Home

Faktory ovlivňující metabolismus

Faktory ovlivňující bazální metabolismus. Hodnota bazálního metabolismu je ovlivňována mnoha faktory - věkem, pohlavím, tělesnou teplotou, onemocněními, některými léky aj. Proto má každý člověk jinou individuální hodnotu BMR. (Také proto není možné všem stanovit jeden stejný jídelníček, jelikož každý má. faktory, které spojují složité jevy interakcí genetického pozadí jedince a zevního prostředí. Cílem mé práce bylo získat nové poznatky faktorech ovlivňujících metabolismus homocysteinu s ohledem na vznik některých komplexních nemocí v české populaci

Faktory ovlivňující metabolismus anthelmintik Factors Affecting Metabolism of Anthelmintics. dissertation thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (1002.Kb) Abstrakt (70.46Kb) Abstrakt (anglicky) (56.65Kb) Posudek vedoucího (125.1Kb) Posudek oponenta (618.8Kb) Posudek oponenta (928.3Kb Faktory ovlivňující metabolismus anthelmintik Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Faktory ovlivňující enzymovou aktivitu. Ukládání energie v lidském těle - metabolismus glykogenu a tvorba mastných kyselin a triacylglycerolů.

Bc. Andrea Zálešáková Diplomová práce Chemické faktory ovlivňující metabolismus a hodnocení dopadů na lidské zdraví Chemical factors affecting metabolism and the impact for human healt Faktory ovlivňující tvorbu metabolistů. Kenzó Tange, hlavní představitel metabolismu, vnášel do své architektury tradiční prvky, které však nebyly kopiemi svých starších vzorů, ale jejich volnými interpretacemi

Biochemické markery kostního metabolismu. Laboratorními markery kostního metabolismu může být mnoho látek. Jednak mezi ně patří ionty - Ca 2+ (celkové 2,25-2,75 mmol/l, ionizované 1,1-1,4 mmol/l) a fosfáty (0,7-1,5 mmol/l), jednak hormony ovlivňující kostní metabolismus (např. parathormon, kalcitonin, vitamin D / kalcitriol, estrogeny, glukokortikoidy atd.) Hyperbilirubinemie je zvýšení hladiny bilirubinu v krvi nad 25 μmol/l. Ikterus (žloutenka) je žluté zbarvení sklér, později i kůže a sliznic, které je patrné obvykle při hodnotách nad 68-85 µmol/l. Fyziologická hyperbilirubinemie (icterus neonati) postihuje 45-65 % zdravých novorozenců.Důležité je odlišit hyperbilirubinemii fyziologickou a patologickou Metabolismus rostlin. Vodní režim rostlin, charakteristika příjmu, vedení a výdeje vody v rostlinném těle, minerální výživa rostlin, autotrofie a heterotrofie, fotosyntéza, dýchání rostlin, faktory ovlivňující fotosyntézu a dýchání. Voda a její význam pro rostliny: nenahraditelná složka( 70- 80% v pletivech. Jak zrychlit metabolismus. Faktory ovlivňující hubnutí nebo jak urychlit metabolismus. Video. Podělte Se S Přáteli. Předchozí Článek Soutěže pro nový rok pro dospělé 2014 2015. Následující Článek El-decor: tradiční symbol v netradičním proveden. Endokrinní signály lze dále dělit na hormony ovlivňující metabolismus vápníku a fosfátů a na ostatní systémové hormony. V lidském těle hrají klíčovou roli v regulaci obsahu Ca 2+ a fosfátů hormony parathormon a kalcitonin, dále pak kalcitriol (derivát vitaminu D)

Proč bychom měli znát svůj bazální metabolismus? Sportvita

 1. Faktory ovlivňující BMR. Seznam faktorů, které mohou mít přímý nebo nepřímý, ale významný dopad na vaši BMR, je dlouhý. Zde probereme několik faktorů, které ovlivňují BMR. Věk: Ve většině indexů a poměrů souvisejících s tělem, jako jsou BMR, RMR, BMI atd., Je nejdůležitějším faktorem
 2. ózy, deficity stopových prvků, obezita), dostatek kyslíku a živin v hojících se tkáních, neadekvátní zánětlivé reakce organismu a věk
 3. BMR kalkulačka vám pomůže spočítat, jaké množství energie vaše tělo používá, když je zcela v klidu. Jde o energii, kterou vaše tělo potřebuje k podpoře svých životně důležitých orgánů, jako srdce, plíce, mozek a zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže

