Home

Meine familie téma

Meine Familie - referaty-seminarky

Meine Familie Kennen Sie schon meine Familie? Also, wir sind Familie Vondrák und wohnen in Bystročice. Meine Eltern sind geschieden. Ich lebe mit meine Mutter und meine Gro eltern in einem Zweifamilienhaus. Ich habe keine Geschwister, aber ich habe zwei Hunde. Meine Mutter, Olga Vondráková, ist achtunddrei ig Jahre alt. Sie arbeitet als. Meine Familie Ich wohne in Troubelice mit meiner Familie. Wir wohnen hier 16 Jahre. Ich wohne mit meiner Schwester, Mutti und meinem Vati. Meine Schwester ist sehzehn Jahre alt. Sie ist Teenager. Sie interessiert sich für Sport und Freunde. Wenn ich Problem habe , gehe ich zu meiner Schwester. Sie kann mit mir wirklich reden Meine Familie mein-meine. Sdílet Sdílet podle Samarkhanova121. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Téma. Přepnout šablonu Interaktivní prvky Zobrazit vše. PDF Tisknutelné. Zobrazit vše. Meine Familie. Sdílet Sdílet podle Fraua. KS2 KS3 Y6 Y7 German. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Téma. Přepnout šablonu Interaktivní prvky Zobrazit vše.

Meine Familie, NJ - Německý jazyk - - unium

MEINE FAMILIE. TÉMA 7. AKTIVITY. 1. Na začátku si s žáky sestavíme na tabuli základní rodokmen. Žáci vyberou jména na kartách a při- pevní je pod obrázky. Tím se naučí výrazy, výslovnost, přivlastňovací zájmeno mein. v mužském a ženském rodě a osobní zájmena er. a sie. 2 ČTĚTE TAKÉ: Otázky zkoušejícího na téma Domácnost. Zadání otázek zkoušejícího k tématu Rodina u maturity z němčiny: Verbringen Sie Ihre Freizeit mit Ihrer Familie? Warum? / Warum nicht? Möchten Sie in der Zukunft eine große Familie haben? Warum? / Warum nicht? Wie war Ihre letzte gemeinsame Aktivität mit Ihrer Familie 8. třída 15. 10. 2020. Němčina. Samostatná práce. Napiš na počítači práci, která bude obsahovat alespoň 15 vět, na téma Meine Familie Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma

Meine Familie mein-meine - Kví

 1. Téma : meine Familie, přivlastňovací zájmena - můj, tvůj. Guten Tag, Kinder V tomto týdnu se posuneme do další lekce, která se jmenuje . Meine Familie. Slovíčka k této lekci najdete v PS - str.15. Je nutné se je naučit. Rozdělte si to na etapy a pomalu se je naučte. Budeme používat
 2. Kategorie: Němčina Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka popisuje autorovu nejbližší rodinu a okolí, ve kterém žije.V první části jsou představeni členové rodiny, jejich vlastnosti a oblíbené činnosti. V druhé části charakterizuje nejlepšího přítele a bývalou přítelkyni
 3. Meine Familie základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informac
 4. Lekce 2 - Projekt na téma Meine Familie, popis fotografie, komiks Odevzdávané materiály do mailu tvrznikova@zsnalise.cz, omluvy z on-line výuky jsou nutné NJ - skupina T. Smejkalová - 7
Malvorlage leerer Familienstammbaum

téma Meine Familie. die Oma, der Opa. 3. prezentace přivlastňovacích. zájmen prezentace nové slovní zásoby prezentace a nácvik písně poslech s porozuměním . téma Meine Familie. mein Bruder, meine. Schwester . poznávání hlásek a slabik-ei,-er, ie, r. 4. procvičování slovní zásoby. prezentace slovní zásoby komunikativní hr Dobrý den, začneme nové téma Meine Familie - moje rodina. Opište si slovíčka = do sešitu nebo slovníčku.Můžete si i vytisknout a nalepit. Potom si slovíčka procvičte. Ofocené mi pošli do. na iva.cejkova@zsht.c

