Home

Jak správně citovat zdroje

PPT - Úvod do problematiky psaní odborného textu

Jak správně citovat Seminární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdrojů. Dobrá práce s odkazy na literaturu a citacemi je nejen klíčovou součástí autorské etiky a formálních publikačních zásad, ale dokonce nám ji ukládá i zákon Jak citovat internetové zdroje a kam bibliografické odkazy v textu umístit. Bibliografický údaj elektronických informačních pramenů musí obsahovat tyto údaje: Primární odpovědnost. Název [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace/revize [datum citování] <dostupnost a přístup> Přinášíme vám návod, jak správně citovat elektronické zdroje podle mezinárodní normy. Každý student vysoké školy se při svém studiu dříve nebo později setká s nutností napsat nějakou kvalifikační práci. A jednou z věcí, na kterou si vysokoškolští kantoři velmi potrpí, je správná forma citací.. 5 2 Citace v soupisu literatury *červeně označeny jsou údaje nepovinné, černě údaje povinné 2.1 Tištěné zdroje 2.1.1 Monografické publikace (= knihy, uebnice, skripta) Primární odpovědnost (autor nebo autoři). Název knihy: podnázev knihy.Vedlejší názvy Většina z nás už nějakou tu seminárku napsala, a tak míváme pocit, že citovat umíme. Problém je v tom, že si často pleteme pořadí, kdy napsat například nakladatelství a kdy rok, a nevíme, jestli mezi tím napsat tečku, čárku nebo nic. Právě proto jsme pro vás vybrali několik základních ukázek toho, jak správně.

Jak správně citovat diplomovou práci

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

 1. 1 Jak správně citovat v textu Přímá citace. Pokud přebíráte z jiného zdroje doslovnou citaci, musíte použít uvozovky. Za větou pak uvedete zdroj ve vybraném formátu. Například citace podle harvardského stylu, který se používá nejčastěji, bude mít formát následující: (Autor - rok vydání) Např. (Novák 2007.
 2. Jak odkazovat na zdroje 10.04.2014 15:57. Odkazování na zdroje je věc, která studentům (a nejen jim) při psaní odborných textů činí možná největší problémy. Způsobů odkazování existuje několik, na různých školách se používají různě, také každý může mít v těchto věcech trochu jiný osobní vkus, který.
 3. Na straně 15 - 16 najdete jak citovat elektronické informační zdroje. A na straně 26 - 27 jsou uvedeny příklady citací. Citace by měla vypadat takto: Dobrý den, jak správně citovat nabízí i s praktickými návody hned několik webových stránek, např
 4. Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF
 5. Jak citovat zákon. Nejen právníci potřebují vědět, jak správně citovat zákon v textu - ať už jste v situaci, kdy se například jakožto zaměstnanec nebo zákazník připravujete na řešení sporu soudní cestou, nebo jste student, který chce citovat zákon v bakalářské práci, zde najdete návod, jak na to s ohledem na platné citační normy
 6. Návod jak citovat literaturu. elektronické zdroje - citace webu - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citac

chtěla bych se zeptat, jak správně a v jakých případech se uvádí do poznámky pod čarou zkratka Srov. setkala jsem se s ní několikrát, po vyhledání zdroje jsem nabyla dojmu, že se jedná o reakci autora na parafrázovaný text (ten byl označen Srov. + zdroj) Jak citovat text převzatý z cizojazyčného zdroje? Přebíráte-li do své práce text z nějakého cizojazyčného zdroje a chcete jej převzít doslovně (tj. citovat přímo ten text, který se snažíte doslova přeložit), pak tento převzatý a přeložený text uvedete v uvozovkách, kurzívou a připojíte poznámku, že jde o Váš vlastní překlad (např. za tu přímou citaci a.

Textová opora: Jak správně citovat? KURZ PRÁCE S INFORMACEMI povinné údaje x nepovinné údaje (sekundární odpovědnost, edice) Interpunkce se v jednotlivých částech citace liší, je rozepsána u jednotlivých typů dokumentů. Údaj - oddělovací znak - mezera - další údaj (mezera se píše pouze p zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno jak v zásadách informační etiky, tak v autorském zákoně. V kurzu Jak správně citovat se dozvíte více o citační etice a metodách citování. Zároveň nabízíme i přehledný výklad z mezinárodn Jak správně citovat. Důležité zásady pro citování informačních pramenů ale doporučujeme ho uvést pro snadnější identifikaci zdroje; vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu - lze jej zkrátit podle ISO normy . PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