Faktory ovlivňující metabolismus xenobiotik Cytochromy P450 Polymorfismy studované v rámci genů účastnících se detoxifikace Indukce enzymů CYP: mechanismy Inhibice Významní inhibitoři lidského cytochromu P450; Zdroje: B.Škárka, M. Ferenčík, Biochémia,1983, s.47 Faktory ovlivňující pocit nasycení a pocit hladu. 28. 11. 2016. To vše se zdá být logickou pojistkou těla, neboť tyto hormony zodpovídají taktéž za metabolismus a právě onen kontrolovaný příjem potravy. Ne vždy je to však takto ideální. Proč? Kromě inzulínové rezistence, kdy jsou buňky netečné vůči inzulínu. Faktory ovlivňující výdej vody. obsah vody v rostlině - při přebytku se průduchy otevírají a transpirace nabývá na intenzitě stav listů a průduchů na nich teplota vzduchu - rostoucí teplota zvyšuje transpiraci, ale po dosažení určité teplotní úrovně se průduchy uzavřo Mezi další rizikové faktory ovlivňující hladinu cholesterolu patří: Doporučené hladiny cholesterolu podle Státního zdravotního ústavu. Zpomaluje se metabolismus, snižuje vstřebávání a využití živin, chuť se hýbat, energie atd. Cholesterol - rozcestník. Základní informace. Příznaky vysokého cholesterolu Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolizmus Mechanismy exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci Základní farmakokinetické parametry, jejich praktický význam ve farmakoterapi

Faktory Ovlivňující Metabolizmus Homocysteinu U Vybraných

Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Reakční kinetika studuje rychlost chemické reakce a faktory ovlivňující reakční rychlost. Rychlost chemické reakce = úbytek látkového množství reaktantů nebo přírůstek látkového množství produktů za jednotku času: aA + bB → cC. Rychlost reakce posuzujeme Faktory ovlivňující výsledek vyšetření v rámci laboratorní diagnostiky. Endokrinologie Štítná žláza 29. 9. 2020. Onemocnění štítné žlázy patří spolu s diabetem mezi nejčastější endokrinopatie v populaci. Hormony štítné žlázy ovlivňují metabolismus cukrů, tuků a bílkovin a jejich nedostatečná nebo. Faktory ovlivňující fotosyntézu. Faktory, které ovlivňují fotosyntézu, můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější faktory. světlo. intenzita a kvalita světla. čím je intenzita vyšší, tím rychleji probíhá fotosyntéza (pouze po určitou hranici - bod světelného nasycení - jiný u heliofytů a sciofytů

Faktory ovlivňující metabolismus anthelmintik CU Digital

Bazální metabolismus však nepředstavuje nejnižší možný výdej energie. Nižší hodnoty lze zaznamenat ve spánku. Průměrné hodnoty BMR dosahují u mužů 7000 kJ/den, u žen 6300 kJ/den. Faktory ovlivňující bazální metabolismus: g enetické faktory, tělesný povrch (hodnota BMR stoupá se zvětšujícím se povrchem), věk Extracelulární faktory ovlivňující metabolismus centrozomů v lidských pluripotentních kmenových buňkách Kód projektu MUNI/C/1418/2017 Období řešení 2/2018 - 12/2018 Investor / Programový rámec / typ projektu Masarykova univerzita. Grantová agentura MU; DO R. 2020 - Program rektora.

Faktory ovlivňující metabolismus anthelminti

 1. Faktory ovlivňující bazální metabolismus. Z celkové každodenní energetické bilance spotřebuje naše tělo nejvíce energie právě na bazální metabolismus. Samozřejmě nemůžeme žít pouze v podmínkách bazálního metabolismu. Jakákoli činnost navíc (jídlo, chůze, oblékání, sport, pracovní činnost apod.) zvyšuje.
 2. Extracelulární faktory ovlivňující metabolismus centrozomů v lidských pluripotentních kmenových buňkách Kód projektu MUNI/C/1418/2017 Období řešení 2/2018 - 12/2018 Investor / Programový rámec / typ projektu Masarykova univerzita. Grantová agentura MU; Podpora vynikajících diplomových prací.
 3. Pokud jsme smolaři, že naši rodiče a prarodiče mají utažený bazální metabolismus, můžeme počítat s komplikacemi spojenými nejen s nadváhou. Tyto faktory bývají obvykle ovlivněny našimi předky, kteří si procházeli abnormálními životními podmínkami, jako jsou hladomory a koncentrační tábory
 4. Metabolismus kostí je regulovaný endokrinními a parakrinními signály. Při endokrinní regulaci se uplatňují jednak hormony ovlivňující přímo metabolismus vápníku a fosfátů a dále pak hormony ovlivňující metabolismus kostí prostřednictvím lokálních faktorů
 5. Faktory ovlivňující bazální metabolismus: Pokud už budete znát hodnotu vašeho bazálního metabolismu, třeba vědět také o vlivech, které mohou rychlost bazálního metabolismu ovlivnit. Některé faktory víte změnit, jiné ne. Do té první skupiny patří poměr svalstva a tuku a procesy související s teplotou v těle
 6. Faktory, ovlivňující intenzitu metabolismu. Bazální metabolismus (povrch těla, věk, pohlaví, dieta), klidový výdej energie - MET. Energetická bilance, energetický výdej, energetický ekvivalent. Hodnocení pracovní intenzity. Energetické hodnoty jednotlivých činností (zaměstnání, volný čas, sport). (zaměstnání.
 7. eme-li samotnou fyzickou aktivitu, jsou velikost těla a spotřeba na životní funkce, vše závislé na věku a pohlaví. Platí přitom, že čím větší je povrch těla (určeno výškou a váhou), tím větší je potřeba energie

