Home

Hdp na obyvatele

Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu). Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních. HDP přepočtený na jednoho obyvatele lze použít jako hrubé měřítko životní úrovně a relativního bohatství společnosti. Hrubý domácí produkt (HDP) vyjadřuje velikost ekonomiky. HDP je celková hodnota statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území

HDP 2020, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v % Kurzy

Hrubý domácí produkt (HDP) je základní ekonomický ukazatel, pomocí kterého se hodnotí ekonomický výkon států. Jde o hodnotu všeho zboží a služeb, které byly v určitém roce na daném území vyprodukovány. V mezinárodních srovnáních se často používá také hodnota HDP na jednoho obyvatele státu, což umožňuje lepší porovnání výkonnosti zemí s různým. III. HDP na jednoho obyvatele - srovnání ekonomik • podíl HDP v běžných cenách a středního stavu obyvatel v příslušném roce • o první místo se dělí Lichtenštejnsko a Katar (záleží na zdroji) • hodnota jejich HDP přesahuje $100 000 (cca 1 800 000,-) • poslední je Libye s $0 (cca 0,- HDP = soukromá spotřeba + hrubé investice + vládní výdaje + (vývoz - dovoz) V absolutní hodnotě kralují světové velmoci. V přiložené tabulce máme uvedeno HDP v paritě kupní síly na jednoho obyvatele. Důvodem je skutečnost, že HDP v nominální hodnotě neodráží rozdíly v životních nákladech a počtu obyvatel

HDP Peníze.c

Itálie loni v HDP na obyvatele dle parity kupní síly dosáhla podle OECD výše 41 837 dolarů - je na tom tedy stále lépe než Česko i Španělsko. Také vyspělejší část Evropy je o nutný kus jinde - Německo, Rakousko i Skandinávie dosahují HDP na obyvatele v paritě kupní síly kolem 120 až 130 procent průměru Evroé unie HDP na obyvatele První Československé republiky bylo však menší než u Dánska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska a Rakouska. Maddison i Bairoch řadí pro rok 1929 Československo na 17. pozici v HDP na obyvatele a Prados de la Escosura na dvacáté místo (ještě za Irsko, Finsko a Španělsko) HDP na obyvatele České republiky se v průběhu poslední dekády postupně přibližuje evroému průměru. Na obyvatele města Brna připadá HDP nadprůměrný, a to jak ve srovnání s úrovní celorepublikovou, tak s úrovní EU. Z uvedených údajů je zřejmé, že metropole Jihomoravského kraje patří po Hlavním městě Praze.

> přehled zemí světa seřazených podle výše HDP na obyvatele v roce 2019, a to včetně údajů o celkové výši HDP a počtu obyvatel - aktualizováno 27.10.2020 > Přehled zemí světa seřazených podle výše parity kupní síly (PKS) na obyvatele v roce 2019 (alternativa vůči údajům MMF Vývoj HDP ve srovnatelných cenách (předchozí rok = 100) 103,5: 104,0: 103,4: 104,5: 102,1: Hrubý domácí produkt celkem (mil. Kč) 202 678: 212 588: 222 612: 236 619: 248 499: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (Kč) 318 621: 334 735: 351 078: 373 727: 392 85

HDP - na obyvatele. Pořadí stát

HDP na osobu je v Praze dvakrát vyšší než v ostatních

Slovenský HDP na obyvatele dosahuje jenom 78 % průměru EU, polský 71 %. Ekonomicky nejslabším členským státem je Bulharsko s přesně polovinou unijního průměru. Výkon české ekonomiky výrazně překonává i dva z patnácti starších členských států EU. Portugalský HDP na osobu loni dosáhl 76 procent unijního průměru. Státy světa podle HDP na obyvatele v roce 2020 ; Památky UNESCO v ČR a ve světě - 2009; Beijing; Hanza - půl tisíciletí obchodu; Spolkové země SRN - hl. města, obyv. Elbrus je nejvyšší horou Evropy; Isla de Margarita ; V roce 2017 se nejlépe žilo ve Vídni, v roce 2016 v Melbourne; Dobývání Severního pólu; České enklávy. Přehled oficiálních statistik EU (např. HDP na obyvatele, počet obyvatel, míra nezaměstnanosti) a průzkumů veřejného mínění (Eurobarometr)

