Home

Svalová tkáň funkce

Svalová vlákna tvoří myofibrily, které se rozdělují na mikrovlákna - aktin a myozin, které tvoří stažitelný (kontraktilní) aparát buňky. Jedna myofibirla obsahuje až 1500 aktinových a 3000 myozinových vláken Funkce svalů. Základní vlastností svalové tkáně je schopnost se stahovat (kontrahovat), což je umožněno speciálními mnohojadernými vláknitými strukturami uloženými v cytoplazmě všech svalových buněk, myofibrilami Podle funkce Pojiva vyplňovací a oporná Příčně pruhovaná svalová tkáň-tvořena mnohojadernými svalovými vlákny-Délka vláken až 12-16cm -(m. sartorius -s.krejčovský; viz obr.-Tvoří: kosterní svalstvo, je v jazyku, ve stěně hrtanu atd

Svalová tkáň - EDUCAnet Ostrav

Kosterní svalová tkáň je složena ze svalových vláken (dlouhé mnohojaderné syncytium), jejichž kontrakce je rychlá a kontrolovatelná vůlí. Některé buněčné komponenty se označují u svalových buněk jinak něž v ostatních buňkách Mezi funkce svalové tkáně Najdeme především pohyb kostry, srdce a vnitřních orgánů. Existují tři různé typy svalové tkáně umístěné ve specifických částech těla, odpovědné za provádění každé tělesné funkce, která vyžaduje pohyb (White, 2001) a funkce do tří základních skupin: Svalová tkáň je složena ze svalových buněk. SVALOVÉ BUŇKY (nebo-li svalová vlákna) Mají tvar válce o průměru 10-100 um a délku až 30 cm. Obsahují více jader a velké množství mitochondri. 1 FUNKCE POHYBOVÉ SOUSTAVY A SVALŮ; 2 EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ SVALŮ; 3 SVALOVÁ TKÁŇ; 4 STAVBA SVALU; 5 SVALOVÁ KONTRAKCE (= STAH) 6 FUNKCE SVALŮ, SVALOVÁ PRÁCE; 7 SVALOVÉ SKUPINY. 7.1 Svaly hlavy a krku, mimické svaly; 7.2 Svaly přední strany trupu; 7.3 Svaly zadní strany trupu; 7.4 Svaly horní končetiny; 7.5 Svaly dolní končetin Buňka - stavba, funkce, organely, dělení. Základní typy tkání. Buňka - je základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. Je to nejmenší útvar schopný samostatné existence a reprodukce.Buňka má vlastní genetický a proteosyntetický aparát, energetický metabolismus a je ohraničena membránou

Sval - Wikipedi

PPT - BIOLOGIE ČLOVĚKA PowerPoint Presentation - ID:7012147

5. Funkční morfologie svalů • Funkce buněk a lidského těl

 1. Cílová tkáň játra a tuková tkáň - přímé metabolické účinky + tvorba somatomedinů (IGF 1) kosti a chrupavky - prostřednictvím somatomedinů - růst Metabolické účinky proteoanabolismus, lipolýza snížení utilizace glukózy, zvýšení sekrece inzulinu retence iontů a vody 15 STH - Hypersekrece v dětství Gigantismu
 2. Elektrická svalová tkáň- vyskytuje se v elektrických orgánech ryb a paryb (rejnok elektrický) Funkce:- obrana- útok- orientace- zjišťování směru proudění vody- vyhledávání sexuálního partnera Nervová tkáň. Funkce: - zajištění příjmu a vedení vzruchu = dráždivost a vodivost-.
 3. Svalová tkáň. 4. Nervová tkáň. 5. (Krev) Funkce tkání: 1. Epitely mají funkci krycí a výstelkovou. 2. Pojiva mají funkci opěrnou a ochrannou. 3. Svalová tkáň má funkci pohybovou. 4. Nervová tkáň zajišťuje dráždivost. Epitely. Epitely slouží ke krytí povrchu těla nebo k vystýlání tělních dutin Jsou tvořeny.
 4. Svalová práce a únava. Author: kabinet308 Last modified by: kabinet308 Created Date: 10/22/2009 9:23:19 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: Střední zdravotnická škola Kroměříž Other titles: Arial Times New Roman Wingdings Vodotisk Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka
 5. soubory buněk stejného tvaru a funkce. Jednotlivé buňky nejsou schopny samostatné existence. Jejich soudržnost ve tkáních je zajištěna fyzikálními, fyzikálně-chemickými i chemickými vazbami a mezibuněčnými spoji. Tkáně se formují z buněk zárodečných listů už v časném embryonálním vývoji, rozlišovat se začínají už u zárodku ve stadiu neuruly

