Home

Probošt vyšehradský

Jan, probošt vyšehradský - Wikipedi

 1. Vyšehradský probošt Jan zemřel v roce 1296, ve stejný den jako jeho otec - 26. srpna. Literatura. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Biskup Jan IV. z Dražic. Praha: Univerzita Karlova, 1991. ISBN 80-7066-611-. S. 19. CHARVÁTOVÁ.
 2. Jan byl druhý nemanželský syn českého krále Přemysla Otakara II
 3. Vyšehradský probošt Václav Štulc (vlevo) a obrozenec Václav Hanka. Přesně rok nato, v lednu 1862 zemřela Božena Němcová. A také že ji pochovají na Vyšehradě, hned vedle Hanky - na nynější místo byla uložena až později. Tehdy vznikla u Václava Štulce představa, že by tu mohli být pochováváni i další
 4. Václav Štulc Inicioval přestavbu kostela sv. Petra a Pavla v roce 1877, kdy zadal vypracovýání plánů Josefu Mockerovi. Napomohl též vzniku Slavína, přesunu barokní sochy sv. Václava a sv. Ludmily na Vyšehrad. Vojtěch Ruffer byl Štulcův předchůdce. Mikuláš Karlach byl Štulcovým žákem a od roku 1902 proboštem, který se zasloužil o dokončení přestavby kostela sv
 5. Oficiální webové stránky Arcibiskupství pražského
 6. Vyšehradská kapitula sehrávala v českých dějinách významnou úlohu, její probošt zastával od roku 1222 funkci královského kancléře a spoluvytvářel tak zahraniční politiku. Za vlády krále Vratislava a jeho nástupců vládl na Vyšehradě čilý stavební ruch. V románském stylu byla postavena kapitulní bazilika sv

Jan, probošt vyšehradský - Wikiwan

Kdo má klíče od Slavína? Rozhovor s Václavem Potočkem o

 1. Přímo v bazilice sv. Petra a Pavla byla královská i knížecí krypta a v kostele byli pohřbeni i probošti a členové vyšehradské kapituly. Po zákazu pohřbívání v obcích, který vydal Josef II. (1741-1791) byly vyšehradské hřbitovy zrušeny, pouze pohřebišti u baziliky sv
 2. Roku 1374 stvrdil Onšo z Wihlavy, že Vyšehradský probošt Jan prodal bratřím Jarošovi a Rackovi ze Štěknů vesnice Drahonice a Sivkovice. Roku 1409 a 1419 jmenuje se v službě Rožmberské Račko Ondraž (Racek Ondráč) z Drahonic, purkrabí na Hluboké. V roce 1427 uvádějí se bratří Jan a Racek na Drahonicích
 3. 1070 — 2020 © Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | O webu | Webdesign Fenomen multimediaO webu | Webdesign Fenomen multimedi
 4. Probošt vyšehradský a kancléř český, což byly tituly, které byly spolu spojeny, se podle svědectví několika listin vetřel od roku 1318 do přízně předních členů české šlechty a hlavně do blízkosti okolo Jindřicha z Lipé a po několik let požíval jeho přízně. Snažil se krýt své spojenectví s královnou Eliškou.
 5. Iniciátory byli vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a smíchovský starosta Petr Matěj Fischer. V hrobce je 44 pohřebních kobek, většinou s rakvemi, v některých jsou uloženy urny. Celkem bylo do roku 2006 do Slavína pohřbeno 55 osobností
 6. Abstract: Jan probošt vyšehradský prohlašuje, že přijal od vyšehradské kapituly jako obedienci statky v Kolči za roční plat 20 kop grošů, když na účet druhé poloviny ročního censu postoupil kapitule důchody v Medvězi a v Kutné Hoře, a mělnický probošt Jindřich a zemský notář Štěpán se zaručují, že probošt.

P. Antonín Doležal, emeritní probošt a farář vyšehradský (od 1981, v letech 1992 - 2011 probošt kapituly) Prof. ThDr. Jiří Huber, emeritní kapitulní děkan (od 1. 5. 1987, v letech 1997-2010 děkan kapituly) MUDr. Jiří Slabý (od 8. 1. 1996) Mons. Anton M. Otte, emeritní probošt (od 7. 11 probošt. Význam: • představený kapituly • titul faráře historicky významného kostela. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova prepozitura. Knihy Vařit medvěda-- autor: Niemi Mikael Případ s alchymistou-- autor: Vondruška Vlastimi Tento příbuzný pánů z Pardubic, biskup mindenský, probošt vyšehradský a kancléř císaře Karla IV. založil v roce 1357 v nedaleké Klášterní Skalici nejmladší cisterciácký klášter v Čechách. Ve stejné době Dětřich z Portic zakoupil pozemek pro stavbu klášterního hradu a to od Ješka z Náchoda, držitele. V r. 1316 vyšehradský probošt Petr z Aspeltu pokřtil syna poslední přemyslovské královny Elišky. Dostal jméno po zemském patronovi Václav, a později přijal jméno Karel IV.. Na Vyšehradě, v domě svého nevlastního bratra, vyšehradského probošta Jana III. Volka, zemřela r.1330 královna Eliška