HDP v paritě kupní síly je tak přesnější než na základě normální měny. Pokud by se totiž neprovedl převod na paritu kupní síly, bylo by HDP na jednoho obyvatele zemí s vysokými cenami zboží a služeb (např. západní Evropy) oproti zemím s nízkými cenami zboží a služeb (např. východní Evropy) podstatně vyšší V HDP na obyvatele ČR byla předloni na 89 procentech průměru osmadvacítky, ve skutečné individuální spotřebě ale na 82 procentech. Podle statistiků představuje skutečná individuální spotřeba objektivnější měřítko životní úrovně než HDP na hlavu Počet obyvatel ve městech poprvé převýšil počet venkovských obyvatel v roce 2011. V rozvinutých ekonomikách je podíl městských obyvatel na úrovni 80%, u rozvojových zemí s podobnými příjmy na obyvatele pak 60%. V případě ČLR má pouze necelých 36% obyvatel ve městech registraci, tzv. hukou Česko, co se HDP na hlavu týče, do roku 2023 zvýší svůj náskok před Řeckem a Portugalskem, předežene Itálii, dostane se téměř na úroveň Kypru a sníží náskok Španělska, plyne z dat, která tento měsíc publikoval MMF. Pro statistiky MMF vychází z cen roku 2011. Jak je. HDP v Česku 16. nejvyšší ze zemí EU. Ekonomice Česka se daří, což dokládá i snižování rozdílů ve výši HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly mezi Českem a západoevroými zeměmi, zejména Itálií a Španělskem

HDP, regionální účty - Kraj ČSÚ ve Zlín

V některých zemích či regionech, které jsou podle ukazatele HDP na obyvatele na tom ve světovém srovnání téměř nejhůře, mohou být osobní štěstí a spokojenost vysoké navzdory materiální chudobě. A aby to nebylo tak jednoduché, určité primárně neekonomické faktory, tedy především sociální a environmentální. Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je finální celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za jeden rok na určitém území. Hodnotu obvykle vyjadřujeme v amerických dolarech USD. HDP na obyvatele je celkové HDP vyděleno počtem obyvatel daného státu.. HDP je klíčovým ukazatelem vývoje národního. Pardubický kraj patří mezi regiony s podprůměrnou úrovní HDP na obyvatele a poměrně cyklickým vývojem reálného HDP. K výrazně negativnímu vývoji HDP v roce 2012 (reálné snížení o 5,3 %, tj. nejhorší výsledek mezi kraji) přispěl především mimořádný pokles přidané hodnoty v regionálně významném odvětví. Žebříček států v Evropě podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele v letech 1980 - 2024 zdroj: Mezinárodní měnový fon HDP = w + r + z + i + y + a + n Důchodová metoda nezohledňuje všechny důchody, nýbrž jen důchody jednotlivců či korporací, jejichž původ je v běžné produkci statků a služeb. Tím pádem vylučuje transferové platby (tedy důchody, které nemají charakter plateb za běžné výrobní služby)

Česká republika předehnala v HDP v přepočtu na obyvatele Itálii i Španělsko. Dáme víc peněz našim 4,5 milionu zaměstnanců. Pomůže to jim i zaměstnavatelům. A.. Nejvíce krize na výši zadlužení země dolehla na Islandu. Zatímco ještě v roce 2008 činila zadluženost Islandu 23 % k HDP, tak na konci roku 2009 byl Island jedním z nejvíce zadlužených zemí světa (95 % k HDP). Island zařadil časopis Forbes dokonce na čtvrté místo mezi země, které hospodářská krize zasáhla nejcitelněji