Video: Jaké jsou funkce svalové tkáně? / Anatomie a fyziologie

Pohybová soustava - Biomach, výpisky z biologi

 1. - Soubory buněk stejného tvaru, funkce i původu. - Vznikají diferenciací buněk, které se dělí mitózou. - Histogeneze - probíhá v embryogenezi mnoho-buněčných živočichů - z buněk zárodečných listů. - Jednotlivé buňky nejsou schopny samostatné existence. - Tkáň může obsahovat i buňky morfologicky a funkčně.
 2. Pokud svalová tkáň poskytuje pohyblidské křížové proužky, peristaltika gastrointestinálního a urogenitálního traktu, snížení cévní a bronchiální stěny poskytuje hladké svaly. Je charakterizována rytmem, poměrnou pomalostí, vysokým stupněm rozšiřitelnosti a regeneračními schopnostmi, stejně jako vegetativní inervace
 3. Shrnutí základních znalostí 1. Svalová tkáň se může zkrátit (smrštit) - kontrahovat. 2. Základní stavební a funkční jednotkou hladké (orgánové) a srdeční svaloviny je svalová buňka. 3. Základní stavební jednotkou příčně pruhované (kosterní) svaloviny je svalové vlákno. 4. Základními kontraktilními jednotkami orgánové i kosterní svaloviny jsou myofibrily
 4. Svalová tkáň = soubor buněk stejného tvaru i funkce. Je tvořena z buněk schopných stahu ve třech typech. Příčně pruhované svalstvo (kosterní) Hladké svalstvo (útrobní) Sval srdečn
 5. Svalová tkáň: příčně pruhovaná Funkce kosterního svalstva: při svalové činnosti se mění chemická energie na energii mechanickou a teplo; zdroje chemické energie: glukóza (přiváděna krví), glykogen (ve svalech) svaly potřebují pro práci také kyslík z krv
 6. Jak probíhá svalová práce? Funkce svalů je způsobena následujícími vlastnostmi: Dráždivost je proces aktivace, projevující se formou reakce na podnět (zpravidla je to vnější faktor). Vlastnost se projevuje formou změn metabolismu ve svalu a jeho membráně
 7. Epitely - kryjí povrch těla a povrch orgánů. Pojiva - přenos látek, výplň prostorů mezi orgány, obaly orgánů, opora těla. Svalové tkáně - pohyb organismu a pohyb orgánů. Trofické tkáně - tělní tekutiny. Nervové tkáně - zajištění příjmu a vedení vzruchů, koordinace činnosti všech tkání a orgánů, řídící funkce
PPT - VY_52_INOVACE_01_07 Základní vzdělávání - Člověk a

Kosterní svalová tkáň je uspořádána do svalů. Svaly jsou prostřednictvím vazivových struktur upnuty na součásti skeletu. Svými kontrakcemi zajišťují pohyb = aktivní složka pohybového aparátu. Svalové vlákno - obaleno endomysiem (lamina basalis + síť ret.vláken). Síť vláken zakotvena do struktur laminy. Čím je člověk mladší, tím větší podíl v jeho těle voda zaujímá. Zatímco u seniorů je to cca 45 %, u dětí je procento vody daleko vyšší, u kojenců dosahuje dokonce až 85 %. Zastoupení vody v těle ovlivňuje také podíl tuku a svalů, protože tuková tkáň obsahuje méně vody než svalová Svalová kontrakce je projevem dráždivosti svalové tkáně. Nervový podnět, který smrštěním svalu vyvolává, musí mít určitou intenzitu. Podněty, které právě stačí k vyvolání smrštění, označujeme jako prahové podněty. Na příliš slabé (podprahové) podněty sval nereaguje Především ovlivnění funkce adenohypofýzy a transport oxytocinu a ADH do neurohypofýzy. (svalová tkáň, testes, hypofýza). Sertoliho buňky jsou stimulovány FSH a produkují hormony jako estradiol a aktivin/inhibin, které ovlivňují tvorbu FSH. Hormony testes 2 Klasifikace a funkce. 2.1 Epiteliální tkáň; 2.2 Těsnění; 2.3 Spojivová tkáň; 2.4 Svalová tkáň; 2.5 Nervová tkáň ; 3 Odkazy ; Vlastnosti. Specifickou definici tkáně poskytl Wolfgang Bargmann: tkáně jsou asociace podobných buněk nebo s podobnou diferenciací spolu s jejich deriváty, intercelulárními látkami