Vyšehradský probošt, zahájil přestavbu kostela

 1. Filip, probošt vyšehradský a kancléř českého krále, prohlašuje, že ves Zahrádku obdržel od svých spolubratří kanovníků proti platu šesti hřiven stříbra ročně, že však řečená ves je společným majetkem kapituly a nenáleží statkům proboštským
 2. Jan (1353- +1389) rozmařilý a zadlužený vyšehradský kanovník a později mělnický probošt prodává svou část dědictví Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi bratřím z Rožmberka. Smlouva ze dne 23.09.1366 zněla na polovinu Třeboně a vsí Břilic, Branné, Lubně a na celé vsi Hrachoviště, Kramolín a Jílovice
 3. Mám radost z lidí, kteří se modlí, obrací a překonávají těžkosti života, uzavírá rozhovor pastorální teolog a vyšehradský probošt Aleš Opatrný. Snímek Martina Houdek Hodně se v pastoraci věnujete rodině. Jaká byla ta vaše? Spořádaná a fungující, byť za nelehkých vnějších podmínek nastupujícího.
 4. denský, probošt vyšehradský a kancléř císaře Karla IV. od pana Ješka z Náchoda (držitele černokosteleckého panství) pozemky u Doubravčic, na výstavbu kamenného hradu. O několik let později přikoupil i další pozemky a nechal vystavět dvůr s tvrzí.

Historie stavby. Kostel byl vystavěn někdy mezi r. 1158 (založení kláštera) a 1182, kdy je doloženo jeho vysvěcení a jeho vlastnictví potvrdil johanitům písemně papež.O jeho vybudování se zasloužili z vlastních prostředků kancléř a probošt vyšehradský Gervasius a jeho vnuk podkancléř Martin. Jednalo se o románskou trojlodní baziliku s nejstarší částí na. Fond: Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské (1130-1523). Fonds > CZ-NA > KVs. Prefac překlad probošt ve slovníku češtino-švédština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Český král Vratislav II. (1061-1092) ji založil v roce 1070. Do druhé poloviny 15. století zastával představitel kapituly - probošt - místo kancléře království a vedl zahraniční politiku českého státu. Od roku 1992 stojí v čele kapituly probošt P. Antonín Doležal Iniciátory byli vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a obchodník dřívím a svého času smíchovský starosta Petr Matěj Fischer, který na stavbu věnoval 30 000 zlatých. Hrobka Slavín stojí na východní straně Vyšehradského hřbitova. Postavena byla v letech 1889 až 1893 a Petr Fischer ji věnovací listinou odevzdal spolku. Nemanželský Jan, vyšehradský probošt, olomoucký biskup a následně akvilejský patriarcha, byl roku 1394 zavražděn v Udine příslušníky znepřáteleného rodu Savorgnanů. Všechna další dítka z lože manželského, tedy syny Jošta, Jana Soběslava a Prokopa, jakož i dcery Alžbětu, Kateřinu a Annu dala svému muži jeho.

Vyšehradská kapitula zde založila farní kostel, o kterém se roku 1320 zmiňuje vyšehradský probošt Jan a tvrdí, že jako farní kostel byl již roku 1290 (snad dokonce již r. 1277). Kostel v Hostíně byl farním až do roku 1678, kdy se stal filiálním fary v Lužci, od roku 1784 lokálním kostelem a od r. 1854 opět farním kostelem Vyšehradská kapitula ve 13. století. Autor: Zdeňka Hledíková - Číslo: 2008/1 (Kultura) Kapitula byla založena při knížecím hradě na jižním okraji pražské aglomerace kolem roku 1070 králem Vratislavem I. Krále vedl k fundaci politický úmysl zeslabit postavení pražského biskupa, jímž byl tehdy jeho bratr, nebo si v kapitule alespoň vytvořit, a to přímo na. kancléř českého krále byl probošt vyšehradský začíná větší kolonizace germánským živlem systém trojpolí v zemědělství hlavní zdroj příjmů jsou generální berně - vybíraná z každého pluhu a mlýna politickou a soudní autoritu přejímá vyšší šlechta na přelomu 40. a 50

