Home

Fyziologie ledvin

Ledviny - WikiSkript

 1. utového srdečního výdeje - tento velký přítok má větší funkční význam než oběh, který ledvinám přivádí živiny. Vysoký tlak ve vas afferens převyšuje onkotický tlak v celém glomerulu.; Skim
 2. Patofyziologie a klinická fyziologie ledvin
 3. Funkce ledvin v udržování acidobazické rovnováhy; Natriuretické peptidy; Zdroje [upravit | editovat zdroj] ROKYTA, Richard, et al. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelstv

Patofyziologie a klinická fyziologie ledvin

Fyziologie ledvin Část 2. Jindřich Rossl, 5. kruh 2007/8 Tvorba koncentrované a zředěné moče Regulační mechanismy Osmolarita moče (měření) Tvorba koncentrované a zředěné moče Pro srovnání Průtok krve ledvinami tvoří 20-25% MV, což dělá asi 1260 ml/min. Snad více krve protéká jen játry, zde asi 1500 ml/min. Podstatně méně mozek 750 ml/min a sval příčně. poloha ledvin. homeostáza. nezbytný orgán, ale stačí jedna. 1700 l krve za den, vyloučí 1 - 2 litru tekutiny s odpadními látkami. ledviny. funkce: vylučování škodlivých nebo nadbytečných látek. udržují stálý objem extracelulární tekutiny. produkují hormony. regulace krevního tlaku. FYZIOLOGIE LEDVIN. struktura ledvin. Popis selhání ledvin Fyziologie (jak to má fungovat) Naše vylučovací soustava má za úkol vylučovat z těla nepotřebné látky přijaté potravou, nebo vytvořené naším tělem. Nepotřebné látky se dostávají skrze krevní oběh do ledvin, ve kterých je krev filtrována O roli ledvin v udržování acidobazické rovnováhy detailně pojednává podkapitola o acidobazické rovnováze. Definitivní moč Konečným produktem všech výše popsaných procesů je definitivní moč, která je charakteristicky zapáchající, čirá, zlatožlutá tekutina o specifické hmotnosti 1 003-1 038 kg/m 3 , její pH se.

Funkce ledvin. Tvorba primární moči a úprava na definitivní moč (hypertonický); exkrece moči (hlavně močovina), metabolity; udržování homeostázy, regulace acidobazické rovnováhy; endokrinní funkce (renin, erytropoetin, 1,2-dihydroxycholekalciferol); regulace objemu vody v těle Na horní póly ledvin nasedají nadledvinky - glandulae suprarenales. Na povrchu jsou ledviny kryté tenkým elastickým vazivovým pouzdrem - capsula fibrosa. Na řezu ledviny vidíme Obrázek č. 85. na povrchu kory ledviny - cortex renalis ⬇ Stáhnout Fyziologie ledvin levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Fyziologie ledvin st 2. Jind ich Rossl, 5. kruh 2007/8 Tvorba koncentrovan a z ed n mo e Regula n mechanismy Osmolarita mo e - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 723aeb-NTM3 Fyziologie, popis funkce ledviny Vylučovací funkci ledvin umíme stanovit. V praxi vyšetřujeme tzv. clearance kreatininu a posuzujeme, jak je onemocnění ledvin pokročilé. Orientační posouzení je možné i podle koncentrace některých látek v krvi (kreatinin, močovina), při hodnocení je však třeba určitá zkušenost a opatrnost

Anatomie ledvin, fyziologie, funkce, hormony a nemoci ledviny jedná se o dvojici orgánů umístěných v retroperitoneální oblasti, jednu na každé straně páteře a velké cévy. Je životně důležitým orgánem pro život, protože reguluje vylučování odpadních produktů, rovnováhu hydro-elektrolytů a dokonce i krevní tlak. Úvod do fyziologie ledvin a jejich úloha v metabolismu glukózy. Medicína po promoci 1/2012 06.03.2012 10:02 Zdroj: Medicína po promoc Blok 4. Onemocnění ledvin. Modulárním způsobem pokrývá stěžejní problémová témata výuky hlavně dynamických oborů (fyziologie, patofyziologie, interní medicína). LMS prostředí je vytvářeno na principu wiki. Zůstává trvale otevřeno doplněním a úpravám Náplň podkapitoly: 1. Funkční morfologie ledvin _ Funkční morfologie ledvin. Ledviny jsou párový orgán uložený retroperitoneálně.Jsou fazolovitého tvaru o hmotnosti zhruba 150 g.Makroskopicky bychom ledviny rozdělili na kůru granulárního charakteru obklopenou vazivovým pouzdrem (capsula fibrosa) a dřeň žíhaného charakteru. Celý orgán je obalen tukovou tkání.