Téma žebříček zemí podle hdp na obyvatele na wiki.e15.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu žebříček zemí podle hdp na obyvatele - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.e15.c Podle různých studií se její podíl na HDP v USA pohybuje od 4 do 33 %, v Německu od 3 do 28 % a v Británii od 2 do 15 %. Existuje však shoda, že mezi vyspělými průmyslovými zeměmi je černá ekonomika největší v Itálii, kde tvoří snad třetinu HDP, a za ní následuje Španělsko, Belgie a Švédsko Na základě tohoto měřítka byla nejvyšší hodnota v rámci členských států EU-27 zaznamenána v Lucembursku, kde HDP na obyvatele v PPS byl v roce 2019 přibližně 2,6krát vyšší než průměr EU-27 (což lze částečně vysvětlit významností přeshraničních pracovníků z Belgie, Francie a Německa) Státy USA podle výše hrubého domácího produktu na obyvatele Statistika udává výši hrubého domácího produktu na obyvatele v jednotlivých státech USA (běžné ceny, USD / obyv.). HDP na obyvatele

Co je a jak se počítá HDP - hrubý domácí produk

Ministerstvo financí bude letos potřebovat na financování státního dluhu 730,6 miliardy korun. To... Schillerová: Opatření na podporu ekonomiky představují už pětinu HDP propad HDP i vyšší inflace, nezaměstnanost na uzdě 6. dubna 2020 Z růstu o 2,5 procenta na takřka šestiprocentní pokles. Ministerstvo financí má. HDP na obyvatele dle parity kupní síly se zvýšil na 90 % průměru EU. Vývoj růstu HDP od roku 2000 po 2017. Česká ekonomika minulý rok překvapila ekonomy solidní formou, kdy rostla meziročně o 4,5 % HDP. Před krizí ovšem ekonomika rostla ještě významně rychleji a to tempem až 7 % ročně. Krize na ČR dopadla poměrně. HDP na obyvatele je tedy okolo 20,0 tis. (400 děleno 20), což znamená, že se výkonnost české ekonomiky (na obyvatele) pohybuje okolo 74 % průměru EU (20,0 tis. vůči 27 tis.) Je patrné, že výsledky jsou velmi rozdílné oproti použití směnného kurzu. Tento způsob (díky eliminaci odlišných cenových hladin) vystihuje realitu. HDP na obyvatele Pokud se celkový HDP přepočte na 1 obyvatele, dá se tento ukazatel zjednodušeně a s určitými rezervami použít jako měřítko životní úrovně a bohatství obyvatel dané země. Nelze z toho však vyčíst nic o kvalitě života společnosti Vývoj HDP České republiky od roku 1948 a srovnání s ostatními. Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Často se uvádí per capita, tedy v přepočtu na obyvatele a v amerických dolarech

Domácí produkt - ekonomie Studijni-svet

hdp na obyvatele. Sdílet. Novinky Zajímavosti OECD informuje: Česko poprvé pokořilo v bohatství Španělsko Jana Hlaváčov. Singapur je z hlediska HDP na obyvatele de facto lídr na světě Premiér Andrej Babiš zahájil svou týdenní pracovní cestu po Asii. V Singapuru se setkal s prezidentkou i předsedou vlády. Předseda vlády Andrej Babiš zahájil v neděli 14. ledna 2019 svou týdenní pracovní cestu po Asii Absolutní HDP slouží k vyjádření výkonnosti dané ekonomiky, HDP na obyvatele pak k vyjádření ekonomické úrovně tamního obyvatelstva. Jeho hodnota se často popisuje jako přírůstek bohatství - snaží se totiž o shrnutí všech nových hodnot, které se v dané zemi za daný čas vyrobily Česká republika má vedle Irska nebo Lucemburska v rámci EU nejnižší podíl hrubého národního důchodu (HND) na hrubém domácím produktu (HDP). Důvodem je především odliv dividend. Pro ekonomiku ale z toho žádné nebezpečí zatím neplyne, vyplývá z vyjádření ekonomů. Podíl hrubého národního důchodu na hrubém domácím produktu loni přitom podle údajů Českého. V zemi žije 5,5 mil. obyvatel, HDP na obyvatele činil v roce 2019 odhadem 46.559 USD (ve vyjádření parity kupní síly), což řadilo Finsko na 24. místo ve světě (dle MMF). V letech 2016-2017 došlo po ročním poklesu míry inflace k jejímu opětovnému zvýšení a růst míry inflace byl potvrzen i v letech 2018 a 2019, kdy stoupla.

