Home

Rozklad n2o

8.7.7 Katalytický rozklad N 2 O na Au. Reakce N 2 O → N 2 + (1/2) O 2 byla zkoumána při teplotě 900 °C při použití Au jako katalyzátoru. Získané výsledky jsou uvedeny v následující tabulce Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou Photocatalytic decomposition of N2O over the g-C3N4/TiO2 nanocomposites prepared by unconventional method Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O - Svatopluk Michalik . Svatopluk Michalik Disertační práce Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O xxx

Rozklad N2O byl porovnavan na Fe-FER, Fe-MFI a Fe-BEA zeolitech, ktere obsahovaly .elezo v dob.e uspo.adanych kationtovych pozicich a nizky obsah oxidickych .astic. Bylo dokazano, .e i p.es. Rozklad n2o. Tramwaj - Typ linii: Normalna. Trolejbus - Typ linii: Normalna. Autobus - Typ linii: Normalna. Autobus - Typ linii: Ekspresowa na lotnisko. Autobus - Typ linii: Nocna. Autobus - Typ linii: Autobusowa komunikacja zastępcza. Koleje Śląskie Prvočíselný rozklad je matematický pojem z oboru aritmetiky. Jedná se o vyjádření.

Katalytický rozklad N2O v simulovaných procesních podmínkách . By Kateřina Kolinov. Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O (Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition ) Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2012/201

Další možná příprava dusíku v laboratoři, při které získáme obzvláště čistý dusík, je tepelný rozklad amoniaku. Při tomto postupu vedeme amoniak přes práškový nikl při teplotě 1000 °C. Vodík poté od dusíku oddělíme na základě odlišných teplot varu. Průmyslová výrob NH4NO3 --> N2O + 2 H2O [nad strzałką temp 440K] interpretacja reakcji Z jednego mola azotanu amonu pod wpływem temp 440K powstanie 1 mol tlenku azotu (I) Masa molowa NH4NO3 = 2*14 + 4*1 + 3*16 = 28+4+48 = 80gram tworzymy proporcję: 1 mol NH4NO3 ma masę 80gram x mola NH4NO3 ma masę 8gram x = 8*1/80 = 0,1 mol The cationic redox mechanism was assumed for N2O decomposition over Co-Mn-Al mixed oxide catalysts. That was confirmed by correlation between catalysts work function and catalytic activity. The more active the catalyst was, the lower value of work function was observed. N2O chemisorption on the catalyst surface was the first step of N2O decomposition Browsing Univerzita Pardubice by Subject rozklad N2O Login. Perovskite by Oxalate and Carbonate Precursor Method for Utilization as Catalyst for High-temperature Decomposition of N2O Type: article Author: Bělina, Petr; Sádovská, Galina.

8.7.7 Katalytický rozklad N2O na A

V souladu s platnými vládními opatřeními je knihovna pro veřejnost uzavřena. Během uzavření je znemožněno zadávání požadavků na výpůjčku Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O (Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition) Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertačn Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulče Experiment se zaměřil na studium rozkladu organického materiálu, odpadu ze zpracování kukuřice a (N2O) byly systematicky spojeny s mulčování kukuřice, zejména během prvního týdne. V průměru se naměřené hodnoty pohybovaly kolem 41 μ

Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g

Rozklad N2O na přirozené složky ovzduší - kyslík a dusík - je jednoduchou a elegantní metodou pro snížení emisí N2O v odpadních plynech. Za použití katalyzátoru je možno dosáhnout téměř 100% konverze N2O při teplotě pod 400°C v závislosti na složení odpadního plynu - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové sloučeniny pro vysokoteplotní rozklad N2O. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018 . Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018 Wstecz N2. Retkinia. Radogoszcz Wschód; Świtezianki - Zgierska; Sikorskiego - Zgiersk

Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O

 1. Akademický rok 2017-2018. Odborníci dle zaměření. Kontakty pro médi
 2. málo rozpustných (srážecí reakce) nebo těkavých (rozklad karbidů, silicidů, fos dů apod. vodou nebo kyselinami a většina tepelných rozkladů pevných látek). Postup při sestavování jednoduchých chemických rovnic je patrný z dalších příkladů. Příklad 2.2.1. Sestavte rovnici reakce kyseliny dusičné s hydroxidem hlinitým
 3. Klíčová slova: high-temperature decomposition of N2O * catalysts Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie Funkční vzorek katalyzátoru na bázi Fe2O3 (Obchodní označení ESM-487) je určen pro rozklad N2O na dusík ve výrobnách kyseliny dusičné a vyznačuje se konverzí N2O > 98% v rozsahu teplot 800-930 °C
 4. Oxid dusný (N2O), známý též pod triviálním názvem jako rajský plyn, je za normálních podmínek bezbarvým, nehořlavým, typicky sladce vonícím a chutnajícím plynem. Oxid dusný nachází díky nízké toxicitě bohaté uplatnění především v medicíně jako bezpečné anestetikum i analgetikum
 5. Od roku 1750 do současnosti se zvýšila koncentrace oxidu uhličitého jako skleníkového plynu v atmosféře o 31 % a metanu o 151 %. Za stejnou dobu se zvýšila koncentrace oxidu dusného (N2O), známého také jako rajský plyn dříve používaný v narkóze a jako hnací plyn, o 17 %. Nebezpečnost oxidu dusného spočívá v tom, že jeho \
 6. Katalytický rozklad NOx Od roku 1750 do současnosti se zvýšila koncentrace oxidu uhličitého jako skleníkového plynu v atmosféře o 31 % a metanu o 151 %. Za stejnou dobu se zvýšila koncentrace oxidu dusného (N2O), známého také jako rajský plyn dříve používaný v narkóze a jako hnací plyn, o 17 %

Na základě tohoto výsledku základního výzkumu, autoři z ÚFCH JH již vypracovali komplexní přístup pro vývoj vysoce specifických katalyzátorů na bázi kov/oxid lokalizovaných v krystalických nosičích na atomární úrovni, který aplikovali pro rozklad N2O na molekulární složky Oxid dusný N2O - zvaný rajský plyn, je plyn nasládlé chuti, používá se v lékařství k narkózám. Vznik světle žlutého zákalu (síra) odlišuje rozklad siřičitanů a využívá se k důkazu thiosíranů v analytické chemii. Thiosírany alkalických kovů jsou ve vodě dobře rozpustné, připravují se reakcí síry se. PDF | On Oct 5, 2005, Janusz Kruk and others published Katalityczny rozkład podtlenku azotu | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

N2O decomposition over Me/Fe-zeolites - ResearchGat

Katalytický rozklad N2O na strukturovaných kobaltových katalyzátorech. Přímý katalytický rozklad NO na směsných oxidech kobaltu modifikovaných alkalickými promotory. Selektivní katalytická redukce NOx amoniakem s využitím strukturovaných katalyzátorů ve formě pěn Krom toho rozklad N2O je exoermická reakce, při níž se navíc uvolňuje aktivní atomární kyslík - tedy nevázaný v molekule O2 - tudíž je podstatně reaktivnější s palivem. (Vzájemné hoření CO + N2O ve spec. hořáku taky dává nejvyšší teplotu plamene, až někam ke 3000 st.C - pokud se teda moc nepletu.. koukněte na tu parádu : [odkaz] více info již brzy. Dotaz: NITROX - nejlevnější způsob drastického zvýšeni výkon Katalytický rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a reaktorech Pomocí matematického modelování bude studován rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a bude navrženo provozní zařízení pro odstraňování N2O z odpadních plynů z technologie kyseliny dusičné. doc.Bernaue Rozklad n2o. Čsn 73 6660. Fatima ruka. Prsní implantát. Jak označit na facebooku na mobilu. Jak udělat cucflek. Jak změřit bundu. Autosedačky isofix 9 36 test. Jak dlouho platí výpis z rejstříku trestů. Háčkovaná čepice pro novorozence návod. Jbl go 2 recenze. Podmínky použití cizích informací. Jorah mormont. Ostálka.