Nový vyšehradský probošt bude uveden do úřadu

 1. Truhlu obdržel probošt Vyšehradský a odkázal ji příbuzným na Rabí, kde byla do roku 1696 na hradě, pak byla odvezena do Kraselova. Je prý z lipového dřeva, silně pobita železem, navrchu - starý nápis, znaky a symbolické ozdoby. Pověst praví, že klapnutím víka dávala znamení Dlouhoveským
 2. Právě na ní je v životní velikosti zachycen vyšehradský probošt a královský kancléř Petr z Prahy jako hlavní postava eucharistického zázraku, k němuž podle katolické církve došlo v roce 1263. Při jedné z cest do Itálie ve službách krále Přemysla Otakara II., sloužil zbožný český kněz Petr z Prahy mši v kostele.
 3. Svět hradů a hradišť neustále přitahuje lidskou pozornost. Navštivme významné, méně zachovalé i mizející hrady, ale i místa, ze kterých již středověká sídla zmizela. Podívejme se v unikátních animacích, jak některá z nich vypadala v dobách své největší slávy. Režie M. Polá
 4. Anton Otte, vyšehradský probošt a P. Antonín Doležal, emeritní vyšehradský probošt. Promluvu na téma křesťanská rodina pronesl A. Doležal. Mši svatou provázela hudbou společně s místní varhanicí Dr. Hana Sar Blochová, která po mši svaté zahrála na historické nástroje ( gotická harfa, psaltérium , duochord) a.
 5. Ves Drahobudice se v písemných pramenech objevuje r. 1338, kdy Pertold, probošt vyšehradský a Čeněk, bratři z Lipé a jejich strýc Jindřich pro dluhy prodávali tvrz a ves Poďousy, ves Osek, Hatě a ves Drahobudice kapitule boleslavského kostela. Kapitule zůstal tento statek až do válek husitských r. 1419-1434
 6. Kněz, básník, umělecký překladatel, redaktor, odborný publicista, katecheta Staroměstského gymnázia, kanovník vyšehradský, probošt. Účastnil se rovněž politického života. Překladatel polské poezie, autor vlasteneckých básní a řady náboženských a vzdělávacích spisů
 7. Polovici Frymburka koupil od Sezemy Pertolt z Lipého, probošt Vyšehradský, který ji dal v manství 1. 1341 Drslavovi ze Šelmberka. Co se potom s ní dálo, není nám známo. Svojše měl syny Karla a Protivu (1.1368 atd ). Protiva měl také syny, ale byli ještě synové třetího bratra nebo bratrance

Vyšehrad: O Vyšehrad

 1. vyšehradský probošt, probošství si ponechal i po vysvěcení na biskupa. V olomoucké diecézi se zdržoval velice málo. Zemřel na Vyšehradě v Praze. 18. Konrád I. Bavor 1316 - 1326 důvěrník královny Elišky Přemyslovny. Svého nástupce Jindřicha si vybral ještě za svého života. 19. Jindřich III. Berka z Dubé 1326.
 2. Naše genealogická a historická fotobanka - kompletní nabídka fotografií dle zobrazených osob. Doporučujeme textové prohledávání (klávesová zkratka Ctrl+F) podle příjmení nebo míst. Berte v potaz různé varianty zápisu (např. Schneider - Šnajdr) a kolísání mužských/ženských tvarů; vyhledávejte raději kratší charakteristické řetězce (např
 3. Roku 1167 je probošt vyšehradský Hroznata daroval litomyšlským premonstrátům. Celá oblast tohoto území byla již obydlena v době hradištní doby slovanské. Vesnice Olšany později připadla k panství novohradskému na rozdíl od Chotěnova, který patřil k litomyšlskému zámku
 4. Tehdy Jan, probošt vyšehradský, dostal darem od jeptišek chotěšovských dvorec na Újezdě pod horou Petřínem a odkoupil mlýn přináležející témuž dvorci. Nacházíme se na konci 13. století, kdy na Pražském hradě stále ještě sídlili Přemyslovci a Újezd ležel za hradbami a branami pražských měst, na významné.
 5. Už před tímto sňatkem byl však Janu Jindřichovi připisován nemanželský syn Jan, pozdější vyšehradský probošt. Dne 26. prosince 1349 udělil Karel IV. svému mladšímu bratrovi lénem Moravu, jak si přál ve svém testamentu jejich otec

P. Václav Hes. Děkanská 220 375 01 Týn nad Vltavou. tel.: 385 731 759 mobil: 731 402 855 č. účtu: 3074299379/0800. rkf.tynnadvltavou@dicb.cz vaclavhes@volny.c Učitelem Luovým stal se Jetřich z Tandorfu, probošt vyšehradský. Dne 16. břez. r. 1510 byl Ludvík přijat za markraběte moravského v Olomouci, v zimě pak dlel s ním otec ve Vratislavi, ale k slibu věrnosti nedošlo pro neshody, má-li se díti jako králi českému i uherskému (důsledky politiky někdy Matiášovy)