Buňka - stavba, funkce, organely, dělení

Elektrická svalová tkáň- vyskytuje se v elektrických orgánech ryb a paryb (rejnok elektrický) Funkce:- obrana- útok- orientace- zjišťování směru proudění vody- vyhledávání sexuálního partnera Nervová tkáň. Funkce Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy Osnova: Opěrná soustava Kost - stavba, typy, spojení Kostra - lebka, trup, končetiny Svalová soustava - typy svalové tkáně, rozdělení svalů, svaly lidského těla Opěrný a pohybový aparát kostra a svalstvo kostra představujepasivní asvalyaktivní pohybový aparát opěrná soustava ( kostra ) a pohybová soustava. Pojivovou tkáň podle čínské medicíny ovládají játra. Svalová tkáň. Hlavním rysem svalové tkáně je schopnost smrštění. Podle stavby, nervového zásobení a funkce rozlišujeme tři druhy svalové tkáně. hladká svalová tkáň - skládá se z podlouhlých buněk spojených vazivem, tvoří stěny dutých orgánů nebo svalov Hlavní funkcí pojivové tkáně je spojování různých orgánů v těle a poskytování opory měkkým částem těla. Pojivová tkáň se skládá z bu - něk, vláken (kolagenních, elastických, retikulárních) a mezibuněčné hmoty, která obsahuje velmi malé částice. Rozlišujeme tři hlavní druhy pojiv, a to vazivo,chrupavku akost

Typy svalových vláken - Fakulta tělesné výchov

 1. Svalová tkáň je aktivní hmota, což znamená, že se hýbe a vytváří teplo. Tuková tkáň je pasivní hmota, která jen visí a obaluje tělo, popisuje základní rozdíly fitness trenér Pavel Dvořáček a pokračuje: Tuk představuje pro tělo zátěž. Na tyto funkce ale ženám postačí zhruba 18 až 25 procent tuku v.
 2. 1) smyslová tkáň = nervy v těle 2) svalová tkáň = svaly 3) kožní tkáň. Pletiva a tkáně vytvářejí orgány a orgánové soustavy (trávicí, vylučovací, nervová, svalová, rozmnožovací) zajišťují funkce každého organismu... Každý jedinec patří k určitému druhu organismu a jeho tělo j
 3. Náročné, časté a dlouhé tréninky mohou způsobit rabdomyolýzu - stav, kdy se rozpadá poškozená svalová tkáň a do krve se dostávají látky, které mohou v nejhorším případě způsobit až selhání ledvin. V takovém případě je typická extrémní bolest svalů a tmavá moč, což je vyvoláno krví, která se do ní.

tkáň pojivová (budovací) - přenáší látky, vyplňuje prostor mezi orgány, slouží jako obal orgánů, opora těla tkáň svalová - maso v užším smyslu, funkce: pohyb organismu a pohyb orgánů tkáňové tekutiny - tělní tekutiny (krev a lymfa) 2.2 Svalová soustav Svalová soustava • Svalstvo = kontraktilní tkáň, schopná reakce na podráždění, vyskytuje se ve třech typech: • - kosterní - srdeční - hladký sval. Funkce svalové soustavy • Zajištění pohybu těl Svalový pohyb. -specificky živočišnou pohybovou strukturou je svalové vlákno,které je funkční. jednotkou svalové tkáně.Pro jeho funkci je podstatné,že jeho membrána je schopna vytvářet podrážděni a dále skutečnost, že toto podráždění vyvolává stah myofibril