Materiál na téma rodina. Žáci pracují ve dvojicích, kdy v osmisměrce hledají jména členů rodiny, která následně doplňují do rodokmenu. Autor: Lucie Hopfová (Autor) Jazyk: Němčina: Očekávaný výstup: rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace další materiály k tomuto očekávanému. Můžeme využít řadu říkanek nebo písniček na téma Meine Familie (např. učebnice Start mit Max I, str. 16 . apod.). Pátá hodina. Opakování + dny v týdnu - opakování začneme některou z her a vzájemným představováním ve . skupinách o téma: Meine Familie - už jsme začali během online výuky v minulém roce (slovíčka vyhledat a zopakovat v PS str. 64) o slohová práce: Das ist meine Familie v práci představit svou rodinu - nemusí být pravé údaje! příklad: Ich heiße Peter und ich bin 13 Jahre alt. Das ist meine Mutter, si v pondělí každý představí svůj projekt na téma Meine Familie a budeme pracovat s výslovností. Mějte prosím připravený svůj pracovní sešit. Mějte prosím připravený svůj pracovní sešit Meine Familie Wer ist wer, Familienmitglieder Sein (časování) 1.p. mein/e 1.p. dein/e 3 K - komunikace v různých situacích, dialog Vo a VZ - rodinní příslušníci, vztahy mezi rodinnými příslušníky Základní principy telefonování, čák umí přečíst číslo z telefonního seznamu a nadiktovat své telefonní číslo

malvolage mutter | Ausmalbilder Meine Familie malvorlagen

Listopad - Téma Meine Familie - Einheit 2 rozhovory, překlad a tvorba vět gramatika - časování slabých sloves, členy slov Prosinec - Téma: Meine Freunde - Einheit 3 práce na počítači - slovník, překladač gramatika - časováni sloves, stupňování příslovcí (am liebsten) Leden - Téma: Schule - Einheit 2.1 MEINE FAMILIE-SLOVNÍ ZÁSOBA - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíková hodnocení lekce 2.2 PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA - MEIN,DEIN - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíkov Téma: Einheit 2 - Meine Familie. Učivo: Meine Familie- slovní zásoba. Cíl: představí členy své rodiny; Zadání/úkoly: - naučte se slovní zásobu ze sešitu nebo z uč. str. 26 (Grammatik OSV 2/1 Komunikace na téma: Meine Familie 7. OSV 2/1 Komunikace na téma: Wo und wann? 8. OSV 2/2 Komunikace na téma: Ich heisse, ich wohne 7. OSV 2/2 Komunikace na téma: Bei uns zu Hause 9. OSV 2/3 Komunikace na téma: Meine Freunde 7. OSV 2/3 Komunikace na téma: Ich habe einen Computer 8. OSV 2/3 Komunikace na téma: Komm, fahr mit 9.. Leseverstehen -MEINE FAMILIE TEXT: Das ist Familie Müller.Sie wohnen in Deutschland, in Hamburg.Der Vater heisst Robert, ist vierzig Jahre alt und mag Pizza.Er ist gross und dick. Meine Mutter heisst Anna und sie ist nett und klein. Ich habe eine Schwester. Sie heisst Petra und ist dreizehn. Sie mag Schokolade und spielt Tennis

Meine Familie - Hledání slo

Téma: Einheit 2 - Meine Familie. Učivo: Meine Familie- slovní zásoba. Cíl: seznamuje se s novou slovní zásobou; Zadání/úkoly: uč. str. 25 úvodní strana k 2. lekci - poslech a nácvik výslovnosti nových slovíček - naučte se slovní zásobu ze sešitu nebo z uč. str. 26 (Grammatik) PS str. 18/ cv. 1,2 - pošlete na mai Meine Familie. Pracovní list, který je vhodný pro procvičování a upevňování slovní zásoby k tématu rodina. Vhodný pro úplné začátečníky. Žáci si procvičí slovíčka zaměřená na téma ovoce a zelenina. Zpočátku se objeví, zhruba na 10 sekund, obrázek ovoce nebo zeleniny v českém a anglickém jazyce.. 3. Procvičujeme a upevňujeme novou slovní zásobu - téma: meine Familie. 4. PS 11 / 1. 5. Dú: PS 11 / 2. Slovíčka z pondělí 2. 11. - napiš do slovníčku. die Familie rodina ich já. meine Familie moje rodina Ich bin. Já jsem This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Meine Familie (opsat do sešitu + DÚ - PŘELOŽIT OTÁZKY). Termín odevzdání: 11.11. ve 14:00. téma: strunatci - opakování, pláštěnci a bezlebeční, v hodině budeme pracovat s tímto textem: práce s textem_strunatci_d.