Klimenta s třemi okny. Kapli vysvětil probošt Václav Štulc k poctě papeže a mučedníka sv. Klimenta a obrázky sv. Klimenta a sv. Václava ji ozdobil malíř Josef Hellich. V roce 1902 se začal stavět vyšehradský tunel, který měl tenkrát spojit předměstí s vlastním městem Petr z Prahy, český kněz, pražský kanovník, kancléř Přemysla Otakara II., sekretář pražského biskupa Jana III. z Dražic, pronotář, probošt vyšehradský a kroměřížský, kanovník olomoucký a arcijáhen pražský. V roce 2014 byl v Bolseně nalezen zápis z roku 1675 o knězi Petrovi z Prahy, synovi pražského měšťana. A tak zatímco byl na korunovaci mladé královny Žofie pozván uherský král Zikmund, moravský markrabě Jošt, norimberský purkrabí Jan III. z rodu Hohenzollernského nebo vyšehradský probošt Václav Králík z Buřenic, někteří jiní chyběli, jako například markrabě Prokop, který byl právě ve sporu s přítomným Zikmundem Tak to je v případě prvního českého krále Vladislava a nebo i v případě Přemysla Otakara II., kdy vyšehradský probošt, olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku žádá pro našeho krále císařskou hodnost. Je to vždy ve spojení se křtem knížete Bořivoje a svaté Ludmily

Rod pánů z Lipé ve 14

V roce 1323 pronajal Vyšehradský probošt Jan městu právo vybírání mýta na Zlaté stezce. Lesy obklopující město věncem kopců ze západu, jihu a jihovýchodu získaly Prachatice do trvalého vlastnictví postupně v průběhu několika staletí. První část lesů - Zdenice, Libín a Oseky dal městu s právem lovu v horách a. Probošt vyšehradský se po určitém soupeření s jinými církevními ústav vysocy zmocni důležitéhe l o úřadu královského kancléře a od skončení církevně-politickéh spor vu roc 1222e o; až do 15. století ovlivňoval vnitřní a zejména zahraničn4 í politiku českého státu

Vyšehradský hřbitov a Slavín - Prague

Jejich autorem snad byl pozdější vyšehradský děkan Jan Paduánský (děkanem 1345-1357). Bohumil Stašek (1946-1948), poslední probošt před komunistickou érou, generální tajemník Československé strany lidové, poslanec Národního shromáždění, statečný hlasatel v boji proti fašismu a později vězeň v nacistickém. Ves Drahobudice se v písemných pramenech objevuje r. 1338, kdy Pertold, probošt vyšehradský a Čeněk, bratři z Lipé a jejich strýc Jindřich pro dluhy prodávali tvrz a ves Poďousy, ves Osek,Hatě a ves Drahobudice kapitule boleslavského kostela. Kapitule zůstal tento statek až do válek husitských r. 1419-1434

Kostel sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí byl založen v roce 1359 Vilémem ml. z Landštejna (vyšehradský probošt a nejvyšší kancléř Českého království) původně jako hradní kaple Božího Těla a sv. Petra a Pavla.Z této doby pochází dodnes jeho gotický půdorys, s rozvrhem lomené a parabolické křížové klenby presbytáře s opěráky První zmínka o kostelu pochází z r. 1320, kdy vyšehradský probošt Jan uvádí, že kostel v Hostíni byl jako farní kostel již roku 1290 a snad dokonce již r. 1277. Kostel je jednolodní, obdélníková chrámová loď převážně barokní s presbytářem pětiboce ukončeným ranně gotického slohu, na jehož severní straně je. probošt vyšehradský *?/†? Markéta *29. 9. 1373 †4. 6. 1410 Kateřina *únor 1353 †před 17. 7. 1378 Jošt markrabě moravský *1351 (1354) †1411 Jindřich *1377 (1378) †1378 Kateřina *1342 †20. 5. 1386 *24. 5 1335 †7. 9. 1349 Jan vévoda dolnobavorský *29. 11. 1329 †20. 12. 1340 Karel V. Moudrý král francouzský *1338. Věru Wagnerovou napadlo podívat se na internet a zjistila, že Václav Svatopluk Štulc (1814-1887) byl spisovatel, překladatel a vyšehradský probošt. Před katastr přišlo v pondělí 20 hůlkařů, 14 jich odjelo na Vyšehrad a 6 se odebralo do Bohnic Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Počátky Vyšehradské kapituly sahají až do 11. století.K čemu vlastně kapitula sloužila a za jakým účelem byla založena? Dozvíte se, kdo stojí v čele kapituly, a kdo v ní kromě nejvyššího představeného působí.A na závěr vám odhalíme tajemství nejvýznamnějšího a nejcennějšího rukopisu.

Jan Vepřek (13?? - 1???), vyšehradský kanovník a roku písař královské kuchyně. 36 Mikuláš Rot (13?? - 1446), majitel tvrze Vlásenice a vsi Dírný, později služebník pánů z Rožmberka. 37 Ctibor Tlam z Drastu (13?? - 1391),lovčí královských lesů na Dobříši, později nejvyšší královský lovčí. 3 Tehdy Jan, probošt vyšehradský, dostal darem od jeptišek chotěšovských dvorec na Újezdě pod horou Petřínem a odkoupil mlýn přináležející témuž dvorci. O rok později probošt zemřel a chotěšovské jeptišky vystřídaly jeptišky dominikánského řádu, které si zde zřídily klášter u sv. Anny. Zprávu o tomto. Iniciátory byli vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a smíchovský starosta Petr Matěj Fischer. Vyšehrad - Historie. Nejstarší doklady osídlení Vyšehradu kladou archeologické nálezy do období eneolitu na konci 4. a ve 3. tisíciletí př. n. l. Jedná se o pozůstatky sídliště kultury nálevkovitých pohárů (datované.