Svalová tkáň - BODYBUILDING

SVALOVÁ TKÁŇ. Mys, musculus buňka svalová se nazývá myofibrila myofibrila obesahuje bílkovinná vlákna aktin a myosin. aktin - umožňuje rychlejší stahy (kontrakce) vydrží krátkou dobu. např. když sprintujeme, rychle běžíme myosin - umožnuje pomalejší stahy, vydrží dlouhou dobu např: pomalý, dlouhý běh. Svalová tkáň má možnost se smršťovat a napínat. Smrštění je umožněno přítomností smrštitelných látek bílkovinné povahy (actin a myozin). Hladká svalová tkáň je tvořena svalovými buňkami protáhlého tvaru. Neovládá se vlastní vůlí člověka (např. žaludek), ale je řízena vegetativními nervy (sympatikus a. Svalová tkáň je speciální skupina lidských a zvířecích tkání, jejíž hlavní funkcí je její zmenšení, což způsobuje, že se tělo pohybuje nebo jeho součásti v prostoru. Tato funkce odpovídá struktuře hlavních prvků, které tvoří různé typy svalové tkáně Nadledvinky se totiž mohou velice rychle unavit a jejich funkce začne ochabovat. A jak vypadá takový únava nadledvinek, co to pro nás znamená? Především se budeme cítit velice nevyspale, častým příznakem je také zvracení. Sval, svalová tkáň Funkce sleziny je v mnohém nezastupitelná, reguluje totiž přepravu tekutin, kontroluje produkci krve a drží samotné krevní tekutiny v cévách. Příjem potravy by bez ní nebyl zrovna jednoduchý. Slezina totiž v průběhu trávení odděluje výživné látky a dokáže je i transportovat do zbytku těla

Funkce svalů - Masaryk Universit

Zubní tkáň. Pojiva trofická (tělní tekutiny) 5.3. Mezoglea (u Diblastica) Nejprimitivnější pojivo z hlediska fylogeneze. U hub a žahavců - oporná funkce. (URL 27, URL 28) Základní hmota - činnost ektodermu, entodermu a vycestovaných buněk. Spongioblasty (amoeboidní tvar) v mezoglei hub (spongin SVALOVÁ TKÁŇ viz. člověk - vše se vyskytuje u člověka, kromě svalového epitelu , ten není u obratlovců mimo některé žlázy a svalstvo duhovky - viz. zornicový efekt - svalová tkáň je tvořena svalovými buňkami (myocyty), z nichž jsou vytvořena stažitelná vlákna- myofibrily funkce: srážení krve; e) míza = lymfa. koluje v uzavřeném mízním systému; vzniká z tkáňového moku; funkce: obranyschopnost; f) krvomíza = hemolymfa. zejména u bezobratlých; u živočichů, kteří mají otevřený cévní systém; funkce: krve i mízy . Svalová tkáň . svalové buňky = svalová vlákna; schopnost se stahovat. NERVOVÁ TKÁŇ. Nervová tkáň osahuje vysoce specializované buňky, proto je funkčně velmi složitá. Nervové buňky mají hvězdicovitý tvar a skládají se z těla a výběžků. Tyto buňky označujeme jako neurony. Krátké výběžky, dendrity, vedou nervové vzruchy do buněčného těla, tedy dostředivě

Krev - složení, funkce a krevní skupiny; Zdraví muže Krev - složení, funkce a krevní skupiny. Veronika Moreira Tůmová 03.07.2012. Lidská krev je kapalná tkáň, složená z tekuté krevní plazmy a buněk rozdělených na červené a bílé krvinky a krevní destičky. svalová pumpa. V plicích se okysličuje a dále. Tkáň. Soubor buněk, mající v těle společný účel, např. svalová tkáň či tkáň pojivová. Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008. Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008. Průvodce výsledkem vašeho laboratorního test Ektoderm svalová tkáň žíhaná Entoderm nervová tkáň Mezoderm krycí epitel smyslový epitel epitel trávicí trubice epitel žlázový 4. Charakterizujte epitely: Stavba - Funkce - Rozdělení - 5. Čím se odlišují pojiva od epitelů? Jaké znáte typy pojiv Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly inervují

Onemocnění ledvin je léčeno podle příčiny, která chronickou nedostatečnost funkce ledvin způsobila a kolik ledvinové tkáně je díky tomu nefunkční.Zničenou ledvinovou tkáň bohužel nelze obnovit, a proto je chronická nedostatečnost ledvin nevratný stav. Léčba se vždy snaží příčinu odstranit, aby nedocházelo k dalšímu poškozování ledvin svalová tkáň. schopnost kontrakce (tvoří aktivní pohybový aparát) dělení na kosterní, hladkou a srdeční podle skladby a funkce; nervová tkáň. tkáň speciálně uzpůsobena k přijímání, analýze a přenosu podnětů.

