Home

Hlavní náboženství indie a izraele

Náboženství je v Izraeli je hlavním rysem země a hraje významnou roli v utváření izraelské kultury a životního stylu.Izrael je jediná země na světě, kde jsou většina obyvatel Židé.Podle Centrálního statistického úřadu byla izraelská populace k roku 2005 tvořena ze 76,1 % židy, 16,2 % muslimy, 2,1 % křesťany a 1,6 % Drúzy Jedná se o polyteistické náboženství s 900 miliony následovateli, většina osídluje jižní Asii. Téměř 80 procent obyvatel Indie je považováno za hinduisty, je jich zhruba 800 milionů. Protože má Indie mnoho obyvatel, je hinduismus dnes po křesťanství a islámu třetím největším náboženstvím

Náboženství v Izraeli - Wikipedi

 1. jaké jsou hlavní náboženství Indie a Izraele. Témata: Nezařazen Indie: hinduismus - Hindové jsou největší národ mezi národy žijícími a tvořících Indickou federaci Izrael - judaismus (židovství) Anonym Hikimox. 03.11.2019 21:20 | Nahlásit. děkuj
 2. Judaismus uctívá jediného Boha, uctívání jiných bohů je zapovězeno. Řadí se tedy mezi monoteistická náboženství. Základem tohoto náboženství je Tóra, tj. Zákon Mojžíšův, učení nebo návod, obsahující 5 knih Mojžíšových. Učitel a znalec Tóry se nazývá rabín. Tradice a zvyky, Hlavní svátk
 3. Hinduismus [19] Kde se nacházíme? Hinduismus [19] Benáres = Váránasí (Indie, řeka Ganga) poutní místo hinduistů, ale i buddhistů Hinduismus - Brahma, Višnu, Šiva [20] Judaismus Státní náboženství Izraele. Hlásí se k němu Židé na celém světě. Základem je víra v jednoho boha, který si vybral Židy za vyvolený národ
 4. Hlavní světová náboženství Západní tradice - semitská rodina (založena na tradici proroků, vyznávání jediného boha) Desatero přikázání Božích, začínají se datovat dějiny Izraele osídlení Palestiny, vytvoření židovského království, židovský stát Izrael - založen roku 1948 Pochází z Indie.
 5. Na jejím území je také hlavní svatyně náboženství, které si říká bahá´ismus. Každý rok proudí tisíce vyznavačů všech čtyř těchto náboženství do Izraele, aby načerpali duchovní sílu a navštívili místa spojená s jejich vírou
 6. Hlavní město: Jeruzalém/Tel Aviv Rozloha: 21 640 km² Nejvyšší bod: Har Meron (1208 m n. m.) Časové pásmo: +2 Světadíl: Asie Počet obyvatel: 8 299 706 (2017) Hustota zalidnění: 359 ob. / km² Jazyk: hebrejština, arabština Národnostní složení: 75,4 % Židé, 20,6 % Arabové, 4 % menšiny Náboženství: judaismus, islám.

Hlavní dva izraelské úřední jazyky jsou hebrejština a arabština (oba patří mezi semitské jazyky). Hlavním jazykem je však hebrejština a hovoří jí většina populace. Arabsky mluví izraelští Arabové a Židé, kteří do Izraele imigrovali z arabských zemí. Většina Izraelců zvládá komunikovat i v angličtině K roku 2007 měl Izrael 7 262 670 obyvatel. Z toho 260 tisíc Izraelců žilo na Západním břehu Jordánu, ve městech jako Ma'ale Adumim a Ariel, a osadách, které se datují před založení Izraele, a které byly obnoveny po Šestidenní válce, jako Hebron a Guš Ecion. 18 tisíc osadníku žije na Golanských výšinách. V roce 2006 žilo 250 tisíc Izraelců ve východním Jeruzalémě Izraelská národnost Aktivisté hnutí Jsem Izraelec (I am Israeli) dlouhodobě usilují o uznání izraelské národnosti a odvolávají se na deklaraci nezávislosti Izraele, která zaručuje rovnoprávnost všech občanů bez ohledu na původ či náboženské vyznání •Hlavní město: Jeruzalém •Úřední jazyk: Hebrejština a Arabština •Počet obyvatel: 7 282 tis. •Rozloha: 22 145 km2 •Měna: nový šekel (ILS) •Náboženství: židovské (75,5 %); Islám (16,2 %) •Nejvyšší hora: Mount Hermon 2224 m •Nejdelší řeka: Jordán I Z R A E Náboženství jako mocenský nástroj, ve skutečnosti jde o zdroje. Vždycky jsem tvrdila a dosud tvrdím, že není efektivnějšího prostředku, jak pro vlastní mocenské zájmy sjednotit davy napříč hranicemi, než jakým je náboženství