Bibliografická citace: Jak správě citovat zdroje podle

Video: Jak správně citovat elektronické zdroje - StudentMa

Jak citovat celý odstavec, který je již citací jiného zdroje? Publikováno 28.11.2019 od autora: Pavel Semerád / 0 komentářů Otázka mojí čtenářky k citování tiskové zpráv Jak citovat? Dokument pro potřeby MGO CITACE je text, web, obrázek, tabulka, graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete (převypravujete text vlastními slovy) Jak správně citovat elektronické zdroje1 Úvod O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 6902 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996 a na elektronické dokumenty zaměřenou normu ČSN ISO 690-2 z roku 2000. Nová norma se tedy zabývá jak citováním tištěnýc Jak citovat elektronické zdroje v bakalářských a diplomových pracích tak, aby se nad nimi nikdo nepozastavil a byli úplně správně? Citace z internetu či webových stránek Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech

Jak správně citovat? Správně ocitovat zdroj znamená správně nakládat s tzv. pravidly citační a publikační etiky. Mezi nejčastější citační normy v českém prostředí patří ČSN ISO 690:2011 a APA style (zejména pro psychologii a příbuzné obory) Jak se vyhnout plagiátorství a citovat zdroje. Co to vlastně plagiátorství je? Můžeme ho definovat jako úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Je to neetické a v podstatě je to krádež Kapitola zdroje. Zdroje jsou hlavní kapitola, jsou na samostatné straně a na jejich nadpis je použit styl Nadpis 1. V dokumentu jsou umístěny za kapitolu Závěr. Níže uvedené zdroje jsou správně vytvořené dle ČSN ISO 690-2. Avšak třetí zdroj má viditelně jiné formátování (písmo, řádkování aj.

Na straně 15 - 16 najdete jak citovat elektronické informační zdroje. A na straně 26 - 27 jsou uvedeny příklady citací. Citace by měla vypadat takto: Dobrý den, jak správně citovat nabízí i s praktickými návody hned několik webových stránek, např Jak citovat několik autorů. Čtyři běžné citační styly mají poněkud odlišná pravidla pro citování několika autorů. Aby bylo možné tyto zdroje správně odkazovat, musíte vědět, jak je citovat v bi. Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu; Jak citovat; Jak citovat? (ČVUT) Metodika tvorby bibliografických citací; Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady; JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 69 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám správně do své práce ocitovat zákony a vyhlášky, které jsem čerpala z internetu. Jedná se o: zákon 561/2004, vyhlášku 147/2011, vyhlášku 116/2011, Z 108/2006, vyhlášku 505/2006, Rámcový vzdělávací program předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program základní vzdělávání Jak správně citovat zdroje Vytvořte si citaci Generátor Citace . Načerpejte informace, jak správně citovat různé druhy dokumentů a zjistitě více o plagiátorství. Pablikado české odborné zdroje na jednom místě. Databáze odborných zdrojů rozdělená do kolekcí. Obsahuje digitální obsah od českých a slovenkých vydavatel

Řešerše lze dělit podle toho, z jakého zdroje se vyhledává, podle druhu dokumentu, případně podle toho, jak je výsledná rešerše zpracována. Autorská rešerše - vyhledávání podle jména autora, který v dané tématice vyniká (doporučení vedoucího práce/školitele Jak správně citovat? Pro všechny, kteří v oblasti citací tápou, jsem připravila e-book zdarma 5 praktických rad, jak nenapsat plagiát , kde se dozvíte, jaký je rozdíl mezi frází a parafrází, seznámíte se s možnostmi citací a následných odkazů na zdroje u grafických a tabelárních výstupů, legislativních dokumentů i. Jak správně citovat odborné zdroje Od toho jsme pro vás připravili nový seriál jak citovat odborné zdroje. Obsahuje nejenom informace pro citování, ale také praktické rady a tipy, jak správně citovat a nedělat v tomto chyby, věříme, že vám tento průvodce bude užitečný