Rozklad n2o — rozkład normalny, rozkład gaussa (w

 1. Katalytický rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a reaktorech Pomocí matematického modelování bude studován rozklad N2O ve strukturovaných katalyzátorech a bude navrženo provozní zařízení pro odstraňování N2O z odpadních plynů z technologie kyseliny dusičné. Nová skla pro infračervený obor spektr
 2. mechanismus je závislý na teplotě. Při 200°C probíhá rozklad podle rovnice NH4NO3 = N2O + 2 H2O zatímco nad 230°C podle rovnice 4 NH4NO3 = 3 N2 + 2 NO2 + 8 H2O Při detonaci je rozkladná reakce NH4NO3 = N2 + 1/2O2 + 2H2
 3. Způsob výroby katalyzátorů perovskitové struktury, katalyzátory perovskitové struktury a jejich použití pro vysokoteplotní rozklad N2O A method of production of catalysts of a perovskite structure, catalysts perovskite structure and their use for high temperature decomposition of N2O -- OLA001 30718

Katalytický rozklad N2O v simulovaných procesních

19.05.2001 13:22. NOS - firma, která to umí :o Katalytický rozklad N2O na směsném oxidu Co-Mn-Al s obsahem draslíku v simulovaném procesním plynu (226) *Karáskova K., Obalová L., Michaláková Š. ( VŠB - TUO Ostrava ) V073 Kinetika fotokatalytické redukce CO2 pomocí TiO2 (227) *Kočí K., Obalová L., Roubíček V. ( VŠB - TUO Ostrava ) V07 Měření azbestu praha. Praha 1. Pobočku můžete zkontaktovat na dočasně zřízených telefonních číslech 952 224 565, 952 223 273 a e-mailové adrese praha1@vzp.cz Amfibolový azbest (česky také zvaný osinek) se taví při teplotách kolem 1150 °C, serpentin při 1550 V 19. století se azbest používal převážně jako izolační materiál, koncem tohoto období se z něj.

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. - Institut ..

Dusík - Wikipedi

Materiály na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O / Hlavní autor Obalová , Lucie , 1968 - Vydáno 2008 Dostupnost : Načítá se.. OBALOVÁ, Lucie. Materiály na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O.Ostrava, 2003. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ve výrobě kyseliny dusičné jsou emitována značná množství N2O. Z výrobních procesů mohou odpadat velká množství odpadů, např. fosfosádry. v oxidačním stupni v nových závodech využívat rozklad N2O rozšířením komory reaktoru využívat katalytický rozklad N2O v reaktorové komoře kombinovat zachycování N2O a.

PPT - Významné plyny PowerPoint Presentation, free

Azotan amonu /NH4NO3/ogrzany do temperatury 440 K rozklada

Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O. Ostrava, 2015. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Uložit do Citace PR Podíl mikroorganismů na emisích N2O Dlouhodobá dynamika emisí N2O z půd zimoviště 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 X-02 I-03 V-03 IX-03 XII-03 IV-04 ug N 2 m-2 h-1 S M C Z půdy zimoviště emituje relativně velmi mnoho dusíku ve formě N2O a N2 Většina emisí z nejvíce aktivních lokalit je ve formě N2 (nosZ S běžných oxidů s vodou nereaguje celá řada - třeba oxid hlinitý nebo olovnatý. Jejich vrstvička naopak kov chrání (pasivuje) a zabraňuje tak jeho reakci s vodou. Z plynných oxidů s vodou nereaguje třeba oxid dusný N2O nebo oxid dusnatý NO, a řada kovových oxidů přechodných prvků Toto pozorování je v dobrém souladu s provedenými výpočty ab initio a experimentálními daty získanými pomocí metody fotoelektronové spektroskopie. Navíc pozice optického zakázaného pásu je vhodná vzhledem k redoxním potenciálům pro rozklad vody, což tento materiál dělá vhodným kandidátem pro tuto aplikaci. Práva Materiály na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O / Lucie Obalová: Vydání Vyd. 1. Nakl. údaje Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2008: Popis (rozsah) 99 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm: EXEMPLÁŘE Všechny jednotky: ISBN 978-80-248-1884-9 (brož.

Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický

 1. Rozklad náplně zajišťuje bezkyslíkaté podmínky, náplň poskytuje plochu pro osídlení bakterií (jedná se tedy o přisedlou biomasu) a organický C je substrátem pro zajištění denitrifikace - slouží jako donor elektronů pro redukci NO 3 − a je přeměňován na oxid uhličitý, případně hydrogenuhličitany [2, 6]
 2. Ozonová vrstva Země a skleníkový efekt ATMOSFÉRA ZEMĚ Atmosféra Země představuje plynný obal, jež obklopuje Zemi do výšky několika tisíc km plyn, z něhož se atmosféra skládá, se nazývá vzduch (= směs plynů, které navzájem chemicky nereagují) celková hmotnost činí asi 5,5157.108 kg; 99 % této hmotnosti je soustředěno ve vrstvě od 0 km do 36 km Vývoj zemské.
 3. 141,3 kPa, probíhá-li rozklad kinetikou druhého řádu, plyny se chovají ideálně a rychlostní konstanta rozkladu má při uvedené teplotě hodnotu kc(N2O) = 0,977 dm 3 mol-1 s-1. [ τ = 366,9 s (pN2O = 3 p0 - 2 p) ] 13 Reakce prvého řádu v konstantním objemu, výpočet rychlostní konstanty, celkovýho tlak, teplotní závislos

Browsing Univerzita Pardubice by Subject rozklad N2O

 1. Nízké teploty, led a podobné okolnosti předurčují masivnější úbytky ozónu k projevům v závislosti na ročním období, konkrétně na zimě. Proto se ozónová díra (tj. plocha nepatrné či dokonce žádné vrstvy ozónu) objevuje periodicky vždy na přelomu zimy a jara, jakmile má chlor příznivé podmínky pro rozklad ozónu
 2. ové látky, který splní
 3. samovolný rozklad nestabilních nuklidů vyskytujících v přírodě doprovázený rad. zářením. Radioaktivita umělá - samovolný rozpad uměle připravených nuklidů doprovázený rad. zářením. Radioaktivní . záření Oxidační čísla: I - ný N2O - oxid dusný.

Materiály na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O

CH4 - Metan (Organický rozklad bez působení kyslíku, spalování biomasy a skládky odpadů, zpracování zemního plynu a ropy, uhelné zdroje, chov dobytka, pěstování rýže. N2O - Oxid dusný (Zemědělská činnost, raketová a letecká technika * plyny, vyskytující se v atmosféře Země, zachytávající odražené tepelné záření (IČ) H2O(g), CO2, CH4, N2O, CFC (Freony), O3 10 000 1 21 310 7500 2000 1 t N2O = 310 t (CO2)ekv (uhlíkového ekvivalentu) 1 t CH4 = 21 t (CO2)ekv * Sleníkové plyny (Greenhouse gasses) Sleníkové plyny 1780 (ppm) 1995 (ppm) CO2 280 360 29% CH4 0,7. (N2O), freony a . ozón (O3). Antropogenní skleníkový efekt: Po druhé světové válce můžeme zaznamenat neobyčejně vysoký nárůst koncentrace oxidu uhličitého. Za posledních sto let díky lidské činnosti vzrostla koncentrace tohoto plynu z 280 ppm na 340 ppm (ppm = parts of million, např. ml/m3 nebo mg/kg). Čím to je Analýza půdy Pár dat o půdě. velmi heterogenní soubor látek, které se nalézají na zemském povrchu Pevný povrch země - 150 milionů km2 ČR - 3100 m2 / 1 obyvatel orné půdy ubývá - povrchové doly, stavební činnost, znehodnocování kontaminací kontinuální znečišťování překročení sorpční kapacity půdy projeví se v podzemních vodách problémy s. [30] L. Obalová, Materialy na bazi hydrotalcitu pro katalyticky rozklad N2O, Vysoká Škola Báňská, Technická Univerzita Ostrava, 2008 [31] H.S. Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, New York: Prentice Hall, 1999