Martin Pšurný Úvod - ledviny Fyziologie ledvin Tvorba a vylučování moči Přehled funkcí ledvin Řízení činnosti ledvin Úvod - ledviny Fyziologie. Vývoj ledvin Močový systém u člověka se vyvíjel společně s pohlavním systémem z intermediálního mesodermu a jejich vývody zpočátku ústily do společné dutiny- kloaky. Během prenatálního vývoje člověka se zakládají 3 systémy vylučovacích orgánů, z nichž první je základní a nefunkční orgán pronephros a druhý. Onemocnění ledvin v rodině: např. polycystická choroba ledvin je dědičné onemocnění. Onemocnění srdce rovněž zvyšuje riziko postižení ledvin. Příznaky onemocnění ledvin. Chronické onemocnění ledvin může probíhat bez příznaků roky, jindy jsou potíže příliš obecné, aby byly přikládány onemocnění ledvin Krevní oběh ledvin (průtok 1000 -1500 ml/min-100x více, než kosterní sval)• vasa afferentia (asi 10 % krve nejde do glomerulů, ale do peritubulárníhooběhu) • vasa efferentia (poměr průřezu v.afferens a v. efferens 4 : 1) peritubulárníkapiláry • vasa recta -poskytují O2 a výživu nefronům; osmotická stratifikace dřeně Význam T

Anatomie ledvin. Ledvinu tvoří hnědočervená kůra a dřeň světlejší barvy. Ve středu vnitřní hrany ledviny je ledvinová brána, ze které vystupují krevní a lymfatické cévy, nervové spleti a močovod, který ústí do močového měchýře.Kůra ledvin tvoří vnější vrstvu a obsahuje Malpigiho tělíska - glomerulů Obr. č. 1 Močový systém a poloha ledvin. Anatomie ledvin a močového systému. Krev vtéká do ledviny skrze renální tepnu a odtéká renální žílou. V ledvinné kůře je přibližně jeden milion nefronů (základní stavební a funkční jednotky ledviny). V nefronech dochází k filtraci krve a vzniká zde moč Klíčová slova: ledviny, průtok krve citace: Kuncová Jitka: Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] , [cit. 05 Endokrinní funkce ledvin. EPO trombopoetin (jinak tvořen hlavně v játrech) kalcitriol ve stresu ledviny produkují Glc glukoneogenezou (sice jen asi 10%, ale je to významné) tvorba inzulinázy (při renálním selhávání hyperinzulinémie - pseudodiabetes) normálně ledviny pracují při systolickém tlaku 80 - 180 mmH

Fyziologie Funkce ledvin Ačkoli ledviny představují méně než 1 procento z celkové hmotnosti těla , mají několik velmi důležitých funkcí v těle . Ledviny pomáhají regulovat hladinu kapaliny , hladiny pH , a hormony , a zbavit se odpadů v těle Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin. Autor: Jitka Kuncová Publikováno: 2.4.2013, poslední. Patofyziologické aspekty funkce ledvin 10.12.2008 Ledviny - funkce Vylučování odpadních látek, Regulace objemu tělesných tekutin krevního tlaku acidobazické rovnováhy produkce (metabolizmu) hormonů a bioaktivních působků (např. erytropoetin, vit.D3, renin, inzulin, PG, NO, IGF apod. Popis zánětu ledvin Fyziologie (jak to má fungovat) Naše vylučovací soustava má za úkol vylučovat z těla nepotřebné látky přijaté potravou, nebo vytvořené naším tělem. Nepotřebné látky se dostávají skrze krevní oběh do ledvin, ve kterých je krev filtrována Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum . játra 2 - 5% tělesné hmotnosti 25 - 30% srdečního výdeje játra obsahují 10 - 15% celkového krevního objemu . hepatocyty 60 - 80 % buněk jaterní tkán.