Seznam milenek českých panovníků – Wikipedie

Původně samostatná ves (poprvé doložena roku 1158 v listině zdejšího kostela sv. Petra a Pavla, který dal stavět vyšehradský probošt Gervasius, roku 1922 připojena k Praze , dnes součástí Městské části Praha 8. Etymologický význam slova Bohnice se nám nepodařilo najít Hrad Kuglvajt založil pravděpodobně nejvyšší kancléř Království českého, probošt vyšehradský a biskup mindenský Jetřich z Portic v době okolo poloviny 14. století. Hrad stál nejpozději v roce 1357, kdy se již Jetřich psal ˝z Kuglwaidu˝

Výlet: Vzhůru na Vyšehrad Informuji

Albík z Uničova (1358-1427), lékař, právník, probošt vyšehradský a arcibiskup pražský Leonard z Uničova (15. století), slovenský písař a básník Leopold Waber (1875-1945), rakouský politik, meziválečný ministr a vicekanclé Vyšehradský kopiář bílý (Pavel Boháč) Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Zuzana Všetečková) Vyšehradský probošt Albík z Uničova (Milada Říhová) K nálezu tzv. mísy Živy z Vyšehradu a problematice pozdně gotických dinanderií v Čechách (Vladimír Brych Z Čapkových přátel byli zatčeni malíř Emil Filla, novinář Ferdinand Peroutka, diplomat Lev Sychrava, pražský primátor Petr Zenkl nebo vyšehradský probošt Bohumil Stašek a další. Čapka čeká šestiletí vláčení peklem, které ani Dante neviděl na trase Pankrác - Dachau - Buchenwald - Sachsenhausen - Bergen-Belsen

Místní název Na valech potvrzuje domněnku, že zde kdysi bylo slovanské sídliště. Ves Drahobudice se v písemných pramenech objevuje r. 1338, kdy Pertold, probošt vyšehradský a Čeněk, bratři z Lipé a jejich strýc Jindřich pro dluhy prodávali tvrz a ves Poďousy, ves Osek, Hatě a ves Drahobudice kapitule boleslavského kostela V roce 1323 pronajal vyšehradský probošt městu právo mýtného na Zlaté stezce za pouhých 18 hřiven stříbra a Prachatice získaly také každotýdenní právo trhu, v roce 1382 potom i privilegium solného skladu a staly se skutečně bohatým městem An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Přemyslovce, vyšehradský probošt a kancléř český v letech 1311 - 1334, olomoucký biskup v letech 1334 - 1351) z rodu pánů z Vlašimi. Původně gotická stavba byla ve 2.polovině 17.století přestavěna do barokní podoby. Různými přestavbami (poslední větší byla roku 1889) se však zachovalo jenom velice málo z jeho.

Josef Zít – WikipedieFrantišek Xaver Kryštůfek – Wikipedie

Vyjádření velevážené pocty důstojnému panu Vojtěchu

Jako vyšehradský probošt byl i královským kancléřem až do své smrti 30.11.1360. Jeho statky zdědil Ješek (30405) (Jan) z Kosovy Hory a po vyrovnání s Vilémovými (30603) bratry byl roku 1360 pánem na Lomnici Pivovarnictví a boží bojovníci. Přesný počátek prachatického pivovarnictví nelze doložit, ale pivo se zde s určitostí vařilo už v roce 1379, kdy je písemně doloženo, že tehdejší vyšehradský probošt a kancléř Království českého městu vracel dvě varné pánve, jež jim protiprávně odňal V roce 1222 si nechal vyšehradský probošt vlastnictví dílu Psár potvrdit od krále Přemysla Otakara II. Vesnice zůstala ovšem i v dalších staletích rozdělena mezi více vlastníků - duchovních institucí, šlechticů i měšťanů, což se odrazilo ve výstavbě dvou tvrzí. V roce 1654 byly například psárskou vrchností. Patronem kostela se stává vyšehradský probošt, majitel panství cerekevského. V letech 1676 - 1677 se zavádějí evidence farností, tak zvané farské relace. Horní Cerekev tou dobou je zapsána ve vikářství jindřichohradeckém. Pod Horní Cerekev spadá řada osad v okolí, Horní Ves, Leskovec, Heřmaneč, Ostrovec, Polesí.