Faktory ovlivňující TT věk -labilnější děti, lidé ↑75 let denní doba -kolísá až o 2 ํC, nejnižší 4.-6. hod ráno, nejvyšší 18.-20.hod tělesná aktivita hormony -estrogen v době ovulace ↑0,35 ํ C, dále tyroxin, adrenalin, noradrenalin okolí -vlhkost vzduchu at Faktory ovlivňující výživu •1. Fyziologicko-biologické faktory •2. Psychicko-duchovní faktory • Metabolismus - anabolismus, katabolismus • Energetické požadavky jedince na bazální metabolismus • Vyvážené množství základních živin - cukrů, tuků, bílkovin, vody, vitaminů, minerálních látek Průměrná délka kroku je asi 42% vaší výšky. Bude tedy někde v rozmezí od 60 do 80 centimetrů. Z toho pak vyplývá, že 1 km je asi 1500 až 1200 kroků. Jeden kilometr pak ujdeme (podle rychlosti) za 30 až 10 minut. Nachodit 10 000 kroků tedy při rychlejší chůzi zabere maximálně jednu a půl hodiny nebo méně Metabolismus železa 1. 14 Specializovaná vyšetření 46 Faktory ovlivňující absorpci železa ze zažívacího traktu 15 Závěr 48 Absorpce nehemové železa na buněčné úrovni 16 Abecední seznam zkratek 49 Přestup železa z enterocytu do krevního oběhu 16 Seznam použité literatury 50 Regulace absorpce železa ze. veškeré faktory ovlivňující celkový zdravotní stav a pohodu zvířat ovlivňují zároveň jejich pohlavní aktivitu a plodnost. Faktory, které mají vliv na reprodukci u zvířat, jsou klasifikovány jako vnitřní a vnější faktory. Následující činitele jsou řazeny mezi faktory vnitřní - plemeno, genotyp

Faktory ovlivňující enzymovou aktivitu - WikiSkript

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos - světlo a synthesis - shrnutí, skládání) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin. Faktory ovlivňující preanalytickou fázi: Kouření působí na metabolismus glukózy, zvyšuje hladinu cholesterolu a triacylglycerolů, zvyšuje kortizol, olovo, kadmium a také CEA (karcinoembryonální antigen), naopak snižuje koncentraci imunoglobulinů a vitaminu B12

Chemické faktory ovlivňující metabolismus a hodnocení

 1. imální náklady na živiny a energii, aby udrželi vitalitu těla v ideálních komfortních podmínkách, když je člověk v klidu. Intenzita metabolických procesů může ovlivnit: genetickou paměť nebo dědičnost
 2. Faktory ovlivňující aktivitu a koncentraci antioxidačního enzymu paraoxonáza 1 Flekač M., Škrha J., Novotný Z. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha SOUHRN Paraoxonáza 1 (PON1) hraje důležitou roli ve vzniku a rozvoji aterosklerotického postižení, diabetes mellitus a jeho komplikací
 3. * Látkový a energetický metabolismus rostlin Faktory ovlivňující dýchání Vnější faktory: teplota - se stoupající teplotou intenzita dýchání roste obsah kyslíku v prostředí * Látkový a energetický metabolismus rostlin Fotosyntéza a dýchání jsou ve svém konečném účinku děje protikladné a vzájemně se.
 4. Faktory ovlivňující difuzi přes alveolokapilární membránu. Faktory, které ovlivňují míru difuze přes respirační membránu jsou následující: 1) Tloušťka stěny. 2) Povrch na kterém difuze probíhá. 3) Difuzní koeficient plynu. 4) Rozdíl parciálních tlaků na obou stranách membrány. Tloušťka membrán
 5. y (flashové animace ve formátu swf): Vita