Popis poruchy funkce ledvin Fyziologie (jak to má fungovat) Filtrace moči probíhá v glomerulech ledvin, které si můžeme představit jako důmyslné sítko, které čistí naší krev.. Pod tlakem se zde s protékající krve filtruje tzv. primární moč, která má velmi obdobné složení jak krevní plazma Vybrané kapitoly z fyziologie krve / Hlavní autor: Trávníčková, Eliana, 1927- Vydáno: (1982) Nárys fyziologie člověka. Seš. 3 B, Fyziologie ledvin a vývodných cest močových / Hlavní autor: Trávníčková, Eliana, 1927- Vydáno: (1996

Ledviny - fyziologie / 4 3. Co je to rakovina? / 5 4. Zhoubné nádory ledvin / 5 5. Příznaky zhoubných nádorů ledvin / 6 6. Stanovení diagnózy karcinomu ledvin / 7 7. Léčba / 8 8. Výživa / 11 9. Sledování nemocných po ukončení léčby / 12 10 11. Ošetřovatelská péče o nemocného s Onemocněním ledvin a močových cest. Anatomie a fyziologie močového systému (zaměření: funkční anatomie ledvin a . močových cest); ošetřovatelská péče. 1/ anatomie a fyziologie systém

Funkce ledvin - WikiSkript

 1. Ledvina (ren, nefros) je párová žláza typického fazolovitého vzhledu, uložená po obou stranách bederní páteře v retroperitoneálním prostoru. (Obr. 11. 1.) Velikost ledvin je průměrně 12 x 6 x 3 cm. Ledviny jsou obaleny tukovým polštářem a jsou připojeny mohutnými renálními tepnami na břišní aortu a renálními žilami na dolní dutou žílu
 2. Romana Šlamberová, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK. Hormonální systém. Transportní mechanismy v ledvinách. Patologie cév. Vylučovací soustava. Hemodynamika II - Aldebaran. KofeÃn. Fyziologie vylučování ledvinami download report
 3. 2 FYZIOLOGIE LEDVIN Ledviny mají nezastupitelnou roli v udržování homeostázy. Přispívají k ní pohotovými změnami v množství a složení moči. (Merkunová, 2008, str. 165) Za 24hod přefiltrují ledviny 1700 l krve a vyloučí asi 1,5-2l koncentrované tekutiny včetně odpadních látek. (2
 4. Fyziologie - LEDVINY Struktura ledviny Umístění ledvin v těle 1 - pyramidovitý útvar; 2, 12 - ledvinové cévy; 3 - ledvinová tepna; 4 - ledvinová žíla; 5 - od
 5. Nemoci ledvin. Onemocnění ledvin mohou vznikat z celé řady příčin a vyústit až v renální selhání, které se dělí na akutní (trvající do 3 měsíců) a na chronické (trvající déle než tři měsíce) v angličtině označované zkratkou CKD (chronic kidney disease).Pro akutní renální selhání se používá klasifikace RIFLE
 6. V souladu s platnými vládními opatřeními je knihovna pro veřejnost uzavřena. Během uzavření je znemožněno zadávání požadavků na výpůjčku
PPT - Ledvina jako regulační orgán, perfúze ledviny, GFR

 1. 1.2. Fyziologie ledvin Hlavní funkcí ledvin je udržování stálého vnitřního prostředí - homeostázy. V ledvinách dochází k filtraci krve, tvorbě a zahušťování moi, ve které jsou vyluovány metabolity, nadbyteþné a cizorodé látky. Podílejí se na dlouhodobé regulaci krevního tlaku a objemu krve. Regulace acidobazick
 2. Dnešní fyziologie vidí ledviny primárně jako filtr, který odstraňuje odpad z krve a vylučuje ho ve formě moči. V čínské medicíně o této filtrační funkci hovoří rovněž, ale zároveň zdůrazňují jeho daleko hlubší účel - ukládat a ochraňovat naši životní esenci. Jin a jang ledvin. Kromě toho, že ledviny.
 3. nervové soustavy (mozkové komory a míšní kanál), trávicí soustavy (jícen, žaludek, střevo, žlučovody a žlučník), ledvin (pánvičky, močovody a močová roura) a dýchacího a oběhového systému (dýchací cesty a plicní sklípky, srdeční dutiny a cévy) a také prostor mezi orgány trupu (hrudní a břišní dutina), v.
 4. Anatomie a morfologie lidských ledvin. Fyziologie a funkce. Ledviny jako druh vnitřní sekreční žlázy. Odstranění těla konečných produktů metabolismu. Regulace vodní bilance, acidobazický stav, hladina krevního tlaku. samozřejmě pracovat [44,5 K], přidá 08.08.2009 . Další díla ze sbírky: srdc
 5. Funkční zkoušky ledvin, clearance. 62. Řízení činnosti ledvin. 63. Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát. 64. Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin. 65. Přehled mechanizmů udržujících acidobazickou rovnováhu. 66. Krev jako nárazníkový systém. 67
 6. Úvod do fyziologie ledvin a jejich úloha v metabolismu glukózy. Medicína po promoci 1/2012 06.03.2012 10:02 Zdroj: Medicína po promoc