Václav chtěl totiž na kladrubské opatství dosadit jistého Václava Králíka z Buřenic, což byl vyšehradský probošt, obratný diplomat a nejspíš jeden z lucemburských levobočků. Těžce naštvaný král vyráží do Prahy (dostává se tam 16. března), ovšem těsně předtím (15. března) se z hlavního města klidí do. vyšehradský probošt Jan Volek (do 1334) - poté olomouckým biskupem - také nový vyšehradský probošt Bertold z Lipé, Mikuláš z Brna - královský notář - v italské signorii byl pověřován i závažnými politickými úkoly, další duchovní a kaplani spíše z říše či přímo Lucembursk (od 1225 jím býval probošt vyšehradský). Kanceláří se mínil okruh osob, kteří zlistiňovali královská rozhodnutí a nařízení (šlo o osoby, nikoliv o místo).kancelář s panovníkem, cestovala. Podmínkou úředníků gramontnost- proto osoby duchovní. Vlastní úřad vykonávali protonotáři, kteř Manifest podepsali: Josef Beran (příští pražský arcibiskup a kardinál, od r. 1949 internovaný 16 let a nakonec vyhoštěný ze země), Josef Beneš (pozdější vyšehradský probošt a činitel státem prosazovaného tzv

P ražský kanovník Petr, kancléř Přemysla Otakara II., pronotář, probošt vyšehradský a kroměřížský, kanovník a arcijáhen pražský a olomoucký, kaplan Apoštolského Stolce a sekretář pražského biskupa Jana III. z Dražic. V roce 2014 byl v Bolseně nalezen zápis z roku 1675 o knězi Petrovi z Prahy První písemná zmínka obce Kožušany pochází z. r. 1297, v této době byl majitelem části Kožušan vyšehradský probošt Jan, tento majetek daroval král Václav II. řádu sester dominikánek v Olomouci. Zbylá část obce byla ve vlastnictví světských majitelů - vladyků z Kožušan Stavbu inicioval vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a financoval ji Petr Mikuláš Fischer, smíchovský starosta a velkoobchodník se dřevem. Ten ji následně věnoval do užívání spolku Svatobor. Architektem pomníku je Antonín Wiehl a stavba se stavěla v letech 1889-1893 vyšehradský probošt Václav Králík z Buřenic, který v listině z 23. listopadu 1403 slíbil všem soumarům a kupcům, jež používají správnou a legální cestu z Pasova do 7 KUBŮ, František, ZAVŘEL, Petr, Zlatá stezka - Historický a archeologický výzkum významn Do kostela doráží kolaborantský kněz Konáš - kanovník ze Slaného a budoucí vyšehradský probošt. Přivezli ho členové STB z Prahy. /165/ Vedení komunistů žádá, aby se vyšetřování čihošťského zázraku urychleně ukončilo a provedlo exemplární potrestání /166/. Probíhá vlna dalších zatýkání /167/

Tehdy Jan, probošt vyšehradský, dostal darem od jeptišek chotěšovských dvorec na Újezdě pod horou Petřínem a odkoupil mlýn přináležející témuž dvorci. O počátku 14. století víme, že byl u dvora značný dominikánský vliv, díky němuž někdy na začátku 14. století byl na Újezdě zřízen klášter. Když Zahrádka náležela pod vyšehradskou kapitulu, je uváděn jako její držitel vyšehradský probošt Filip. To bylo před rokem 1245. Po něm nastoupil od roku 1245 do roku 1275 kanovník Hermann Na dome čp.66 ve Vratislavově ulici 15 Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem: Útočiště chudých.Založil a zasvětil 23ho dubna 1866 . Vysoce důstojný probošt Vyšehradský Vojtěch Ruffer

Uničov - Kultura

Hereččin velký talent a řadu jejích rolí, které udělaly radost mnoha divákům, poté během mše připomněl vyšehradský probošt Antonín Doležal. Osobním vzkazem zesnulé nahradila běžnou pohřební řeč její přítelkyně, režisérka a dramaturgyně Helena Glancová Mezi jeho nemanželské potomky náležel i Jan, řečený z Moravy - nejprve vyšehradský probošt, poté litomyšlský biskup a posléze aquilejský patriarcha, v odborné literatuře dlouho ztotožňovaný se svým nevlastním sourozencem Janem Soběslavem Benešovici, starodávný panský rod českomoravský, erbu střely zavinuté (barvy: stříbrná a červená), který dosud kvete v pošlosti Sedlnických z Choltic.K jejich předkům snad náležel Drslav, syn Benešův, který obdržel směnou r. 1062 nějaké statky na Opavsku. Také sem patří Beneš, probošt vyšehradský (1088?)