Hladká svalová tkáň: vlastnosti struktury. Hlavní neobvyklé rysystruktury sestávají ze struktury a složení buněk - myocyty. Jako každá jiná, tato tkáň je tvořena skupinou buněk, které mají podobnou strukturu, vlastnosti, složení a funkce. Obecné rysy struktury lze identifikovat v několika odstavcích Tkáň = soubor buněk stejného tvaru, funkce a původu Krycí a výstelková (epitel) Pojivová: vazivo, chrupavka, kost Svalová: hladká, příčně pruhovaná, srdeční Nervová Někdy ještě tělní tekutiny (krev, míza), někdy se řadí mezi pojiva Krycí a výstelková (epitel) Jazyk myši; Goblet = pohárková Pojivová vazivo.

7. Metabolismus svalové tkáně • Funkce buněk a lidského těl

Funkce svalové tkáně, typy a struktura - Středních škol a

vazivových buněk. Stavba, funkce a výskyt jednotlivých typů vaziva. Chrupavka. Kostní tkáň a její regenerace. Osifikace. Kostrové spoje: synartrózy a diartrózy. ‒ Svalová tkáň hladká. Svalová tkáň příčně pruhovaná kosterní. Submikroskopická stavba příčně pruhovaných myofibril; sarkomera. Mechanismus svalové. Svaly, čili svalová tkáň, se skládají z buněk, které jsou schopné na základě nervového vzruchu (čili elektrického impulzu) přeměnit chemickou energii, získanou z potravy, v energii mechanickou (čili se stáhnout) a tepelnou (pracující sval se zahřívá) • epitelová, svalová, srdeční, nervová a tekutá - krev • jejich soubor je orgán. epitel • tkáň složená z buněk, naléhajících těsně na sebe • podle tvaru: • plochý, cylindrický, kubický • podle počtu vrstev: jedno- a vícevrstevnatý • podle funkce Vazivo (vazivová tkáň) tvoří vazivové buňky (např. fibrocyty, tukové buňky aj.), kolagenní, elastická a retikulární vlákna a mezibuněčná beztvará hmota. Beztvará hmota je v podstatě koloidní roztok,který vyplňuje prostory mezi buňkami a vlákny. Kostní tkáň Kostní tkáň je specializovaná, pevná pojivová tkáň

PPT - Pohybová soustava PowerPoint Presentation - ID:5540614

Hladká svalová tkáň: struktura, funkce

Soustava kosterní. pevná opora těla; ochrana orgánů; pasivní hybný aparát; tvoří ji více než 200 kostí; tvořena tkáněmi nazývanými pojiva (základem je nerozlišená zákl. hmota, ve které jsou rozloženy buňky určitých vlastností) - vazivo, chrupavka, kost; tkáň = soubor buněk o stejné velikosti a tělesné funkci; Stavba kost Tkáň je materiál tvořený specializovanými buňkami k provedení jedinečné funkce v těle mnohobuněčných organismů. Buňky v tkáni tedy mají podobnou strukturu a funkce. Tkáně u zvířat. Čtyři hlavní typy tkání u zvířat jsou nervová tkáň, svalová tkáň, epiteliální tkáň a pojivová tkáň

Tkáň - cswiki.c

Jak svalová únava vzniká? Sval pro svou práci vyžaduje dodávku kyslíku a energetických zásob glykogenu. V případě zvýšení intenzity aerobní zátěže, která vyžaduje větší dodávku kyslíku, než je transportní systém schopen zajistit, přechází pracující svalová tkáň na anaerobní způsob získávání energie Stavební a funkční hierarchie tkání: Tkáň - soubor buněk, které mají stejný tvar a jednu hlavní funkci, např. svalová tkáň, pojivová tkáň Stavební a funkční hierarchie tkání: Orgán - soubor tkání zřetelně oddělený od okolí, který vykonává určité funkce, např. kosterní sval, žaludek Stavební a. S rostoucím svalovým tonusem (hypertenzí) se svalová tkáň stává naopak hustší než normální. , , , , , , , , , Vyhodnocení svalového tonusu a síly. Pro posouzení svalového tonusu se používají také některé speciální techniky. Požádá-li pacienta, aby neodolal, doktor sám produkuje pasivní pohyby (ohyb a prodloužení. Tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných svalů a hladkých svalů, včetně vody v nich Svalová tkáň - VŠE PRO KRÁSU A ZDRAVÍ VŠE PRO KRÁSU A ZDRAV svalová tkáň, typ tkáně schopné kontraktility (smršťování). Specifickými kontraktilními jed. jsou svalová vlákna, myofibrily. Jsou složené z jemnějších myofilament. Podle stavby, inervace a funkce se dělí na s. t. hladkou, příčně pruhovanou kosterní a příčně pruhovanou srdeční. Hladká s. t. je složená z jednotlivých protáhlých buněk