Video: Laboratoř ochrany ovzduší - Institut environmentálních

Denitrifikace a rozklad kukuřičného a podzemnicového mulč

NO3 N2O N2 v org.hmotě . rozklad. bakterie. NO2- bakter. NH3. nejdůležitější. fixace N ( molekulární dusík N2 je fixován. jeho Norg. (-NH3 v proteinech) nitrifikace ( oxidace NH3 (N-III) na NO3-(NV) redukce dusičnanů ( NO3-(NV) je redukován . denitrifikace - redukce NO3- a NO2- na N2. fixace dusík -mikrovlnný rozklad v uzavřeném systému v prostředí HNO. 3 /HCl MC. 2-mikrovlnný rozklad v uzavřeném systému v prostředí H2. O 2 a HNO. 3 ME3-metoda Mehlich 3. XXX-jiná metoda. B: Měření. POE-ICP-OES. PMS-ICP-MS. FAA-plamenová atomová absorpční spektrofotometrie acetylen - vzduch. FAE-plamenová atomová emise, plamenová.

Prohlížení dle předmětu Rozklad N2O

SnO2, SnO, Al2O3, ZnO, Cr2O3 a) s vodou nereagují (jsou nerozpustné) b) s kyselinami i zásadami dávají sůl D) Pozn.: pro jedničkáře a dvojkaře : Netečné oxidy - N2O, CO. Netvoří ani kyseliny ani zásady 4) Rozklad ligninu -polysacharid doprovázející celululosu a hemicelulosu u dřevin, obsahuje arom. jádra aerobní respirace houbami ( basidiomycéty - Dřevomorka ), Aspergilus, Trichoderma a baktérie Pseudomonas -produkty : CO2, H2O - význam - půdní proces, trávicí trakt - termiti 5) Rozklad hemicelulóz - polysacharid buněčné stěn hodnotu kc(N2O) = 0,977 dm3 mol-1 s-1. 2. (Paralelní reakce a Arrheniova rovnice) Katalytický rozklad mravenčí kyseliny může probíhat zároveň dvěma reakcemi v plynné fázi: (1) HCOOH → H2O + CO a (2) HCOOH → H2 + CO2 Při teplotě 510 K mají rychlostní konstanty hodnoty k1 = 4,7.10-5 s-1 a k 2 = 2,5.1 je v tomto p pad innost mikroorganism , zaji uj c ch rozklad organick ch i anorganick ch l tek p tomn ch ve vod , tj. ne istot a do vy i t n vody; pokud tyto organismy pot ebuj rozpu t n kysl k (vzduch) ve vod , naz vaj se tyto procesy aerobn , pokud doch z k rozpadu v prost ed bez kysl ku, jsou naz v ny anaerobn

Projekty - Fakulta materiálově-technologická - VŠB-TU

Projekty FMT (FMMI) do roku 2010 - Fakulta materiálově

Po odumření rostlinných tkání se dusík dostává zpět do vodního prostředí Těkání NH3 Mineralizace Reddy & D'Angelo 1996 Fragmentace a vyplavování N cycling Nitrifikace Anammox N2, N2O Nitrát-amonifikace Denitrifikace N2, N2O N2, N2O Fixace Příjem rostlinami Sorpce a desorpce Ukládání Fig Hlavní transformace dusíku v. 141,3 kPa, probíhá­li rozklad kinetikou druhého řádu, plyny se chovají ideálně a rychlostní konstanta rozkladu má při uvedené teplotě hodnotu k c (N2O) = 0,977 dm 3 mol - 1 s ­ 1 oxidy - N2O, NO, N2O3, N2O4 = NO2, N2O5 - N2O (oxid dusný) = rajský plyn - N2O5 (oxid dusičný) ( HNO3 (kys. dusičná) - silná kyselina. ve směsi s HCl (3:1) = lučavka královská. oxidační účinky mají i dusičnany, redukují. se na toxické dusitany NO2-Fosfor. v přírodě jen vázaný, biogenní prvek - hnojen - příprava: termický rozklad NH4NO2 → N2 + 2H2O - použití: inertní atmosféra, výroba NH3, hnojiv, HNO3, NO - sloučeniny: bezkyslíkaté: NH3 - bezbarvý plyn, štiplavý zápach, vzniká rozkladem org. materiálu nebo jako součást sopečných plynů - málo rozp. ve vodě; vodíkové můstky mezi mlk