Jak správně citovat? Nevíte si rady s tím, jak správně citovat? Připravili jsme pro vás dokument, který shrnuje, co je potřeba opatřit zdrojem a jak by takový správně uvedený zdroj měl vůbec vypadat. Stáhněte si dokument a podívejte se, jak byste měli ve svých pracích, nejen v rámci soutěže Office Arena, citovat zdroje nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Jak odkazovat na zdroje. Na zdroje se dá odkazovat několika způsoby - vždy bychom si však měli vybrat jeden z nich a ten pak dodržovat v celém dokumentu. Podle ČSN ISO 690 se dají využít tyto 3 způsoby odkazování: Harvardský systé Správně uvedená citace nejen odpovídá zákonům a lidské slušnosti, ale také umožní dalším uživatelům vašeho díla vypátrat, kde jste své zdroje získali. Forma každé citace musí odpovídat stanoveným normám (o tom dále). Složitější situace je při použití obrázků (jak z tištěných, tak elektronických zdrojů) C) Jak správně citovat? Základní pojmy: citace - převzatá část textu z použitých pramenů bibliografická citace (reference) - úplný souhrn údajů o citovaném prameni k identifikaci a zpětnému vyhledání zdroje seznam bibliografických citací-seznam použitých pramenů v závěru prác Jak správně citovat. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Jak na bakalářskou (diplomovou) práci ⚫ Literatura - veškeré použité zdroje informací (monografie, články, periodika, elektronické zdroje,) -přesnost, pravdivost (skutečn

Jak citovat dílo a neokrást autora. Vytvoření citace a její zakomponování do textu je přitom snadné a nijak časově náročné, i když ano, trochu vás to při tvorbě textu zdrží. Ale nijak závratně. Vše se děje podle citační normy ČSN ISO 690:2011, která diktuje přesnou formu citace. Forma se pak mírně liší v. Čtěte také: Jak správně citovat elektronické zdroje. Pro poznámky pod čarou můžete využít i šikovný nástroj ve Wordu, který automaticky poznámky naváže na text a odkaz vytvoří na konec strany. / Vstoupit do diskuse. Doporučujeme.. 3. Jak správně citovat O tom, že je opravdu navýše nezbytné uvádět použitou literaturu, neboli citovat zdroje, ze kterých je při psaní seminární práce čerpáno, již bylo něco řečeno v kapitole jedna a dvě. Obecně je používáno velké množství způsobů citací použitých pramenů, především dle země, kde je prác Jak citovat kvalifikační práce. Konec akademického roku se blíží a s ním i odevzdávání závěrečných prací. Na vysokých školách se jedná především o bakalářky a diplomky, ale na středních se může jednat o různé ročníkové či maturitní práce. Dnes si ukážeme, jak je správně citovat Jak správně citovat. TÉMA MĚSÍCE: První krok. Tištěné zdroje. Patří sem nejen knihy, ale také jiné odborné práce a časopisy. Ze starších dob má mnoho studentů zažito citování pomocí funkce poznámka pod čarou (ve Wordu ji nalezneme v záložce Odkazy). Citovaný text stačí ohraničit uvozovkami, odlišit kurzívou.

Jak správně citovat? Pokud píšete odborný text musíte se podřídit jistým zásadám a zvyklostem. Dobrá práce s citacemi je základem autorské etiky a proto se vždy přesvědčte, že váš text je v tomto ohledu v naprostém pořádku Jak správně citovat? kniha/monografie. Odborný text se od běžného liší právě důsledným citováním, či parafrázováním zdrojů a to jak tištěných, webových, tak filmových. Vypsání bibliografických citací v textu je zakotveno v autorském zákoně (č. 121/2000 Sb.) a jeho porušení je tak trestné

Jak citovat Ústřední knihovna ČVUT Technická 6, Praha 6. 224 359 987 Kontakty Otevírací doba | | | | Knihovna FJFI Břehová 7, Praha 1. 224 358 305 (340) Dana Šinková. Jak by správně měla vydat citace neboli uvedení zdrojů literatury? Zhotovil jsem podrobný přehled a návod, jak citovat. Tento návod jistě využijete při psaní různých referátů či diplomových prací Jak správně citovat . Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Nevíte si rady, jak ocitovat vybraný konkrétní informační zdroj? Nejste si jistí, kde správně umístit odkaz na použitý zdroj v textu? Naučíme vás: kde najít potřebné údaje pro správnou citaci Jak správně citovat - pomůcky, návody. Automatický generátor citací podle normy ČSN-Portál Citace.com je věnován citacím a citování. Zaměřuje se na citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

