádosti o vydání matričních dokladů(rodného, oddacího a úmrtního listu), vydává rodné, oddací, úmrtní listy.Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR v cizině, vydá matriční doklad zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed Správní poplatek činí 100 Kč za každý druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu. Hradí se v hotovosti přímo na oddělení matričního úřadu. V případě písemné žádosti poštovní poukázkou nebo po dohodě převodem na účet. Číslo účtu sdělí pracovnice matriky Ztráta rodného listu. 13. 8. 2018 Úřad Městské části Praha 5. Co udělat v případě ztráty rodného listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám bude vydán druhopis - duplikát dokumentu při předložení občanského průkazu

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Matriční úřad vydá matriční doklad: fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,. V případě ztráty rodného, oddacího nebo úmrtního listu, vydá matriční úřad jeho druhopis. Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě. Oprávněná osoba musí podat písemnou žádost matričnímu úřadu; Jaké doklady je nutné mít s sebou. Průkaz totožnosti žadatele druhopis rodného listu, druhopis technického průkazu, druhopis vysvedčenia, druhopis vysvědčení, druhopis diplomu, druhopis poškozeného velkého/malého technického průkaz

Vydanie duplikátu rodného listu elektronick

O druhopis rodného listu tedy může žádat osoba, které se tento rodný list týká, její zmocněnec, nebo její příbuzní (manžel, rodič, dítě, sourozenec, prarodič - tito však musí doložit příbuzenský vztah s osobou, které rodný list patří) Druhopis rodného listu - na matričním úřadu dle místa narození. POZOR - občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 - církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1 Do rodného listu bude zapísaný ako otec bývalý manžel, ktorý musí podpísať súhlas o mene dieťaťa Matriční činnost je upravena zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákonem č.115/2006 Sb

Ztratili jste rodný list? Čeká vás vyřizování a placení

Za obsah zodpovedá:. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov IČO: 00 317 748, e-mail: msu@puchov.sk tel.: +421 42 465 08 3 Duplikát matričního dokladu vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu k matriční události došlo (§25 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách) těmto osobám: . a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel/manželka, rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí. Pokud jej nemáte, vyžádejte si na matrice v místě vašeho narození, druhopis rodného listu soudní rozhodnutí o rozvodu manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci výpis z evidence obyvatel z místa trvalého pobytu o změně stavu (pokud máte v O Druhopis rodného listu. Dobrý deň p. Katarína! Na Vašu žiadosť Vám oznamujem, že je možné vydať rodný list pre Vaše nevlastné deti, len je potrebné nášmu úradu zaslať správny poplatok za vyhotovenie matričného dokladu po 5,- EUR v hotovosti /zabaliť do obálky, doporučene podať/

Vydávání matričních dokladů včetně druhopisů (rodné listy

Co mám dělat při ztrátě rodného, oddacího listu, dokladu o registrovaném partnerství či úmrtního listu. V případě ztráty rodného listu vydá jeho druhopis matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které jste se narodili. Oddělení matriky zajišťuje slavnostní obřad Vítání občánků již několik let. Od letošního roku (2018) je tento obřad organizován v sobotu dopoledne v časech 9.30 a 10.15 hodin

Nevesty a budúce nevesty diskutujú a radia si o všetkom čo sa týka ich svadby, od topánok po sex Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat druhopis, ale pouze dle uvedených výše podmínek. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod. Vyčkejte prosím na telefonický hovor matrikářky, domluví s Vámi konkrétní den předání rodného listu, případně zaslání poštou na Vaši adresu. ÚMRTNÍ LISTY jsou vystavovány postupně podle data úmrtí, následně jsou odesílány na adresu obstaravatele pohřbu , společně s informacemi (dědické řízení apod.) Při ztrátě rodného a oddacího listu, dokladu o registrovaném partnerství nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Matriční úřad podle § 25 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách vydá matriční doklad:. Správní poplatek činí 100,- Kč za každý druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu. Lhůty pro vyřízení: Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. V praxi v případě osobní návštěvy je doklad vydáván zpravidla na počkání (nejedná-li se o doklad z archivu), popřípadě je vydáván do dalšího úředního dne Dle zákona č. 634/2004 Sb.- položka 3b), činí správní poplatek 100,- Kč za každý druhopis rodného,oddacího nebo úmrtního listu. Hradí se v hotovosti přímo na oddělení matričního úřadu. V případě písemné žádosti poštovní poukázkou nebo po dohodě převodem na účet. Číslo účtu sdělí pracovnice matriky

 • Skate samolepky.
 • Najserialy to bleach.
 • Metternich absolutismus.
 • Přelidnění 2018.
 • Padlí okurkové.
 • Elektrocentrály pro rodinné domy.
 • Trichobilharzia.
 • Šanghaj moře.
 • Pokašlávání hleny.
 • Sesta nemoc z oparu.
 • Auto smart od 16 let.
 • Postřik na štěnice.
 • Super saiyan song.
 • Obrázek lišky kreslený.
 • Zapečená hlíva ústřičná s brambory.
 • Zrození šampiona trailer.
 • Slovenská socialistická republika.
 • Dort my little pony.
 • Sférický ekvivalent.
 • Oprava bílé plomby.
 • Prodej chaty nova ves.
 • Alternative android rom.
 • Talking angela oči wikipedia.
 • Scintigrafie skeletu cena vyšetření.
 • Lehký průběh neštovic.
 • Města na a.
 • Mamutí cena dolní moravy.
 • Russian standard gold.
 • Bleší trhy jánská 2019.
 • Vikendove peceni cupcakes.
 • Teamstore slevovy kod.
 • Viber nebo whatsapp.
 • Zeleninový koláč z listového těsta.
 • Arcibiskupství pražské ičo.
 • Primární sekundární terciární sektor.
 • Velkokvětá orchidej.
 • Karoq motory.
 • Slovenský překladač.
 • Houpací hnízdo 120 cm.
 • Hodiny online cz.
 • Mexicka pyramida.