Ferrobacillus 4 FeS2 + 15 O2 + 2 H2O 4 Fe3+ + 8 SO4 2- + 4 H+ Rozklad pyritu - anoxické podmínky, vyšší obsah CO2 FeS2 + 2 CO2 + 2 H2O Fe2+ + 2 HCO3 - + H2S + S(s) Antropogenní zdroje: Průmyslové odpadní vody - z moříren, válcoven, drátoven Korozní procesy ve vodovodním potrubí 44Research Centre for Toxic Compounds in the. F-plyny), které rovněž spadají pod KP. Jejich současný podíl na celkových emisích skleníkových plynů v roce 2012 činil 1,7 %. Podíl emisí CO 2 na celkových emisích skleníkových plynů (bez LULUCF) v roce 2012 byl 84,6 %, podíl emisí CH4 7,8 % a podíl emisí N2O 5,9 % oxid dusný N2O = rajský plyn - bezbarvý plyn nasládlé chuti. inhalační anestetikum, není jedovatý, má narkotické účinky-využití při porodu s O2 . transport ocelové tlakové láhve označené modrým pruhem s bílým vzorcem N2O a symbolem bílého kříže. je obsažen i v bombičkách na přípravu šlehačk Kotel vytápěný uhlím (rozklad vápence za účelem čištění spalin) Uveďte podrobné informace o písemném postupu popisujícím metodu a parametry použité pro stanovení koncentrace N2O ve spalinách z každého zdroje emisí, jejich provozní rozsah a nejistotu a podrobnosti o případných alternativních metodách, které. Last activity . My flashcards . Saved flashcard Tepelný rozklad dusičnanu amonného: NH4NO3 → N2O + NH3. D) Rozklad dusičnanu amonného při teplotách nad 600°C: NH4NO3 → N2 + H2O. E) Rozpouštění mědi v horké koncentrované kyselině sírové: Cu + H2SO4 → CuSO4 + 2 H2O + SO2. F) Zahřívání jedlé sody: 2 NaHCO3 → 2 NaCO3 + H2. G

 • Makrela jednobarevná.
 • Čichové centrum.
 • Fuad ii.
 • Mapa dálnic slovensko 2018.
 • Výkup starožitnosti.
 • Shania twain get you good.
 • Schránka na dopisy do sloupku.
 • Tatéři brno.
 • Nedostatek pitné vody.
 • Riga.
 • Holčičí hry oblíkačky.
 • Mcgregor vs mayweather datum a čas.
 • Dort se šlehačkou a ovocem.
 • Počasí bangkok, thajsko.
 • Zimní kempování.
 • Hasis cena.
 • El chapo cz.
 • Obkladový pásek elastolith classique.
 • Temenní kost.
 • Čerstvá krůta.
 • Reflexní masáž chodidel.
 • Youtube beautiful piano.
 • Volkswagen polo wiki.
 • Infekční zánět tlustého střeva.
 • Veprovy steak z kyty.
 • Streva na uzeni sýra.
 • Reduce pdf size.
 • Pastorace mládeže.
 • Lidl vrácení zboží na prodejně.
 • Černá říčka.
 • Ogarova pizza zlín.
 • Elektrický přímotop do koupelny.
 • Seznam kožešinových farem.
 • Srovnání čaker.
 • Joga jablonec palackého.
 • Buněčná deska.
 • Fen s difuzerem.
 • Beats urbeats3 lightning.
 • Cystitida ns.
 • Jumbo hrnky.
 • Kreslené fotografie.