Hlavní světová náboženství Společenské věd

V roce 1993 došlo k podepsání dohod s OOP v Oslo a hlavní regionální události se začaly točit kolem vztahů Izraele a Palestinské autonomie. Po odmítnutí izraelských nabídek na vznik Palestinského státu v roce 2000, vybuchla další intifáda, která nikomu nic pozitivního nepřinesla Dohoda Izrael - SAE: průlom pro celý region. David Parsons. Podobně jako když v roce 1993 se náhle z norských lesů vynořily dohody z Osla, zpráva o průlomu ve vztazích mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty překvapila každého Do Izraele za turistickými cíli. Největším turistickým cílem v Izraeli je hlavní město Jeruzalém.Jedná se o nejdůležitější město pro židy, protože se tu nacházel Jeruzalémský chrám a v současnosti je tu Zeď nářků.Křesťané v Jeruzalémě navštěvují především Olivetskou horu, baziliku Svatého hrobu, Getsemanské zahrady a viu Dolorosa

Hlavní body expedice do Izraele aneb za poznáním Svaté země. Expedice Izrael je určena všem zájemcům o kulturu, historii, a v neposlední řadě pro milovníky přírody. Poznáme vlídnou a bezpečnou tvář této části Arabského poloostrova, kde se mísí kultura třech významných náboženství (islám, judaismus a křesťanství) hlavní město: Teherán. národnostní složení: Peršané 51%, Azerové 24%, Kurdové 8%, Arabové 3%, Židé 20 - 30 tisíc. náboženství: 99% islám: z toho 91% šíité a 9% sunnité (Kurdové), 1% křesťanství a judaismus. úřední jazyk: perština. rozloha: 1 648 195 km² (17. na světě) počet obyvatel: 71,2 mil Duchovní poznání, které ztratil národ Izraele po zničení Chrámu, poskytlo k vývoji evroé civilizace zvláštní impuls. Dodalo Evropanům zvláštní sílu ducha, touhu dobývat a rozvíjet nové země, vyvíjet se. Poutníci putovali po cestách a všude šířili křesťanské náboženství, učili lidi se modlit. Obyvatelům Evropy, kteří byli v té době naprostými barbary.

Je město na severu Izraele, na pobřeží Středozemního moře, v Haifském zálivu. Akko má okolo 50 000 obyvatel. Jedná se o jedno z nejstarších měst na světě, které je od svého založení (3 000 let před Kristem) kontinuálně obýváno. Staré Město Akka je zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO O Jeruzalému by se daly napsat stovky stran. Hlavní město Izraele je posvátným místem židů, křesťanů i muslimů. První zmínky jsou již od 2.tisíciletí př.n.l., od 10.stol.př.n.l. hlavní město Izraele (zván Davidovo město), v 6.stol. př.n.l. dobyt a téměř zničen Babylóňany, obnoven ve 3.stol.př.n.l. Počátkem našeho letopočtu centrum římské provincie Judea.