Jan, probošt vyšehradský - Další jazyky - Wikipedi

Vyšehradský hřbitov s rozlohou 0,81 hektaru najdeme u Baziliky sv. Petra a Pavla a jeho existence je doložená již od středověku. Byl rozdělen na několik částí - západní část byla určena pro kněží, řádové sestry a duchovní hodnostáře. Východní část byla vyhrazena jezuitům Hrad Kuglvajt založil v lesnaté krajině mezi majetkem zlatokorunského kláštera a rožmberským krumlovským panstvím pravděpodobně nejvyšší kancléř Království českého, probošt vyšehradský a biskup mindenský Jetřich z Portic v době okolo pol. 14. stol. Hrad stál nejpozději v r. 1357, kdy se již Jetřich psal z Kuglwaidu Jeho ostatky dal v roce 1409 z Říma do Prahy přivézt vyšehradský probošt. Byly pohřbeny právě do zmiňovaného sarkofágu, ozdobeného řeckými kříži a uloženy na Vyšehradě. Sarkofág se sv. Longinem však o pár let později hodili do Vltavy husité a Longinovy ostatky zmizely ze světa V roce 1252 vedl arcibiskup Filip ze Sponheimu (mj. bývalý vyšehradský probošt a kancléř krále Václava I.) válku s Albertem IV. Tyrolským. Filipovy oddíly spolu s Korutanskými spojenci jeho otce Bernarda II. zajali Alberta a jeho zetě Menharta Gorického a odvezli je na Hohenwerfen Kdo byl onen kněz nebylo s jistotu nikdy objasněno. Podle profesora církevních dějin Jaroslava Polce by jím mohl být vyšehradský probošt Petr, kancléř krále Přemysla Otakara II., který tou dobou cestoval do Říma zřejmě přes Bolsenu. Litanie k Nejdražší Krvi Páně. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se

Jedinými, kteří se vynořili z přítmí historické anonymity, byli pustiměřská abatyše Eliška (2) a její bratr Jan řečený Volek, kanovník a od roku 1311 probošt vyšehradský, který z iniciativy markraběte Karla usedl 27. března 1334 na olomoucký biskuý stolec jako Jan VII. a zemřel 27. září 1351 (3) vyšehradský probošt, kanovník pražský a olomoucký od 1334 olom. biskup x neznámá/ / 2. x/ Přemyslovci II. Přemyslovci V. (1227-3.1.1247) Moravský markrabí 1243x Kidruta/Gertruda Babenberg (1228-24.4.1288/99) Božena/Beatrix +25.5.1270/86 1234 x Oto III. Askánský Braniborský +9.10.1267 Anežka (1244-10.10.1268) 1244 x Jindřich. Duchovní Humanista, vyšehradský probošt a diplomat Jiřího z Poděbrad * 1437 † 1473 Humanista, vyšehradský probošt a diplomat Jiřího z id | jsme Jan z Rabštejna

Farnost Pustimě

Jméno: Bárta Ladislav Krycí jméno: Plánovač Datum narození: 13.10.1922 Další příjmení, varianty: - Svazky - reg. čísla: 88-08454 (19750129-19791113. HUMANISMUS V EVROPĚ myšlenkový proud, který doprovázel renesanční umění souhrn myšlenek, názorů a představ vzdělanců /14.-16.st/, které dávají d i v dobách budoucích vyšehradský probošt. V domnělých originálech Vratislavovy listi-ny pro klášter hradišťský a opatovický, také pro kostel vyšehradský a boleslavský svědčí o existenci kanceláře vybavené pečetním typářem. Za konkrétní místo uložení je pova- žována camera ducis, kde byly archiválie. Vedl je podkomoří Zikmund Huler, a kromě mnoha dalších patřil k Jenštejnovým nejzarytějších odpůrcům i vyšehradský probošt Václav Králík z Buřenic. Pocházel z chudé zemanské rodiny z kraje od Ledče nad Sázavou, ale není vyloučeno, že byl nemanželským dítětem jednoho z Lucemburků Josef BENEŠ - probošt vyšehradský, Praha (1 ks) 1974: 28: 533: Hana BENEŠOVÁ - manželka prezidenta Československé republiky (1 ks) 1948: 28: 534: Vladimír BINAR, Dr. - Olomouc (1 ks) 1986: 28: 535: Beno BLACHUT - tenorista opery Národního divadla v Praze, Praha (2 ks) 1973-1983: 28: 536: Eduard BLAŽEK - Olomouc, Šternberk (8 ks.