FYZIOLOGIE LEDVIN. Funkční morfologie nefronu Průtok krve ledvinou, měření, regulace Glomerulární filtrace. Funkční vlastnosti glomerulární membrány. Faktory určující transport. Glomerulární filtrát (objem, složení). Měření GFR. Filtrační frakce.. Selhání ledvin Popis selhání ledvin Fyziologie (jak to má fungovat) Naše vylučovací soustava má za úkol vylučovat z těla nepotřebné látky přijaté potravou, nebo vytvořené naším tělem. Nepotřebné látky se dostávají skrze krevní oběh do ledvin, ve kterých je krev filtrována 2.6 Vyšetření GF při změně funkce ledvin ve stáří 2.6.1 Změny ve funkci ledvin ve stáří 2.6.2 Akutní poškození ledvin 2.6.3 Vyšetření u nemocných s chronickým onemocněním ledvin 3. Vyšetřování proteinurie 3.1 Úvod 3.2 Fyziologie vylučování bílkovin do moči 3.3 Klasifikace zvýšeného vylučování bílkovin do. První, zcela nová kapitola, se věnuje historii světové i české nefrologie, v dalších 12 kapitolách jsou postupně probrány fyziologie ledvin, vyšetřovací metody, glomerulopatie, diabetické, cévní a hypertenzní onemocnění ledvin, dědičná onemocnění ledvin, močové infekce a intersticiální nefritidy, fyziologické a.

Fyziologie psa domácího popisuje základní funkce organismu psa domácího a fungování jeho jednotlivých orgánových soustav.Pes domácí je nejstarší domestikované zvíře a je též zvířetem laboratorním, jeho fyziologie je proto velmi dobře prozkoumána.Znalost fyziologických pochodů je dále uplatňována v řízení chovu psů. Mezi jednotlivými plemeny, přestože ta. V teoretické þásti je popsána anatomie a fyziologie ledvin. Dále se zde věnuji chronickému selhání ledvin, jeho příinám, diagnostice a lébě dialýzou nebo transplantací. Zabývám se také ošetřovatelskou pooperaþní péþí. Praktickou þást jsem uvedla statistikami o potu transplantací provedených v R a fakultn Fyziologie tělesných tekutin. Příjem a výdej vody a iontů. Kompartmenty tělesných tekutin, vývoj. Regulace objemu a složení tělesných tekutin. Žízeň. Fyziologie ledvin. Funkční morfologie nefronu. Průtok krve ledvinou, měření, regulace. Glomerulární filtrace. Funkční vlastnosti glomerulární membrány. Faktory určujíc B) Jelikož je koncentrační schopnost ledvin limitována (tudíž má své maximum), lze denně vylučované množství osmoticky aktivních látek (solutů - ionty, metabolity, atd.) rozpustit v nějakém minimálním objemu moči, objemu, který je tak dán maximální koncentrační schopností ledvin. Tento objem je právě 500 ml za den • Fyziologie ledvin a vylučování I • Fyziologie ledvin a vylučování II • Biochemické aspekty funkce ledvin • Metabolizmus vody a minerálních látek • Acidobazická rovnováha. Semináře a Cvičení . Struktura • Ledvina a její vývoj • Vývodní vylučovací cesty • Pohlavní soustava - vývo

Selhání ledvin, příčiny, příznaky, léčba 1318 článků o

1.2 Fyziologie ledvin Funkci ledvin lze rozdělit do tří základních okruhů: - Regulace vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy - Odstraňování metabolických produktů, toxinů a tlu cizích látek z cirkulace do ě moči - Produkce hormonů spojených s erytropoézou a kalciovým metabolisme Fyziologie ledvin Praktické cvi čení: • funk ční zkoušky ledvin - výpo čet • vyšet ření mo či - barva, polytestovací proužky • vyšet ření mo čového se dimentu 1 3 . 30.11. - 6.12. Úvod do praktických cvi čení: Praktické cvi čení: 1. Multiple choice test - 100 otáze Mechanismy patofyziologie progrese chronického onemocnění ledvin Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Fyziologie výživy. Trávicí ústrojí a jeho části Krevní a mízní oběh Vstřebávání živin Žlázy s vnitřní serekcí Vylučovací ústrojí Nervová soustava. Trávicí ústrojí a jeho části. Trávicí ústrojí se skládá z trávicí trubice (dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a žlázových orgánů (slinné žlázy, slinivka břišní, játra)