Indie; Srí Lanka; Vietnam velice málo - zhruba 15 %. Přibývání ateistů je zcela novým jevem, neboť Židy spojuje především jejich náboženství, které je alfou i omegou jejich myšlení a identity. Zejména mladí lidé se považují náboženstvím spíše svazováni než naplněni, ostatně jako ve většině dnešního. Hlavní výskyt: Indie, Pákistán, Afrika, Kanada, USA, Spojené království. Doba vzniku: 16. století. Charakteristika: Gurmat, všeobecně známý pod jménem Sikhi nebo Sikhismus je dharmou (nikoli náboženstvím ve smyslu Abrahamických náboženství), to jest Cestou. Pochází z Indie z oblasti Paňdžábu Bůh Jákobův stává Bohem Izraele. Jákob, poslední z patriarchů, měl 12 synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů, které se jednotně nazývaly Izraelem. Po vyjití z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon - Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za vznik židovského náboženství. světové náboženství pocházející i Indie a je rozšířené po celé jihovýchodní Asii zakladatel SIDDHÁRTHA GAUTAMA = nazývám titulem Buddha (Probuzený), synem bohatého šlechtice, avšak zřekl se světa, začal žít asketickým životem a při meditaci dosáhl probuzen Asie je největším a nejlidnatějším kontinentem a rodištěm mnoha náboženství včetně buddhismu, křesťanství, konfucianismu, hinduismu, islámu, džinismu, judaismu, šintoismu, sikhismu, taoismu a zoroastrismu.V regionu se praktikují všechny hlavní náboženské tradice a neustále se objevují nové formy. Asie je známá svou rozmanitostí kultury

jaké jsou hlavní náboženství Indie a Izraele - Ontol

- kolébkou 3 náboženství: židovské, křesťanství, islám- hlavní jednotící prvek regionu, kromě Izraele (židovství) - v Libanonu bylo křesťanství, potom islám=> občanská válka, teď je mír a převládá islám - kolébkou rolnictví=> pěstování plodin a chov zvířat (před 9000 lety Německo, tahoun EU, uděluje občanství všem etnickým Němcům vysídleným po druhé světové válce. Přestože v Dánsku existuje více než 150 různých církví, dánská ústava stanoví, že evangelická církev luteránská je hlavní náboženství státu a pouze jí se dostává finanční dotaci od státu náboženství: - převládá hinduismus (Indie), buddhismus hospodářství : - většina obyvatel pracuje v zemědělství - pěstuje se - rýže, cukrová třtina, čaj Na příští online (ne na 10. 11.)si připraví referát na státy tito žáci : - název státu - hlavní město - zajímavá turistická místa 1 - V den památky Izraele jdou Izraelci na hřbitovy, aby navštívili hroby svých blízkých a vojáků, kteří zemřeli při obraně země. V roce 1967 proběhla šestidenní válka, během níž bylo významně rozšířeno území Izraele, včetně západního břehu Jordánu, Golanských výšin, Sinaje a Gazy

Izrael - Náboženství a svátky - průvodce na Orbion

Došel k přesvědčení, že hlavní funkcí náboženství je integrace společnosti pomocí souboru rituálů a sdílených symbolů. Byl jako mnoho západoevroých intelektuálů na přelomu století přesvědčen, že lze v historicky představitelné době očekávat jakousi obecnou demisi náboženství a jeho nahrazení. Mezi deset ztratil kmeny byly deset z dvanácti kmenů Izraele, který byl řekl, aby byli deportováni z království Izraele po jeho dobytí Novoasyrská říše circa 722 BCE. To jsou pokolení Ruben, Simeon, Dan, Neftalí, Gád, Ašer, Isachar, Zabulon, Manasses a Efraim; všichni kromě Judy a Benjamina.Ve vztahu k mnoha skupinám byla navržena tvrzení o původu ztracených kmenů. Významná národní náboženství Hinduismus. Vznikl přibližně v 6. až 4. století př. n. l., jde o nejstarší, dosud existující náboženství. Věřící buď považují jedno z božstev za nejvyšší, nebo mají tzv. božskou trojici (Višna, Šiva a Bráhma). Judaismus. Státní náboženství Izraele 13. prosince 1988 - Jásir Arafat na Valném shromáždění OSN veřejně odsoudil terorismus, odmítl ozbrojené násilí a uznal existenci Izraele. 27. prosince 2008 - Izrael zahájil operaci Lité olovo proti teroristům z Pásma Gazy. 30. prosince 1993 - Izrael a Vatikán navázali diplomatické vztahy