Nejvyšší HDP má Katar, Česko je padesáté - FinExpert

HDP na obyvatele Přesnější hodnotou odrážející ekonomický vývoj a růst země je HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Pro účely srovnání jsou všechny ukazatele vyjádřeny v amerických dolarech Hrubý domácí produkt České republiky dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2011 činil HDP na osobu v paritě kupní síly 25 900 amerických dolarů, což představuje přibližně 80% průměru EU a řadí Českou republiku na 52. místo ve světě (zdroj CIA Factbook).Na tvorbě HDP Česka se podílí převážně služby (60%), dále pak průmysl (38%) a zemědělství (2%) Životní úroveň dosahuje 90,5 % průměru EU měřeno HDP na obyvatele podle parity kupní síly (odhad Deloitte pro rok 2017). Průměrné tempo růstu HDP za poslední dvě dekády činí 2,7 %. Podle sektorového hlediska má na tvorbě hrubé přidané hodnoty dominantní podíl sektor služe

Česko dohání Západ, ukazují data OECD

 1. Pořadí zemí světa podle HDP na obyvatele údaje jsou v amerických dolarech, vztahují se k roku 2019 zdroj údajů: Mezinárodní měnový fond () - data ze října 2020 (pár zemí - hlavně malých státečků a závislých území - doplněno ze statistik Světové banky) počty obyvatel, které jsou u MMF a Světové banky často nepřesné, jsem korigoval podle svého archivu.
 2. Mezinárodní měnový fond (MMF) zveřejnil v dubnu svůj výhled. Obvykle něco takového nevzbudí mezi neekonomy žádné velké reakce. Ovšem tentokrát byly reakce celkem výrazné. Výhled MMF totiž tvrdí, že ČR v hrubém domácím produktu (HDP) přepočteném paritou kupní síly na hlavu předběhne Itálii. Tradičně jednu z nejbohatších zemí světa
 3. Bohatství státu se nejlépe udává v HDP na obyvatele za jeden rok. Toto je 10 nejbohatších států světa. Pro srovnání, HDP/ob. České republiky je 27 200 USD. Dat
 4. Očekává se, že HDP v roce 2020 překročí 100 bilionů jüanů (přibližně 330 bilionů korun). Životní úroveň se v Číně výrazně zlepšila. V letech 2016 až 2019 se průměrný roční disponibilní příjem na obyvatele reálně zvýšil o 6,5 procenta
 5. Česká republika díky koronaviru předběhla v HDP na obyvatele Španělsko a Itálii. Vyplynulo to z výsledků průzkumu MMF. Mělo by to ale tak zůstat i nadále a během pěti let by Česko mělo překonat i Nový Zéland a Japonsko a obsadit tak 25. příčku na světě
 6. Ekonomika Finska patří z hlediska hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele k těm nejsilnějším v Evroé unii. Struktura hospodářství stojí především na službách tvořících dvě třetiny celkového HDP a průmyslu tvořícím skoro zbylou třetinu

Ekonomika Česka - Wikipedi

Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na 85 procent průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v poměru k eurozóně na 83 procentech a letos by měl stoupnout na 84 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko Příjmy systému zdravotního pojištění jsou v ČR závislé na výkonu ekonomiky (míře zaměstnanosti a průměrné mzdě), přesto je zajímavé se podívat, jak si v tomto ukazateli vedeme. Podle údajů OECD (poslední data dostupná pro rok 2017) vydává ČR na zdravotnictví 7,1% HDP, čímž jsme hluboce pod průměrem EU28 (9,6%) Za tu dobu hodnota HDP na obyvatele klesla také například v Libyi, která byla dokonce v roce 1980 s hodnotou 35.081 čtvrtou nejvýše postavenou zemí na světě (!), v roce 1995 měla tato země ještě hodnotu 23.414 a v roce 2018 už jen 11.473 (pokles od roku 1980 činil 67%) Na opačném konci tabulky lze nalézt hlavně africké státy. Na poslední místo se propadl nejmladší stát světa - Jižní Súdan. Země rozvrácená občanskou válkou a propadem těžby ropy loni vykázala HDP na obyvatele pouhých 233 dolarů, což je 443krát méně než má nejbohatší Lucembursko