Citace: Jak správně citovat knihu, časopis nebo film

 1. Jak správně citovat? 1. ÚVOD Píšete-li odborný text (knihu, článek do časopisu, příspěvek na konferenci, výzkumnou zprávu, diplomovou práci), musíte se podřídit jistým zásadám a zvyklostem, které stanoví např. vydavatel, vysoká škola aj. Jde o formální úpravu a členění vlastního textu, vybavení obrázky.
 2. Jak správně citovat aneb Koment z jiného zdroje než byl citovaný dokument a v takovém pří-padě nelze zcela vyloučit omyl. 17) 8) Je-li uvedena více než jedna položka k danému prvku citace, uvádíme tu, která je uvedena jako první nebo je nejvýrazněji označena
 3. Knihovna univerzitního kampusu M
 4. Nejste si jisti, jak správně citovat ve Vaší práci? Nevíte, jak má správně vypadat forma citací zadaná Vaší školou pro diplomovou a nebo snad bakalářskou práci?Nejjednodušším řešením se je podívat na stránky Vaší fakulty, jestli používá obecně platnou formu ISO 690 nebo nějakou svou vlastní upravenou verzi.Musíte si totiž v první řadě uvědomit, že norma.
 5. Jak se vyhnout plagiátorství uvést a odkázat na původní zdroje všech textů, údajů, závěrů, myšlenek, názorů, atd. převzatých do textu práce uvést zdroj a přesné umístění převzatých obrázků, tabulek, grafů, schémat, apod. správně odkazovat citacemi v textu práce na zdroje v seznamu použité literatur
 6. Jak správně citovat omáčky, zatímco dělá výzkum genealogie Vy jste zkoumá svou rodinu na chvíli a podařilo se jim správně sestavit mnoho kousky skládačky. Jste zadali jména a data nalezené v záznamů sčítání lidu, pozemní záznamy, vojenské záznamy, atd Ale můžete mi říct, kde přesně jste našli pra, pra-babička.

(Mimochodem, pokud se chcete podívat podrobněji na to, jak citovat podle ČSN ISO 690, více najdete v článku jak správně citovat.) Ve chvíli, kdy tedy již máte jak nainstalovaný citační styl, který chcete použít, je ten pravý čas, udělat export bibliografie nebo citací Jak správně citovat. Jak zvládnout maturitní ročník. Jak správně citovat. Seminární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdroj Workshop: Jak správně citovat - Klub knihovny na Žižkově. úterý 3. 12. 2019 v 18:00 h. Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Nevíte si rady, jak ocitovat vybraný konkrétní informační zdroj? Nejste si jistí, kde správně umístit odkaz na použitý zdroj v textu? Naučíme vás, kde.

Jak správně citovat; Objednání BP/DP; Kontakty; Knihovní zdroje. Knihovní zdroje. Pomocí těchto zdrojů získáte informace o knihách či časopisech dostupných v knihovnách v celé ČR nebo v zahraničí. Zjistíte, které knihovny mají ve fondu knihu, kterou hledáte, a najdete zde údaje o její dostupnosti.. jak citovat. časté chyby Jak používat slovník. Jak se dostat do studia jakémkoli jazyce, ne jen anglicky, nejprve rozhodnout Slovník — je pokladnicí poznání. Právě jste četl, jak používat slovník. Takže ji použít na maximum.. Jak psát text. Jak správně vytvořit název práce. Etika psaní odborného textu a jak citovat

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

 1. árkách nebo diplomkách je dovednost, bez které univerzitu úspěšně nedokončíte. Tady je pár tipů, jak si ji osvojit
 2. Etika psaní odborného textu a jak citovat Při psaní své práce vycházíte pochopitelně z dokumentů (tj. knih, článků atd.) jiných autorů. Dbejte však vždy na to, aby bylo jasné, kdy se jedná o váš vlastní text a kdy o převzatý tj. abyste vždy použité dílo řádně uvedli ve formě bibliografické citace
 3. E-zdroje a jak v nich efektivně hledat CIKS. 3. listopadu. úterý, 14:30-16:00 Jak správně citovat CIKS. 5. listopadu. čtvrtek, 9:15-10:45 Nejlepší odborné články: jak pro hledání využít citační rejstříky a vyznat se v hodnocení vědeckých časopisů podle IF, AIS, SJR CIKS. 12. listopadu.
 4. Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Nevíte si rady, jak ocitovat vybraný konkrétní informační zdroj? Nejste si jistí, kde správně umístit odkaz na použitý zdroj v textu? Naučíme vás: kde najít potřebné údaje pro správnou citaci
 5. Picha, Marek, Základy odborného výzkumu, in: Břetislav Horyna - Josef Krob (eds.), Cesty k vědě: Jak správně myslet a psát, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2007, 147-154. Šanderová, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha: Sociologické nakladatelství 2009. Doporučené kurz