Metabolismus (architektura) - Wikipedi

Intenzita metabolismu je individuální charakteristika. Jeho rychlost je odlišná pro různé lidi. Faktory ovlivňující rychlost metabolismu: Věk Čím starší osoba, tím pomalejší je rychlost metabolismu. Velikost těla. Čím více člověk spal, tím více kalorií hoří. Paule Muži přirozeně mají rychlejší metabolismus než. Hormonální onemocnění ovlivňující metabolismus minerálů. Prevence vzniku. Dostatečný příjem tekutin, nejlépe v podobě čisté vody. V případě vzniku: Oxalátových kamenů, je vhodné omezit příjem jídel, kde se vyskytují, např. špenát, mandle, sóju, rebarbor Enzym - faktory ovlivňující rychlost chemické reakce (grafy) Enzym - reverzibilní inhibice (animace) Enzym - regulace enzymové aktivity - allosterické a kovalentně modulované enzymy (animace) Esterifikace. Flavinadenindinukleotid, FAD (vzorec) Flavinadenindinukleotid, FAD (princip redoxní reakce Faktory ovlivňující stav výživy SOCIÁLNÍ FAKTORY Náboženství Ekonomická situace, životní styl Etnická příslušnost Přírodní prostředí Stravovací návyky Alternativní výživové způsoby, diety Zhodnocení stavu výživy nemocného Ošetřovatelský proces - získávání informací, posouzení nemocného Schéma fotosyntézy. Faktory ovlivňující fotosyntézu. Fotosyntéza je podmíněna pěti hlavními faktory: - Světlo: Pro provedení tohoto procesu je zapotřebí světlo.Musí to být adekvátní světlo, protože jeho účinnost závisí na různých vlnových délkách ve viditelném spektru.Nejúčinnější je červeno-oranžová

Faktory ovlivňující výživu a hnojení • metabolismus růstových látek (zejména auxinů). Nedostatek - chloróza mezi nervaturou listů, kolem nervů širší zelený pruh-začíná od okrajů, směřuje k hlavnímu nervu - nízká olistěnost, zejména na vrcholcíc Faktory ovlivňující rychlost vylučování. Nelze přesně říci, po jak dlouhou dobu zůstanou drogy ve vašem těle. To je totiž ve značné míře ovlivněno rychlostí vašeho metabolismu. Lidé s velmi rychlým spalováním se tak drog zbaví rychleji oproti těm, jejichž metabolismus je značně pomalejší o bazální metabolismus (teplo vzniká při chemických reakcích metabolismu) Faktory ovlivňující TT. o věk § děti a staří lidé nad 75 let mají TT labilnější, u starých hrozí riziko hypotermie (snížená kontrola termoregulace) o denní dob 4. Distribuce a metabolismus léčiv. Distribuce a distribuční objem - vysvětlení pojmů. Faktory ovlivňující distribuci. Distribuce léčiv do NS, transplacentární přenos léčiv. Rychlost distribuce. Rozsah distribuce včetně příkladů léčiv s malým/velkým distribučním objemem. Význam distribučního objemu v 1. Faktory ovlivňující pigmentové projevy na kůži 2. Etiopatogenetické aspekty psoriázy. prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Fyziologie a patofyziologie člověka: doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace hladkých svalových buněk cévní stěny ve vzniku a rozvoji vaskulárních onemocněn

3. Metabolismus a remodelace kostní tkáně • Funkce buněk a ..

Ovlivňující faktory. Prvním faktorem, který ovlivňuje enzymatickou aktivitu je vzájemná koncentrace substrátu a enzymu. Je li buď substrát nebo enzym přítomen ve stálém množství, dochází k zvyšování aktivity reakce až do bodu saturace Faktory ovlivňující saturační křivku II. 2,3-BPG + Hb(O 2) 4 Hb-2,3-BPG + 4 O 2 (R) (T) - 2,3-BPG - Teplota - stejný účinek jako 2,3-BPG . Shrnutí fyziologické funkce erytrocytů. Metabolismus Fe - Nepostradatelný biogenní prvek, v těle dospělého asi 4-5 g - Absorbce ve formě Fe2+ - podpora vstřebávání např. vitamin C -5. Faktory ovlivňující vývoj oocytu 28. 4. 2015. Glukózový metabolismus humánních folikulů je závislý na anaerobní glykolýze, při probíhající luteinizaci produkuje rostoucí folikul množství laktátu. Excesivní přívod glukózy může následným vznikem fruktózy a sorbitolu negativně ovlivnit kvalitu oocytů