Jižní ůsie (Indie, Nepál, Největší město Izraele Kolébka náboženství - judaismu, křesanství a islámu Zeď Nářk (judaismus) 10 Bazilika Svatého hrobu 11 Mešita Al-ůksá, třetí nejsvětější Indie - hlavní město Dill. Jen pro zajímavost - Česká republika uznala Jeruzalém jako hlavní město Izraele relativně nedávno, a to v prosinci roku. Jedná se o největší izraelské město a obývá ho okolo 900 tisíc obyvatel Křesťanství je monoteistické náboženství, které vzniklo na území dnešního Izraele před více než 2000 lety jako odnož judaismu.Podobně jako muslimové, mají i křesťané povinnost šířit slovo Boží.Díky tomu se pak původně lokální žido-křesťanský kult rozšířil ze Středního východu do Evropy a Afriky a jeden z apoštolů měl doputovat až do Indie (místní. Dějiny judaismu pravděpodobně sahají až do 2. tisíciletí př. n. l., kdy se vyvinul jako kmenové náboženství Hebrejců, kteří žili na území dnešního Izraele. Podle Tóry jsou předky židovského národa patriarchové Abraham, Izák a Jákob, jemuž bylo Bohem dáno jméno Israel. 22. 06. 201 INDIE. ZÁKLADNÍ INFORMACE O INDII. Hlavní město: Nové Dillí (21 754 000 obyvatel) ; Rozloha: 3 287 590 km²; Počet obyvatel: 1 210 194 000; Jazyk: hindština; Státní zřízení: parlamentní republika; Měna: indická rupie (INR) = 100 paisů; Národnostní složení: Hindové (41%), Bengálci (8,2%), Telugové (7,2%), Maráthové (7%), Tamilové (6%).

Poslední aktualizace: 11.11.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 1.díl - Pravěk - Dějiny a Evoluce Člověka.Po tomto díle následuje Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura, Náboženství. Starověk - Úvo Izrael čekají další předčasné volby a stejně jako u těch dubnových se čekají těsné výsledky. Izraelští voliči jsou silně rozdělení podle příslušnosti k náboženství, etniku a ideologii. Kvůli roztříštěnému osazenstvu parlamentu se utváření koalice stává choulostivým byznysem, píše agentura AP. Volby mohou způsobit vytvoření nejnacionalističtější. Náboženství jako mocenský nástroj, ve skutečnosti jde o zdroje likvidaci kapitalismu, protože ten je hlavní příčinou drancování přírody a plýtvání přírodními zdroji, a likvidaci židů a křesťanů, protože ti jsou hlavními představiteli kapitalismu. zdrojů), to nejde dohromady. Polopaticky řečeno jde o to. Nejlidnatější muslimské země však překvapivě nenajdeme na Středním východě, místě vzniku tohoto náboženství, ale v Asii a Africe. Nejlidnatější muslimskou zemí světa je totiž Indonésie, mezi další velké muslimské země patří Bangladéš, Pákistán, Nigérie a překvapivě také Indie

Velká světová náboženství: referá

centrální Indie, svazový stát Delhi: 6655 přes Dubaj km: v nichž se zrodila tři monoteistická náboženství, s pobytem v letovisku Eilat u Rudého moře a možností nechat se nadnášet slanou vodou Mrtvého moře, jehož břehy jsou nejníže položeným místem na zemi. Hlavní město Muskat představuje jedinečnou. Indie očima Evropanů - Martin Fárek . Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující především k vlastní evroé kultuře badatelů Z toho důvodu se Evropané vydali objevovat nové země a kontinenty, ale jejich hlavní motiv byl náboženský, misionářský. Pak se z náboženství vyvíjela věda: alchymie a geografie byly nezbytné kvůli tomu, aby všem dokázaly, že je křesťanské náboženství nejpravdivější a dobývá svět Náboženství jako mocenský nástroj, ve skutečnosti jde o zdroje Indie a Afrika, převzal euroatlantický kapitalistický (biblický) styl života, tak hlavní představitelka MMF, pronesla pro svět zcela zásadní projev, a sice projev