Svalová práce: zKe kontrakci a relaxaci potřebují svaly velké množství O 2 - v klidu až 9 l/hod., při práci až 90 l/hod. zKyslíkový dluh - organismus není schopen přivést při zátěži svalu (např. běh) takové množství kyslíku - ve svalu se hromadí odpadové produkty -např Svalová tkáň je tvořena buňkami, které jsou schopné kontrakce čili stahu, smrštění. Podle funkce se neurony dělí na smyslové (senzorické, zpracovávající informace přicházející ze smyslových orgánů), hybné (motorické, vedoucí povel k určitému orgánu), vegetativní (zpracovávají informace týkající se. Svaly a jejich funkce, Svalové dysbalance, Svalová kontrakce, Držení těla, Strečink..... Sekce. Eshop neboť chrání svalovou tkáň před natržením či přetržením. Tento typ poškození svalu bývá způsoben nedostatečným nebo nesprávným strečinkem před fyzickou zátěží. Natrhnutí hrozí nejen svalům, ale i. svaly opačné funkce = antagonisté Fyziologie svalu, svalová kontrakce Svalová tkáň je složena z buněk, které jsou schopny reagovat na podráždění změnou své délky nebo napětí, slouží k pohybu a udržování polohy organizmu v prostoru, tvoří stěny dutých orgánů a umožňuje jejich funkce

ELU

Svalová tkáň. Základní vlastnost - kontraktilita. Svalovina - mění tvar orgánů i celého těla, umožňuje pohyb, účastní se přijímání potravy, dýchání, rozmnožování a podílí se na komunikaci. Podle funkce lze také svalová vlákna rozdělit na Svalová tkáň Svalová tkáň umožňuje pohyb organismu a jeho orgánů. Pohyb je zajišťován aktivním smrštěním svalové tkáně (kontraktilitou). Tato schopnost je vázána na myofilamenta (mikrovlákénka). Jedná se o aktinová a myozinová myofilamenta, jejichž podstatou jsou proteiny aktin a myozin ŠKOLNÍ ROK 2010-20011. Krajiny těla hospodářských zvířat. Roviny a směry na těle hospodářských zvířat. 1. Základní stavba buňky. 2. Tkáň - charakteristika, základní dělen Svalová tkáň Modul B * * Ca2+ váže kalmodulin kaveoly nahrazují funkci T-tubulů intermediární filamenta - funkce cytoskeletu Mechanismus kontrakce 1. lehký řetězec myosinu (LC) inhibuje ATPázovou aktivitu 2. Ca2+-kalmodulin aktivuje myosin-LC-kinázu (přes cAMP) 3. fosforylací LC se ruší inhibice 4. vazba aktinu na myosin 5. + 1.1.3 Rozdělení podle funkce. o 1.2 Pojivová tkáň. o 1.3 Svalová tkáň. o 1.4 Nervová tkáň. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Epitelová tkáň. Epitelová tkáň (epitel, krycí tkáň) je tvořena buňkami, které na sebe těsně naléhají, často jsou spolu pevně spojeny a mezi nimi je minimum mezibuňečné hmoty