Jak správně citovat - Seminarky

 1. Jakými způsoby správně citovat a odkazovat na použité prameny v textu? Pro psaní závěrečné práce je také nutné si zmapovat jaká existuje klíčová literatura a jak se k ní dostanu. Nejpohodlnější je cesta od stolu se svým PC. Jaké jsou předplacené odborné e-zdroje na MUP a jak si mohu vypracovat rešerši
 2. Jak citovat zdroje Když parafrázujete nebo citujete informace z jiného zdroje ve výzkumném článku, eseji nebo jiném písemném díle, citujte původní zdroj informací. Jinak se vaši čtenáři domnívají, že se snažíte předat tyto informace jako původní myšlenku
 3. ární, bakalářské, diplomové a další práce? Procvičte si to, či se to naučte v nové záložce našich pravidel. Jak správně citovat = praktické příklady se VZORY citací | Pravopisně.c
 4. JAK zpracovávat bibliografické citace podle normy ýSN ISO 690 zahrnuje všechny zdroje, které autor práce využil, bez ohledu na to, zda je přímo v textu cituje, i nikoliv. V bibliografii jsou tedy zahrnuty ty zdroje, které využil jako správně citovat. 6 Pomůcky a nástroje pro práci s bibliografickými citacem
 5. Nevíte, jak správně citovat dle normy ISO 690? Zdali zvolit harvardský styl, metodu číselných odkazů nebo metodu poznámek pod čarou? Pak jste tady správně! Vše ohledně citací a tvorby zdrojů můžete nechat na nás. Pokud již máte citace a zdroje hotové, rádi zkontrolujeme, zdali je vše podle norem a požadavků školy

Jak odkazovat na zdroje

Před tím, než se začneme zabývat tím, jak v dokumentu správně citovat jiné autory, bychom se měli zamyslet nad otázkou proč bychom to vůbec měli dělat. Pokud píšete nějaký text a necitujete žádné jiné autory, znamená to, že jde o vaše vlastní autorské dílo, které jste od a do z vymysleli sami Jak správně citovat Seminárky.cz. Seminární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdrojů. Dobrá práce s odkazy na literaturu a citacemi je nejen klíčovou součástí autorské etiky a formálních publikačních zásad, ale dokonce nám ji ukládá i zákon

Jak citovat jako zdroj bakalářskou práci? Píšu maturitní práci, částečně čerpám i z bakalářské práce dostupné na internetu. Jak na tuto práci odkázat ve zdrojích a má tam být i url, na které je bakalářka dostupná Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. › Jak web správně citovat - zdroje z lidské činnosti: zkoušky jaderných zbraní, jaderná energetika, používání radioizotopů v medicíně, využívání elektrárenského popílku. Ovzduší - zdroje a možnosti řešení.

Jak na citace podle APA Style

Citace PDF dokumentu — PS

Modul napájecího zdroje 0-30V 0-5A Power supply module 0-30V 0-5A. Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na teoretické zpracování a následné praktické zkonstruování modulu napájecího zdroje s výstupním napětím 0 - 30 V a proudem 0 - 5 A. Jak správně citovat práci. NOVOTNÝ, Jakub. Modul napájecího zdroje 0. Je tedy na každém studentovi, jak se s tím popere a naučí se sám citovat. V dnešní době je obrovská výhoda možnosti internetu a okamžité dostupnosti informací. Proč citujeme? V každé práci je velmi důležité ukázat, že jste se opírali o kvalitní zdroje, ale zároveň nesmíme zapomínat na vlastní přínos Jak citovat zdroje v českém textu stanovuje norma citace ISO 690. Tato norma vyšla v roce 2011 a je stále platná, dokud nebude nahrazena novým vydáním. Norma ISO 690 uvádí přesné pokyny doprovázené příklady citace knihy, článku, online zdrojů a dalších materiálů

Vytvořte si citaci Generátor Citace

Proč citovat Nejen právníci potřebují vědět, jak správně citovat zákon v textu - ať už jste v situaci, kdy se například jakožto zaměstnanec nebo zákazník připravujete na řešení sporu soudní cestou, nebo jste student, který chce citovat zákon v bakalářské práci, zde najdete návod, jak na to s ohledem na platné. Jak citovat rozhovor [Rozhovor] Jaroslav Homolka: Jak prezentovat jako predátor - YouTub . Textová opora: Jak správně citovat?Kurz práce s informacemi. Název modulu: Jak správně citovat?Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Speciální díl na téma prezentování - rozhovor s koučem, sparring partnerem a trenérem osobnostních disciplín.