Založení Vyšehradského hřbitova Encyklopedie Prahy

Právě do tohoto období spadá založení Olšan, kdy je roku 1167 probošt vyšehradský Hroznata daroval litomyšlským premonstrátům. Poměrně ranné založení Olšan, připomíná důležité obchodní stezky mezi Poličkou a Vysokým Mýtem a Lůži. V Olšanech rovněž dochází ke křížení historických cest ve směru Litomyšl. Roku 1360 se majitelem hradu stal králův důvěrník a vyšehradský probošt Dětřich z Portic. Dětřich byl synovcem Jetřicha, mindenského biskupa a vyšehradského probošta. Již August Sedláček vyslovil myšlenku, že Dětřich jistě financoval některou Karlovu akci, za což byl i náležitě odměněn Lenz, Anton (1829-1901) duchovní, teologický badatel; probošt vyšehradský, zemský prelát - 2. 1. 1889 Liebieg, Heinrich Frh. (1839-1904) německý textilní průmyslník, pokračovatel, mecenáš umění, dárce um. děl průmyslovému muzeu v Liberci - 24. 3. 1897 Liebieg, Theodor Frh. v. (1872-1939) německý průmyslník z Liberce. Od roku 1225 trvale zastával vyšehradský probošt funkci kancléře þeského krále.1 Ve druhé polovině 14. století proběhla přestavba Vyšehradu v gotický hrad. V ideové koncepci Karla IV. pak našel Vyšehrad místo jako památný hrad přemyslovských předků.

Z historie - Drahonic

generální a biskuý vikář). pontifikálie). Probošt (latinsky praepositus) je v římskokatolické církvi nejčastěji označení dignitáře kapituly (v Čechách to bývá zpravidla představený kapituly, na Moravě v pořadí druhý dignitář po děkanovi), který obvykle odpovídá za materiální otázky a majetek. 28 vztahy K jeho přátelům patří například chemik Hošek (zemřel později v Petrohradě), příští profesor filosofie Bonet, pozdější generál intendant Nuss, básník Karel Jaromír Erben, příští probošt vyšehradský Václav Štulc, Antonín Strobach - pozdější pražský starosta, spisovatelé Jakub Malý, Prokop Chocholoušek a. Jednání se účastnilo šest českých pánů: vyšehradský probošt Jan Volek, Petr z Rožmberka, Vilém z Landštejna, Jindřich ml. z Lipé, Těma z Koldic a Ota z Bergova. Karla prý rozhovor s nimi přiměl k návratu do Čech. Český král Jan s jeho odjezdem souhlasil. Kralevic Karel vstoupil do Prahy 30. října 1333. Marek Zágor

Na prodejní listině z r. 1321 je podepsána též Eliška, královna česká, Jan, probošt vyšehradský, a Mistr Oldřich z Paběnic. Prodávající Burhart z Cimburka zvláštním listem z r. 1320 se zavázal, že odprodané vesnice bude vší silou v nebezpečí hájiti a zaručil se za to vším svým zbožím, slibuje, že synové jeho. V současnosti vyšehradský probošt Antonín Doležal oddává katolická manželství v kostele svatého Petra a Pavla. Jelikož ale křesťanská výchova v předchozích letech nebyla veškerá žádná, s většinou párů musím absolvovat šestitýdenní přípravu. Jelikož zájem je obrovský, už to téměř nelze zvládat. 23. března 1359 bratři Oldřich a Erhart z Rugehensensteinu dosadily nového faráře ke kostelu ve Velichově, který již tehdy tvořil součást hauenštejnského statku. Roku 1360 se majitelem hradu stal králův důvěrník a vyšehradský probošt Detřich z Portic, synovec Jetřicha, mindenského biskupa a vyšehradského probošta jako jsou Vojtěch, arcibiskup salcburský; Jindřich, biskup pražský; Florián, probošt vyšehradský anebo knížecí kancléř. Známý svou loveckou vášní byl král Přemysl Otakar I. (1155-1230), ale zejmén

Zřícenina hradu Děvín (Česká Lípa) - vstupné, otevíracíPrachatice: historie, vysypaná solí - Deník
 • Využití lipového dřeva.
 • Dýha ořech americký.
 • Nejlepsi xbox.
 • Jordán hokej.
 • Harpyje lovec opic.
 • Plastové boxy jysk.
 • Odstoupení od kupní smlouvy reklamace vzor.
 • Dear eleanor.
 • Půjčovna audi r8 ostrava.
 • Oteckovia 37.
 • Christina perri jar of hearts karaoketexty.
 • Crp 90.
 • Hračky pro děti 3 roky.
 • Shame band.
 • Ubytování v klášteře brno.
 • P 51 mustang.
 • Strážci vesmíru šavlozubý tygr.
 • T8dbg68sc.
 • Traktory solis bazar.
 • Quickhaus.
 • Neipyijto.
 • Nápady na dárky pro kamarádku.
 • Dalton hockey.
 • Historie aerobiku.
 • Léna brauner rozvod.
 • Fio banka hypotéka.
 • Perské koberce.
 • Slepé náboje do brokovnice.
 • Coffee time letnany.
 • Kde vystavovat obrazy brno.
 • Kinematograf jak funguje.
 • Feta cheese.
 • Knížky pro dívky od 12 let.
 • Revolver hračka.
 • Starý vagon.
 • Zena lev svadeni.
 • Pestovani konopi ve stanu.
 • Stolní fotokalendář měsíční.
 • Call of duty world war 2.
 • Žehlící prkno pro žehličku s parním generátorem.
 • Koupili jsme zoo tv program.