Video: 3. Tvorba moči • Funkce buněk a lidského těl

FYZIOLOGIE VYLUČOVANÍ - ppt stáhnout

Ledvina - Wikipedi

Fyziologie a patofyziologie ledvin Fyziologie a patofyziologie ledvin Anatomické poznámky Ledvina je párový orgán, z každé vychází ureter, oba ústí do močového měchýře z něhož vychází uretra. - parenchym ledviny - kůra, dřeň - kalichy - pánvička - v hilu a. renalis, v. renalis, močovod - funkční jednotka NEFRON: glomerulus (krev přivádí vas afferens, rozvětvuje. Dědičná onemocnění ledvin - Merta Miroslav . Rozluštění lidského genomu a objev genu pro nejčastější dědičné onemocnění ledvin - polycystickou chorobu autozomálně dominantního typu - je pouhým začátkem dobrodružné pouti za odhalením mechanizmu přenosu nemocí sužujících odpradávna lidstvo vysetreni ledvin. E0104011 - Lékařská fyziologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. rotein - vysoká molekulová hmotnost, vytvářen přímo v tubulech, obvykle ne více než 2g/24h, tubulointersticiální nefritidy (pyelonefritis, analgetická nefropatie). Téma/žánr: fyziologie člověka, Počet stran: 434, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Galé

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí

Fyziologie ledvin stock fotografie, royalty free

3.2 FYZIOLOGIE LEDVIN Ledviny vykonávají 4 typy funkcí: funkce vyluþovací - vede k odstraňování neţádoucích organických i anorganic-kých látek z těla funkce regulaþní - udrţování rovnováhy elektrolytů a acidobazické rovnováh Choroba ledvin spojená s postižením glomerulů, které může způsobovat únik některých látek z krve do moči (bílkovin, červených krvinek aj.) a postupným selháváním funkce ledvin. Proximální tubulus: Kanálek v ledvině Fyziologie ledvin Renální cirkulace. Glomerulární filtrace a tubulární procesy. Řízení exkreční činnosti ledvin. Regulace objemu a osmolality ECT. Acidobazická rovnováha tělesných tekutin CO2 - bakarbonátový systém. Podíl ledvin, dýchání a činnosti GIT na regulaci acidobazické rovnováhy. Hormonální regulace. 32.Funkce ledvin. Činnost jednotlivých oddílů nefronu. Tvorba moče a její řízení 33.Základní principy vyšetření moče a ledvin 34.Orgány s endokrinní funkcí. Místní a celkové, agonistické a antagonistické účinky hormonů. Systém zpětné vazby 35.Hypotalamohypofyzární systém a jeho vzájemné vztahy, význam pro. Fyziologie moči. Většina zvířat má vylučovací systém, který slouží k odstranění rozpustných toxických odpadů. U lidí jsou rozpustné odpady vylučovány primárně močovým ústrojím a v menší míře potem. Močový systém se skládá z ledvin, močovodů, močového měchýře a močové trubice

Shrnutí fyziologie činnosti ledvin a jejich role v procesu koncentrování moči Přehled možných příčin syndromu polyurie a polydipsie u psů a koček seřazených podle četnosti výskytu Doporučení obecného postupu u pacientů s PU/PD Souhrn diagnostických testů u jednotlivých příčin PU/P Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí, hemodynamiky a ledvin MicroRNA and transcription factors in regulation of hematopoesis and leukemogenesis The Laboratory of Molecular Mechanisms in Blood Disease Následující text uvádí základní přehled o problematice hypokalcémie a hyperkalcémie, s důrazem na roli ledvin v kalciové homeostáze.(2) Fyziologie a patofyziologie kalciové homeostázy. Kalcium je mimořádně důležité pro mnoho fyziologických procesů Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin. 18. Anatomie pohlavního ústrojí muže. 19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže. 20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi. 21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy. 22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství

PPT - Fyziologie ledvin C PowerPoint presentation free

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Otázky + klíčová slova pro studenty - TVS, VT, TVS-US, OSP- prezenčního a kombinovaného studia 1. Struktura a funkce vylučovacího systému klíčová slova: Funkční anatomie ledvin, Renální cirkulace, Glomerulární filtrace, Henleova klička, vzestupn Je to také rychlý a přehledný základ pro studium v pokračovacích kurzech fyziologie a klinických předmětů.Druhé vydání učebnice (v anglickém jazyce již čtvrté) obsahuje rozšířené části týkající se anatomie a fyziologie ptáků, včetně popisu funkce ledvin, dýchací soustavy, trávení a pohlavních soustav Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Recenzent: doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. Pořadatel uceleného pětidílného souboru Úvod do preklinické medicíny: MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF U Fyziologie ledvin (jak ledviny pracují) 2. fáze: Zpětná resorbce (vstřebávání) = zpětné vstřebávání látek z kanálků do sousedících vlásečnic (tzn. do krve)-zpětně se vstřebává -99% vody-99,5% iontů NaCl-100% glukosy-výsledkem 2. fáze je sekundární moč, kter Anatomie a fyziologie Charakteristika a průběh onemocnění Příčiny Příznaky Možné komplikace Rizikové faktory Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský plán Osobní zkušenosti Odkazy na ostatní témata Použitá literatura.

- fyziologie ledvin, - patofyziologie ledvin, - poruchy vodního a elektrolytového metabolismu, - imunologie chorob ledvin, - renální biopsie (indikace, kontraindikace, hodnocení), - patofyziologie arteriální hypertenze z hlediska diferenciálně diagnostických problémů Fysiologie ledvin / Jan Brod. Fysiologie cest močových / Otakar Poupa. -- Dotisk druhého vydání. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. -- 62 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace ; 29 cm. -- (Učební texty vysokých škol Porucha funkce ledvin - kardiorenální syndrom • stav, kdy akutní nebo chronická dysfunkce jednoho • orgánu může vyvolat akutní nebo chronickou dysfunkci orgánu druhého • bidirekcionalita vztahu • selhání srdce → ↓ perfúze ledvin → ↑ RAAS + chronický zánět Klasifikace

Fyziologie, popis funkce ledviny - MUDr

Vladimír Tesař Ondřej Viklický editoři GRADA Publishing KLINICKÁ NEFROLOGIE 2., ZCELA PŘEPRACOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 1 0 2 5 Tato rozsáhlá monografie pokrývá širokou problematiku od renální fyziologie přes vyšetřovací metody u nemocí ledvin a hlavní skupiny nemocí ledvin až po akutní a chronické selhání ledvin a metody náhrady funkce ledvin (dialyzační metody i transplantaci ledvin). Vedle tradičních témat klinické nefrologie (glomerulonefritidy, infekce močových cest a intersticiální. 1.2 Fyziologie ledvin Hlavní úlohou moového systému není jen odstranit z krve produkty látkové výmny. Plní i další, nemén dležité funkce: • exkrece odpadních látek z organismu hlavn dusíkatých • udržování stálého objemu tekutin • udržování stálého objemu elektroly Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Cíle fyziologie: Cílem je vštípit posluchačům poznatky o základních fyziologických funkcích. fyziologii ledvin, dále pak kapitoly popisující selhání ledvin, dialyzační léčbu, transplantaci ledvin, ošetřovatelskou péči zaměřenou na potransplantační období a dále taky stručnou kapitolu o kvalitě života. Praktická část je tvořena kvantitativní

Anatomie ledvin, fyziologie, funkce, hormony a nemoci

Atlas fyziologie a patofyziologie je ve výstavbě. Prosíme o strpení. funkce ledvin jako celku, vlivu diuretik, příčin a důsledků jednotlivých ledvinných poruch a renální insuficience. Respirace. Pochopit, jak jsou plíce anatomicky uzpůsobeny, aby plnily svou funkci - plíce jako výměník plynů. Co to přesně je difúze. Fyziologie je vědní obor, který zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Poznání pochodů, které probíhají ve zdravém organismu je základem pro pochopení reakce organismu za mimořádných situací, při extrémních. Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin. Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů. Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho role při regulaci pH, transport O 2; a CO 2. Respirační a metabolické poruchy. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. 8. Vylučovací systém II. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Definitivní moč a její charakteristiky. Obsahové zaměření fyziologie: Výuka je zaměřena na homeostatické mechanismy a.