PPT - SVALOVÁ TKÁŇ, CHONDROGENNÍ A DESMOGENNÍ OSIFIKACE

Tkáň -Je to soubor buněk stejného tvaru, funkce i původu.Buňky jsou zde plně diferencované. Buňky tkání: a) fixní-jsou nepohyblivé,mají stálou polohu a vytvářejí síť na zachytávání mezibuněčné hmoty. b) volné- jsou pohyblivé, plavou v mezibuněčné hmotě. Koheze = soudržnost buněk - podmínka pro existenci tkání (výživa, kontakt, výměn iontů Keratin - zrohovatělá tkáň, nehty, vlasy, peří, šupiny ryb Zdroje bílkovin a zásady jejich příjmu: Jak již bylo výše uvedeno, je vhodné přijímat jak bílkoviny rostlinného, tak i živočišného původu. Vhodný poměr je 1:1, což zajišťuje pestrá strava živočišná buňka, tkáň, výstelková tkáň, pojivová tkáň, svalová tkáň, kostní tkáň, nervová tkáň cytoskelet výroba stavebních látek 4. cytoplazmatická membrána trávicí enzymy 5. cytoplazma řídící funkce, nese DNA 6. endoplazmatické retikulim buněčný obal 7. golgiho aparát rosolovitá hmota 8. jádro. SVALOVÁ TKÁŇ - základní vlastnost je schopnost smrštění se (kontrakce) - sval (musculus, řecky mys) - základní buňkou je myocyt - 3 druhy svaloviny o hladká o srdeční o příčně pruhovaná Hladká svalovina - tvořena vřetenovitými buňkami - tyto svaly nejsou vůlí ovladatelné - útrobní sval Trofická, svalová, nervová tkáň. Močová soustava - funkce močového ústrojí, anatomie ledvin. Močová soustava - funkce ledvin, nefron. Organické látky nukleové kyseliny. Trávicí ústrojí - funkce a části trávicího ústrojí, dutina ústní.

PPT - SVALOVÁ SOUSTAVA PowerPoint Presentation - ID:5062201

NEZkreslená věda III: Kdo řídí lidské tělo? - YouTub

Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka, páteř, hrudní) Onemocnění kostí Funkce pohybové soustavy Typy svalové tkáně Stavba svalu (makroskopická, mikroskopická), princip svalového stavu Svalstvo (hlavy. Funkce; Rychle škubnutí vs. pomalé škubnutí To způsobuje, že svalová tkáň je pruhovaná nebo má pruhovaný vzhled. Vlákna kosterních svalů se dělí na dva typy: typ 1 a typ 2. Typ 2 se dále dělí na podtypy. Typ 1. Tato vlákna využívají kyslík k výrobě energie pro pohyb. Vlákna typu 1 mají vyšší hustotu organel. Svalová tkáň - základní histologie, specifické rysy, funkce. Histologická stavba příčně pruhované, hladké a srdeční svaloviny. Příčně pruhovaná svalovina: mikroskopická struktura svalového vlákna, princip svalové kontrakce, cévní a nervové zásobení kosterních svalů

Biomechanika - studijní materiály - Katedra mechanik

Tkáň svalová obecná charakteristika, typy svalové tkáně, regenerace; Příčně pruhovaná svalová tkáň kosterní Funkce cytoskeletu ve vývoji a molekuly buněčné adheze; Homeotické selektorové geny - charakteristika jejich funkce u bezobratlých a obratlovců. Myokard - střední vrstva, srdeční svalová tkáň. Epikard - vazivový obal srdce, který přechází v . perikard - zevní obal srdce. Dutina perikardu - prostor mezi epikardem a perikardem, kde je malé množství. tekutiny → hladký a klouzavý pohyb obou vazivových listů. Srdeční dutiny a průtok krve srdcem. 2 síně - atri Tkáň. Tkáň je soubor buněk stejnéhi původu a stejného tvaru s jedinou hlavní funkcí. jak je rozlišujeme: výstelkové (epitelové, tkáň krycí) pojivové; svalová tkáň; nervová tkáň; tělní tekutiny (krev, míza, tkáňový mok) 1) Tkáň výstelková (epitelová, krycí) je tvořena těsně k sobě přiřazenými buňkami