Meine Familie/ Moje rodina - referát - poradna Odpovidat

 1. 15.10. - on-line hodina přes jitsi /10.55-11.40/ - kontrola domácích úkolů - Üb. 8,9,10/S. 128 - cvičebnice, dále pokračujeme v téma Meine Familie podle učebnice - za domácí úkol napsat sloh na téma Meine Familie /viz. zadání v úkolech na moodle
 2. - zopakujte si slovní zásobu na téma rodina - PS str. 25-26/ 16, 17 a nově i 18 . uč. str. 19/ 8, 9 - vytiskněte si test I a vypracujte, odešlete své řešení do pátku 6.11. na moji mailovou adres
 3. Das ist meine Familie - der Stammbaum (rodokmen) V PS str. 8/4 vypracujte rodokmen - doplňujte pouze slova - Bruder, Schwester, Oma, Opa, - pomůže vám i učebnice str. 15/4. Do školního sešitu vypracujte svůj rodokmen i se jmény. Představte svou rodinu. (Ich heiße . Meine Mutter heißt . Mein Vater

Video: Deutsch - Meine Familie - YouTub

Téma: Familie und Verwandtschaft (7 hodin) 1. hodina 1. úkol: Zápis na tabuli, kontrola docházky Pozdrav, datum, den, počet úkolů. Učitel přečte zápis na tabuli v německém jazyce a zkontroluje, zda mu žáci porozuměli. Úvodní konverzace (procvičování otázek doplňovacích): učitel kontroluje docházku, ptá se žáků, např. Mein Tag auf Deutsch vom Sonnenaufgang bis zum Einschlafen in einfachen, verständlich illustrierten Sätzen für Anfänger.My day / daily routine from sunset. - Pracovní list zadaný v Google Classroom - téma Meine Familie (slovní zásoba, gramatická cvičení...) Němčina - Beránková !!! Při online výuce zopakujeme zadané učivo!!! 1.Hodina Zopakovat slovesné tvary - časování pravidelných sloves, nepravidelných sloves, modálních sloves - viz str.44 2. Hodin

Kategorie: Němčina Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá tématem bydlení.Autor uvádí město, ve kterém žije, a svou přesnou adresu, rovněž i typ bydlení. Prochází jednotlivými pokoji, které popisuje 12. - test slovní zásoba Familie. 26.11.2020 - Meine Familie, úvod do 2. lekce, opakování učiva Wiederholung Einheit 1, 2, připravit si na 3.12 slovní zásobu 2. lekce, pracovní sešit str. 25, v pondělí opakovací test 1. lekc MEINE FREIZEIT UND HOBBYS Es existiert viele Arten, wie können wir unsere Freizeit verbringen und auch existiert viele Hobbys. Zum Beispiel: Fernsehen, Musikhören.

Ich und meine Familie - Mein Deutsc

 1. téma: Was macht/mag meine Familie? Veškeré práce mi odesílejte, co se povede, pozitivně ohodnotím, případně vysvětlím chyby. / Dodejte téma Meine Wohnun/Mein Haus - můj byt/dům, a v týdnu před prázdninami bylo zadáno 10 vět na překlad, jsou to vše hodnocené úkoly. / A
 2. téma: Was macht/mag meine Familie? Zeměpis Regiony ČR / Jihomoravský kraj/, uč. str. 115+ vypracované otázky poslat na mail se svým jménem - Kde sídlí Ústavní soud ČR - Která řeka odvodňuje celé území - Jmenujte známé vinařské oblast
 3. projekt - na 14 dní - plakát nebo PowerPoint prezentace na téma Meine Familie Georgiadisová Michaela Německý jazyk Mein, dein Berufe Slovní zásoba PS str. 64 celá U cv. 4,5 str. 49 ústně PS str.49 celá - vyfoť a pošli Procvičování slovní zásoby - Umíme to - odkaz Hamplová Pavlína Přírodopis Uch
 4. - Domácí úkol - zpracovat do sešitu téma Meine Familie, (lekce 3 - Bei uns zu Hause) a um t to vypráv t S1.L - n mecký jazyk (skupina Martina Suchá) Zadání samostatné práce: lekce 4 Schule und Freizeit Slovíþka: str. 44-48 včetně (naučit se) Gramatika: prostudovat str. 52, procvičit prostudované na str. 5
 5. Téma je Meine Familie (Moje rodina). Přečtěte si slovíčka u obrázků, pak si najděte slovíčka v PS str. 55. Str. 50 v uč., cv. 1 - Prohlédněte si obrázek a přečtěte si rozhovor. K tomu zase slovíčka v PS str. 55. Jestli někdo může, dejte vědět těm, co neposlali úkoly, že už by měli začít něco dělat. Děkuji
 6. ky na webu eMi
 7. Téma na tento týden je Meine Familie. v úterý si vypracujete projekt o své rodině - jak má projekt vypadat a přesné zadání vám ukážu v pondělí na discordu - další týden váš projekt budete představovat ostatním. termín odevzdání na můj mail je nejpozději do 6.11. zapomelova@narodka.cz 1.11. NJ (Volf