PPT - Poruchy oběhu krve a mízy PowerPoint Presentation

6. Podíl ledvin na regulaci krevního tlaku - tlaková diuréza a natriuréza. 7. Acidobazická rovnováha - úloha nárazník ů, plic a ledvin p ři jejím udržování. 8. Tělní tekutiny - kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jednotlivých kompartment ů a zp ůsoby jejich stanovení. 9 Výuka probíhá v pratikárně nebo seminární místnosti Ústavu patologické fyziologie. Obsahem jsou vybraná témata z patofyziologie kardiovaskulárního systému, respirace, ledvin, poruch homeostázy, endokrinního systému. Důraz je kladen na aktivní účast studentů VYŠETŘENÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST Seminář z patologické fyziologie Pavel Maruna 5. Scintigraphy (isotope nephrography) 99mTc - DTPA (diethylentriaminpentaacetate) 0 normal curve of activity 5 renal failure without accumulation assymetric 99mTc DTPA accumulation in acute renal failure Zobrazovací metody Scintigrafie: Vyšetření ukazuje symetrickou perfuzi obou ledvin 5

MEDICAL TRIBUNE CZ > Úvod do fyziologie ledvin a jejich

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze 5. Fyziologie dýchání, regulace dýchání vztah k acidobazické rovnováze organismu. 6. Fyziologie vylučování, - složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, homeostáza, hospodaření organismu s elektrolyty - patologické stavy. 7. Fyziologie reprodukčního systému, spermiogeneze, oogeneze. Patologické stavy 8

Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci

2.2 Fyziologie ledvin Ledviny plní řadu životně důležitých funkcí: 1. Funkce endogenně-exkreční - zahrnuje vylučování dusíkatých látek, kontrolu a řízení stálosti vnitřního prostředí a acidobazické rovnováhy. 2. Funkce exogenně-exkreční - zahrnuje vylučování odpadních látek, které narušují složen odpadních látek z těla - role ledvin, kůže Cíl studia tématu: Poskytnout studentům přehled o látkové a energetické přeměně, která se odehrává v jejich těle Grada Fyziologie a patologická fyziologie - Richard Rokyta . První domácí učebnice a monografie, která propojuje jedny ze základních předmětů studia medicíny, tzn. fyziologii a patologickou fyziologii K akutnímu poškození ledvin došlo u 38,4% pacientů. Intervenční revaskularizaci PCI podstoupilo 44,4% pacientů a dalších 4,2% pacientů podstoupilo operační revaskularizaci. Intra-aortální balónková kontrapulzace byla použita u 23,47% pacientů a podporu funkce ledvin mělo 4,5% pacientů. 30 denní mortalita byla 66%

PPT - Fyziologie vylučování ledvinami PowerPointPPT - VYŠETŘENÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST Seminář zTéma: Fyziologie homeostázy tělesné vody, regulacePPT - Anatomie a fyziologie novorozence a kojencePPT - Morfologie a fyziologie člověka PowerPointPPT - O jaký typ stavby se jedná? Proč se stavěly/staví
 • Hra fifa 2019 xbox.
 • Sarah bolger once upon a time.
 • Subutex wiki.
 • Solární panel dioda.
 • Bez kalhot online.
 • Jak vložit obrázek do písničky.
 • Vtipy na slovensko.
 • Giclée tisk.
 • Česko korejská společnost.
 • Revelet.
 • Feng shui ložnice zrcadlo.
 • Tryska.
 • Santa cruz tricko damske.
 • Jak sloučit dva grafy do jednoho.
 • Canva youtube banner.
 • Stabilita regulačního obvodu.
 • Kedluben skloňování.
 • Lyžování německo u hranic mapa.
 • Nejlepsi fotolab.
 • Scott scale 960 2019.
 • Největší volný pád.
 • Minidrak sklad.
 • Ocelové zábradlí venkovní.
 • Cristiano ronaldo career.
 • Albánie durres výlety.
 • Přetečení.
 • Hummer h5.
 • Bistro garage.
 • Velké meziříčí restaurace.
 • Peyton list 2017.
 • Horna hudební nástroj.
 • Ivp doc.
 • Vlci mak trvalka.
 • Hk mr223.
 • Jarní inspirace.
 • Počasí anglie.
 • Plaz laganas.
 • Zlatý prsten s rubínem.
 • Nahrávání obrazovky honor.
 • Ed westwick age.
 • Jízda v osádce.