Hyperbilirubinemie novorozenců a kojenců - WikiSkript

Metabolismus léčiv, metabolity, cytochrom P450, faktory ovlivňující metabolismus 13. Eliminace léčiv, biologický poločas. Faktory ovlivňující eliminaci 14. Nespecifické a specifické účinky léčiv, základy receptorové teorie 15. Vztah léčiva a receptoru (agonismus atd; selektivita a stereospecifita a jejich praktický význam procesu, faktory ovlivňující rychlost reakce, katalýza 6. hemická rovnováha, základní pojmy, faktory ovlivňující chemickou rovnováhu, teorie kyselin a zásad, pH, neutralizace 7. Soustavy, směsi, chemická individua - charakteristika, typy vzorců, základní názvoslovné principy anorganických a organických sloučenin 8 Také hladina hormonu ovlivňující metabolismus výrazně poklesla a dosáhla rozmezí s nižším rizikem rakoviny. Naši účastníci si účinky této diety ponechali, i když se vrátili ke svým běžným stravovacím návykům, upozornil Valter Longo, který reagoval na vyhodnocení testů. Bylo rovněž potvrzeno, že. Faktory mající vliv zdraví Determinanty zdraví jsou faktory ovlivňující zdraví populace. Faktory působící na zdraví rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory genetická výbava jedince získaná od rodiů (výška, porodní váha) pohlavní, věk (ženy mají např. astější sklony ke vzniku osteoporózy než muži Faktory ovlivňující metabolismus • Věk • Pohlaví • Farmakogenetické aspekty • Intestinální mikroflóra • Potrava • Patologické stavy • Současné podání více léčiv • Mezidruhové rozdíly. Věk • novorozenci mají výrazně nižší aktivitu než dospěl

Metabolismus rostlin - Biologie pro všechn

Jak zrychlit metabolismus v těle? Faktory, které ovlivňují

Contact information. Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol VAT ID: CZ60460709 CULS Data Box ID: 3hdj9c

Kostní metabolismus - Synlabiane

 1. Výpočet Bazálního Metabolismu - BMR kalkulačk
 2. Bazální metabolismus - Vivient
 3. Faktory ovlivňující hojení ran :: Hojení ra
 4. BMR kalkulačka - bazální metabolismus Ketokatk
 5. Faktory ovlivňující metabolismus xenobiotik-inhibice
FYZIOLOGIE ROSTLIN

Faktory ovlivňující pocit nasycení a pocit hladu

 1. Botanika - Fyziologie - vodní režim a metabolismus
 2. Hodnoty cholesterolu v krvi: Co znamenají jednotlivá čísla
 3. Tematické okruhy Farmaceutická fakulta U
 4. ELU
 5. Faktory ovlivňující výsledek vyšetření v rámci laboratorní
Hormony: Vliv hormonů na metabolismus živin (1PPT - Struktura, funkce a metabolismus hemoglobinuJak je to s přibíráním v těhotenství? | Proměna ŽenyOsteoporóza u ženPPT - Metabolizmus a kalorimetrie PowerPoint PresentationPPT - NEMOCI KŮRY A DŘENĚ NADLEDVIN PowerPoint
 • Jak poznám nestovice.
 • Comptine d un autre été l après midiyann tiersen.
 • Živá hlavní havířov 2 naše srdcová záležitost městské informační centrum havířov 17 května.
 • Disposable email address.
 • La roche posay hydreane legere.
 • Sidney poitier filmy.
 • Aqua barbie girl wiki.
 • Germaniova dioda.
 • Tkaničky nike.
 • Ovladač xbox 360 datart.
 • Sklerotizace vzp.
 • Pomerančové cookies.
 • Epiziotomie statistika.
 • Cukrářské potřeby ms.
 • Dešťový chodník.
 • Ona dnes rozhovor.
 • Jordan 12.
 • Mešita černý most blatská praha 9.
 • Adaptace kapela.
 • Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.
 • Vánoční písničky.
 • Shellac praha online rezervace.
 • Mexická dýně wikipedie.
 • Ložiska praha.
 • Rychlá letní polévka.
 • Open office 4 apache.
 • Ponorná pila parkside 1200.
 • Obraz na výšku.
 • Nálezy tanků z 2 světové války.
 • Os peking 2008.
 • Logan wolverine online cz dabing.
 • Dort red velvet srdce.
 • Občanská noc.
 • Viditelné světlo spektrum.
 • How to use messenger.
 • Kovy ovsem pdf.
 • Řád abd al azíz ibn saúda.
 • Hostětín moštárna.
 • Skype hidden emoticons 2019.
 • Bästa manliga huvudroll.
 • Lastovičník väčší tinktúra.