HDP na obyvatele - DATA

 1. Růst našeho HDP v loňském roce netrhal rekordy jako v předchozích letech. Že rosteme pomaleji, než ostatní země V4, je dáno souběhem více faktorů. Stále však máme vyšší úroveň HDP na obyvatele než Slovensko a podstatně vyšší, než jaká je v Polsku a Maďarsku
 2. Německá vláda již podruhé za tři měsíce zhoršila svůj odhad růstu domácí ekonomiky na letošní rok. Podle nové prognózy se má hrubý domácí produkt v letošním roce zvýšit jen o 0,5 procenta místo doposud očekávaného jednoho procenta
 3. Švýcarsko má HDP na jednoho obyvatele 4x vyšší než Česká republika. Nepovažujeme občany České republiky za hloupé, líné ani geneticky odlišné. Považujeme politický systém ČR za chybně nastavený. Česká republika - HDP na obyvatele v roce 2018, v přepočtu zhruba 510 000 Kč
 4. antní podíl sektor služeb (61 %), podíl průmyslu čin
 5. index [makroekonomika
 6. HDP, regionální účty - Kraj ČSÚ v Olomouc
 7. Česko je patnáctou nejbohatší zemí EU

Život v EU Evroá uni

HDP, regionální účty v Pardubickém kraji v roce 2017 | ČSÚ

Jan Hájek - web-based sites - Státy světa podle HDP na

 1. Statistiky a průzkumy Evroá uni
 2. Nejvyšší HDP na jednoho obyvatele má v EU Lucembursko
 3. Životní úroveň Čechů roste, ale průměrům Evroé unie se
 4. Čína: Základní charakteristika teritoria, ekonomický
 5. MMF: Česko za pět let předběhne v HDP na hlavu Itálii
 6. Nejvyšší HDP na obyvatele je v Lucembursku - Dům financí
 7. Co je HDP na obyvatele? - finančn

HDP: Co s ním? Investičníweb

 1. HDP na obyvatele Úlohy na procvičován
 2. O čem skutečně vypovídá regionální HDP? Statistika&M
 3. HDP v Evropě na obyvatele 1980-2024 - YouTub
 4. HDP Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product
 5. Česká republika předehnala v HDP v přepočtu na obyvatele
 6. Zadluženost zemí ve světě ČeskéNoviny
 7. žebříček zemí podle hdp na obyvatele - vše o tématu E15

Video: Co přesně měří HDP? • Blogy Respekt

Ekonomika Malty – WikipedieEkonomika Německa – WikipedieTeritoriální konference: Turecko - MSV - Veletrhy BrnoSpolková republika Německo
 • Tymián sazenice.
 • Marcipánové postavičky máša a medveď.
 • N.e.r.d rihanna.
 • Space desk error code 1 2.
 • Zabíjení jehňat.
 • Tapety pc jaro.
 • Jak mluvit o nevere.
 • Gekon denní.
 • Nabíječka autobaterií profi.
 • Fotoalba levně.
 • Alvin a chipmunkové 1 celý film cz.
 • Události roku 1969.
 • Jak se dělá dřevostavba.
 • Novorozenec velikost.
 • Baal démon.
 • Liga 1947.
 • Botanická zahrada albertov vstupné.
 • Zprávy auto.
 • Svatba udělej si sám.
 • Polar m400.
 • Anežský klášter akce.
 • Fermentace rýže.
 • Cherry valley kachna.
 • Dětské látkové pleny.
 • Harpyje lovec opic.
 • Výklopná postel bazar.
 • Zdravá výživa eshop.
 • Lordoza pomucky.
 • Husqvarna olej na řetěz.
 • Střední škola kadeřnice české budějovice.
 • Dámské tepláky levně.
 • Nerezový výčepní pult bazar.
 • Nejlepsi antena dvb t2.
 • Kapesní šatník.
 • Zámecký park choltice.
 • Dana bartůňková kamenak.
 • Bryan cranston.
 • Nejlepsi fotolab.
 • Autobusy štrbské pleso.
 • Screen rolety zkusenosti.
 • Vlajka gondoru.