Sval - WikiSkript

1.1.2 Funkce buňky 1.1.3 Životní cyklus buňky 1.2 Tkáně 1.2.1 Epitelové tkáně 1.2.2 Pojivové tkáně 1.2.3 Svalová tkáň 1.2.4 Nervová tkáň 1.3 Orgán, orgánové soustavy, organismus 1.3.1 Orgán 1.3.2 Orgánová soustava 1.3.3 Organismus 1.4 Kožní ústrojí 1.4.1 Stavba kůže 1.4.2 Přídatné struktury kůže - kožní. 2.0 Svalová tkáň Svalovou tkáň rozlišujeme na hladkou a příčně pruhovanou. Mezi příčně pruhované svalstvo řadíme kromě kosterního svalstva i srdeční sval ­ myokard, který je zvláštní typ příčně pruhované svalové tká­ ně. 2.1. Příčně pruhovaná svalová tkáň Výsledkem je, že tuková tkáň se hromadí stále více a více a svalová tkáň se ztrácí - tělo se stává neatraktivním, oteklým, s celulitidou. A dokonce i snížení produkce pohlavních hormonů znamená, že hladina tvorby hormonů štítné žlázy je automaticky snížena a v důsledku toho dochází k narušení mozkových. Navíc dochází i ke zhoršování funkce senzorických nervů, zprostředkovávajících vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly zásobují Nelze ovládat vůlí Kosterní svalová tkáň Nejmohutnější v těle Dlouhé úzké buňky (tzv. vlákna, mají hodně jader) Příčné pruhování Schopnost rychlých stahů Ovladatelné vůlí pomocí pokynů z mozku a z míchy Stavba kosterního svalu Vlákno = jedna buňka Vlákna jsou spojena řídkým vazivem do snopců Snopce jsou.

Svalová tkáň Nervová tkáň Žlázový - buňky specializované na produkci sekretů různé funkce - uspořádány ve žlázy (tubulární, alveolární, tubuloalveolární, trabekulární F. Tkáně lidského těla. Epitely, pojiva (vazivo, chrupavka, kost), tkáň svalová, tkáň nervová - histologická stavba, klasifikace, výskyt a funkce v lidském těle. G. Vymezení a charakteristika didaktiky biologie, vztah k jiným oborům. A. Struktura a fyziologie rostlinné buňky tkáň-soubor buněk stejného tvaru a funkce (př. svalová tkáň) orgán- soubor tkání ,který vykonává určitou funkci (př. srdce) orgánová soustava- je tvořena orgány (př. oběhová soustava) organismus-harmonický celek ,soubor všech orgánů (př. lidské tělo) Tkáně se rozdělují na -krycí a výstelkovo ð krycí a výstelková (epitel). ð pojivová. ð svalová. ð nervová. KRYCÍ A VÝSTELKOVÁ TKÁŇ · tvořena z buněk ležících těsně vedle sebe · jednovrstevná, případně více vrstev, ale jiný tvar · může obsahovat řasinky · vystýlá dutiny (sliznice) · tvoří pokryv těla (kůže Tkáň svalová Obecná myologie Author: Vlasta Lungova Last modified by: Ivana Fellnerová Created Date: 9/24/2007 11:58:54 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: PrF UP Other title

PPT - Svalová tkáň PowerPoint Presentation, free downloadZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE ČLOVĚKAPPT - POHYBOVÁ SOUSTAVA PowerPoint Presentation, freePPT - Epitelová tkáň PowerPoint Presentation, free
 • Svg tutorial.
 • Khabib nurmagomedov mmarec.
 • Pele zrozeni hrdiny online.
 • Rajčata karla.
 • Déčko soutěž s ovečkou.
 • Colette kniha.
 • Av to hdmi.
 • Žralok belavý.
 • Bolest kyčle v klidu.
 • Meteorický roj geminidy 2017.
 • Kreditní karta odměna.
 • Materiál pro laserové gravírování.
 • Tš trend.
 • Tejpování bránice.
 • Papoušek senegalský ručně dokrmený.
 • Elektrický sporák a .
 • Gmp blučina.
 • Špatné tejpování.
 • Supernatural exorcism text.
 • Úchyty na posuvné dveře.
 • Architekt cheb.
 • Dámské tepláky levně.
 • Liga 1947.
 • Vyznačení měst na mapě.
 • Whr kalkulačka.
 • Kde koupit vstupenky na pražský hrad.
 • Zkřížená lateralita dědičnost.
 • Diego costa stats 18 19.
 • Prodám doklady jawa pionýr.
 • Zemanovy vtipy.
 • Jak casto kaka miminko na um.
 • Traktory solis bazar.
 • Prodám doklady jawa pionýr.
 • Opera menu.
 • Cikáda sedmnáctiletá.
 • Alchymistická abeceda.
 • Gripy akce vaping.
 • Bolest zad a brneni koncetin.
 • Dárkový koš prázdný.
 • Nabaiji bryle.
 • Jak se staví sen 2017 přihláška.