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

Jak správně citovat v odborných vysokoškolských textech? V jakém formátu uvádět citace v bakalářské nebo diplomové práci? Kde mohu na internetu naleznout generátor citací? Co obsahuje web www.citace.com? V jakém tvaru se uvádějí citace bibliografické citace na knihy a ostatní odborné zdroje Jak správně citovat internetový zdroj v textu Od: studentbc 22.04.18 20:40 odpovědí: 1 změna: 22.04.18 21:07 Dobrý den, potřeboval bych poradit s citacemi Co je plagiátorství a jak správně citovat? Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje, uvádí například Masarykova univerzita v Brně Jak citovat celou webovou stránku. Jak správně citovat obrázek z inzerentových stránek www.pdclipart.org? Příklad: snail on flower Clip Art. Obrázek je tedy potřeba vyhledat v databázi všech obrázků a citovat tak, aby link odkazoval na jeho skutečné umístění v celé databázi (s koncovým označením 17&pos=229), tedy http. O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 6902 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996 a Správnější však bude citovat film na DVD jako elektronický zdroj Údaje se z dokumentů přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu. Vytvářejte citaci vždy podle dokumentu, který máte k dispozici

Jak správně citovat?Jak správně citovat - Čtenářský-deníkPřehled kurzů – Informační výchova KeBook Jak napsat bakalářku | Lucie Mašterovábakalářská práce Archivy - StudentMag

Jak napsat praktickou část bakalářské práce? V bakalářské práci by neměl chybět seznam obrázků, tabulek a grafů, nejlépe se číslem strany, kde se nachází. Příliš velké obrázky, tabulky, nebo grafy (nebo pokud je jich příliš mnoho), dávejte do přílohy práce áře Jak citovat správně a jednoduše konaného 19. 11. 2015 v Akademické V textu je obvykle graficky vymezen uvozovkami, odsazením anebo typem písma. Odkaz = údaj v Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Potřebuješ poradit, jak správně citovat použité informační zdroje? Stav se na Seminář CITACE správně a rychle! Seminář, který pořádá Ústřední knihovna VŠB-TUO, je určen pro všechny, kteří potřebují poradit v seminárních, bakalářských a diplomových pracích správně citovat použité informační zdroje. Semináře se uskuteční v místnosti NK 150, ve. Mezi ti nejbnj mla, pat apa. Jak. Jak citovat informační zdroje Citace jsou nezbytnou součástí obr. Extu sv uvdte prce odkazy z prameny. Jak citovat správně a jednoduše 19 11_2015 obr. Stejn jako pi citovn tak obecn, pi odkazovn literaturu. Jak citovat správně a jednoduše 19 11_2015 obr.

 • Red merle.
 • Eminem e.
 • Dingo dog.
 • Fotografové znojmo.
 • Kovařina jak začít.
 • Lonely island youtube.
 • Remington kulma ci9532 pearl pro curl.
 • Řidičský průkaz brýle čočky.
 • Ješín pasení.
 • Ložnicové sestavy bez postele.
 • Ostra bolest na cipku v tehotenstvi.
 • Pomalý hrnec model saute.
 • Resofonická kytara.
 • Touch of bali.
 • Krejzovi herci.
 • Shopcom slevový kupon.
 • Náš bůh je láska noty.
 • Buttercream recept.
 • Duran duran a view to a kill.
 • Dešťový chodník.
 • Večeře ročního dítěte.
 • Lejsek zvuk.
 • Chov motýlů doma.
 • Humor v literatuře.
 • Výkup zlata praha nonstop.
 • Příčná klenba bolest.
 • Green lantern online zkouknito.
 • Otáčky pro výstružník.
 • Silikonová raznice imitace skládaného kamene.
 • Bk sluneta.
 • Jillian michaels 6 week výsledky.
 • Eminem e.
 • Jak poznat mrtvé hnidy.
 • Vermox pred otehotnenim.
 • Indonésie.
 • Elektrický sporák a .
 • Leifheit twist náhradní tyč.
 • Proma stroje.
 • The fialky shop.
 • Soukromá škola říčany.
 • Zákon o sdružování v politických stranách.