Izrael: Proč mu říkáme Svatá země? Magazín Radynacestu

V Indii najdete všechna velká náboženství světa, dokonce i židy. Třeba skupina Bnej Menaše tvrdí, že je jedním ze ztracených kmenů Izraele. Židovství a křesťanství měly v Indii dokonce náskok oproti Evropě. Říká se, že židé z Kóčinu sem emigrovali kvůli obchodu kolem r. 1000 př. n. l., v době krále Šalamouna poznávací zájezdy do Izraele plné zážitků a garancí realizace i v roce 2020. Jordánsko, Palestina, Izrael na jedné komfortní cestě, vždy o úroveň výše. tři země, tři příběhy, tři pohledy na svět, tři náboženství. komfortní poznávací zájezd po stopách proroků doplněný odpočinkem u Mrtvého moř Regiony Asie I. - úkoly 1. Do slepé mapy zvýrazněte (vybarvěte) všechny státy jihozápadní a jižní Asie. 2. K uvedeným státům doplňte následující údaje - hlavní město, počet obyvatel, státní zřízení Turecko Saudská Arábie Indie 3

Izrael - Aktuálně

Vlajka Izraele, hlavní město, nejvyšší hora, rozloha

Hlavní město Izraele se nazývá Jeruzalém a leží mezi Mrtvým a Středozemním mořem v Judských horách. Jeruzalém je jedno z nejstarších měst na světě. Ve městě žije přibližně 850 tisíc lidí 7. den (út): JERUZALÉM - Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka - OLIVETSKÁ HORA - místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré. Duchovní poznání, které ztratil národ Izraele po zničení Chrámu, poskytlo k vývoji evroé civilizace zvláštní impuls. Dodalo Evropanům zvláštní sílu ducha, touhu dobývat a rozvíjet nové země, vyvíjet se. Poutníci putovali po cestách a všude šířili křesťanské náboženství, učili lidi se modlit Základem všech ostatních abrahamských náboženství a nejstarším monoteismem, který je stále kolem (ačkoli v žádném případě není první - to je údajně variace starověké egyptské víry zvanou Atenismus, která zmizela v 14 století BCE), judaismus vznikl v královstvích Izraele a Judy, který se poprvé objevil v Levantu. Jsou dva hlavní Izraelské rody, Juda a Izrael, tedy Efraim. Písmo nám sděluje: Podle historiků si už v té době Romové nepamatují, že vyšli z Indie, přestože poslední Romové z ní prý vyšli teprve před sto lety na konci 12.století! Toto praví Panovník Jahve: Hle, beru syny Izraele zprostřed národů, kam.

Video: Obyvatelstvo Izraele - Wikipedi

Izraelci - Wikipedi

Charakterizuj hlavní rysy Babylonu, Asýrie, Indie, Číny, Chetitů, Fénicie, Palestiny. ale panoval tam král Nabonid- chtěl reformu náboženství- v noci babylónští kněží otevřeli bránu Peršanům (slíbil jim ponechání náboženství, když se bez boje vzdají) V 18.st. př. Kr. (vláda Chamurapiho) skupinka Izraelitů. - hlavní zásobárna a těžební oblast ropy náboženství: - v této oblasti se zformovala tři významná náboženství: judaismus, křesťanství (Izrael, Sýrie) a islám (sunnité, šíité) Palestinci nemají vlastní stát a usilují o jeho vytvoření na území Izraele. Izrael jim věnoval některé malé části, aby si. Indie. a) Harapá civilizace - města Harappy a Mohenžo Daro, zánik přírodní. katastrofou. b) Védské období - příchod kmene Árjů, život v kastách, vznik náboženství. c) Maurijská říše - až do vpádu Alexandra Velikého říše magadhská (král. Ašóka) Čína. jednotlivé malé státy, dominuje dynastie Čou. Náboženství: židovské 81%, muslimové 15%, křesťané 3% Očekávaná délka života při narození: 80,2 let (Ž), 76,3 let (M) (1997) které jsou součástí Velké příkopové propadliny táhnoucí se podél východní hranice Izraele a Rudým mořem do Afriky, vytvářejí nejhlubší prolákliny na světě. Mezi hlavní.

Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura

Rozdíl mezi judaismem a křesťanství

Nerozdělený Jeruzalém, izraelská suverenita nad údolím Jordánu a další odhalil prezident Trump, který představil svůj dlouho očekávaný mírový plán. Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v úterý odpoledne společně sešli v Bílém domě Hlavní článek: Dějiny Izraele Starověké a středověké osídlení . Indie navázala plné diplomatické vztahy s Izraelem v roce 1992 a od té doby s ním udržuje silné vojenské a kulturní partnerství. Hlavní článek: Náboženství v Izraeli Laické komentáře o stále se valící vlně arabských občanských revolt znovu jasně odhalily tendence mnohých lidí přemýšlet o islámu jako o náboženství, jehož inherentní součástí je zuřivý antisemitismus minimálně hitlerovských rozměrů. Z takových článků lze mezi řádky dokonce vyčíst, že jejich autoři tuto představu považují za jakousi součást. Pointa číslo dvě, hlavní pointa článku - jiná verze globalizace, ruská: Rusko, Indie a Írán A tady se dostávám k tomu, co jsem naznačila v diskusním komentáři 30. dubna , když jsem avizovala napsání tohoto článku (a považuji za důležité to zdůraznit, protože až za pár hodin na to, tzn

Jak se do Číny dostal buddhismus a jaký měl vliv, i to se můžete dozvědět v Náprstkově muzeu v Praze na výstavě Říše středu. Návštěvníci na ní mohou vidět unikátní předměty ze sbírek Náprstkova muzea, z nichž mnohé jsou vystaveny vůbec poprvé.. Učení Buddhy, který žil přibližně v 6. století př. n. l. v dnešním Nepálu, se začalo šířit do Číny. Bývá uznáváno jako hlavní město Izraele. Izrael je svatým městem islámu, judaismu i křesťanství. Jeruzalém byl založen jako sídliště v době mladšího eneolitu, asi v období 3000 - 2200 let před naším letopočtem, ale možná ještě dříve Izrael, oficiálně Stát Izrael,‎ je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, který leží při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem. K Izraeli přiléhá i Západní břeh Jordánu (Judea a Samaří) a Pásmo Gazy, tj. území částečně. Jerevan, Praha - Obyvatelé Arménie a Ázerbájdžánu se dnes probudili do eskalujícího konfliktu. Čtyři roky od posledních intenzivních bojů v Náhorním Karabachu, takzvané Čtyřdenní války v dubnu 2016, se boje rozhořely nanovo. Poprvé od začátku 90. let dnes bylo ostřelováno i hlavní město Náhorního Karabachu, Stěpanakert

 • Očkování králíků cena 2019.
 • Pánský lyžařský set.
 • Yr.no chomutov.
 • Pocit tlaku na zubech.
 • The future husband lyrics.
 • Obraz tulipány ikea.
 • Hej sokoly mp3 free download.
 • Celoroční kempy chorvatsko.
 • Výtrusné rostliny.
 • Sepa platba csob cena.
 • El chapo cz.
 • Divoké vlny bombuj.
 • Karamelová poleva na cukroví.
 • Ozdobne krajky.
 • Dna primery.
 • Shame band.
 • Instax fotoalbum.
 • Čištění fotoaparátu olomouc.
 • Fyziologie ledvin.
 • Keramické misky na jídlo.
 • Bludný balvan 2019.
 • Odstavec symbol.
 • Flint city.
 • Cinovani blatniku.
 • Čsn iso 12480 1 jeřáby bezpečné používání.
 • Yann tiersen comptine d'un autre été.
 • Statistická ročenka české republiky 2016.
 • Ikonoklastické boje.
 • Bobath cviky video.
 • Jak zasadit pistácie.
 • Koberec metráž.
 • Fuji tipy.
 • Ps3 parametry.
 • Manhattan interesting places.
 • Hurvínek houbohledy.
 • Burza dětského oblečení praha 2019.
 • Záruční doba 2018.
 • Krátkodobé pronájmy ostrava.
 • Filmora mac free.
 • Napadeni smrku.
 • Co mohu ridit s ridicakem skupiny b.