Das ist meine Familie. Das bin ich. Ich heiße Martin. Das ist meine Mutter - sie heißt Renate. Das ist mein Vater - er heißt Robert. Das ist mein Bruder - er heißt Frank. Wir wohnen. in Berlin. Ov. Téma: Naši umělci - literatura, výtvarné umění, hudba, film. Umění je součástí lidské kultury, má člověka rozvíjet a. Meine Familie Například (zum Beispiel) Hallo, ich heiße Kateřina und mein Familienname ist Mičková. Ich und meine Familie wohnen in Kozojídky in einem Familienhaus. Kozojídky ist ein kleines Dorf in Mähren. Meine Mutter heisst auch Kateřina und sie ist Geigelehrerin. Sie schreibt gerne Musik. Mein Vater Aleš ist auch ein Lehrer Meine Familie, Berufe (Mein Bruder ist einfach super!) rodina, povolání, popis osoby slovní zásoba: rodina, názvy povolání, názvy zemí gramatika: přivlastňovací zájmena mein, dein, gen. vlastních jmen, předložka aus + země, záporný člen kein v nom. a ak., tvoření slov - koncovka -i

Pokud byste měli jakoukoli otázku nebo chtěli vyrobit a vyfotit projekt na téma Meine Familie a získat tak dobrou známku, pište na bozdechova@zsholysov.cz . Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 17. 3. 2020 12:32. Autor: Mgr. Miroslav Brabec < Zpět na 7.B nahoru 8. ledna píšeme kratičký test z přídavných jmen, pomocí nichž se mohou popsat osoby (klein, dick, nett,) Do 15. ledna je potřeba zpracovat knihu na téma Meine Familie a s její pomocí povídat o své rodině

Od 30. 11. 2020 probíhá rotační výuka žáků 7. ročníku. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou žáci 7. ročníku na distanční výuce a budou vyučováni přes videokonference dle rozvrhu na škole on line. V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 budou žáci 7. ročníku na prezenční výuce ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly. 1) Připravte si v elektronické nebo papírové formě prezentaci na téma Meine Familie, tak jak jsme se domlouvali ve vyučování, tzn. představení alespoň 8 členů Vaší rodiny (včetně domácích mazlíčků). Vaše povídání k jednotlivým fotkám mi můžete poslat ke kontrole na školn Egon Bezucký: Kroužek mě bavil. Naučil jsem se hodně nových věcí. Bavilo mě téma MEINE FAMILIE. Jan Vaníček: Kroužek němčiny mě bavil. Bavily mě křížovky a kvízy. Docela dost jsem se naučil, ale pořád mi nejde tak jako ostatním. Barbora Hallová: Němčina je zábavná. Je lehká. Nejvíc mě bavily koníčky KONVERZACE SE SPOLUŽÁKY NA TÉMA: moje jméno, bydliště, koníčky, věk atd. OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK, DNY V TÝDNU, BARVY ÚVOD DO 2. LEKCE- MEINE FAMILIE, osvojování slovní zásoby a procvičování nových slovíček při překladu vě Familie strana 14 Alter, Zahlen Im E-Shop Beruf Familienforum Familienstammbaum Meine Familie Fertigkeitstraining pojmenovat členy rodiny říci, kolik mi je let vyjmenovat povolání mluvit o rodině vyjádřit, co se mi líbí a nelíbí skloňování podstatných jmen v jednotném čísle (1. a 4. pád

· Lekce 2 - Meine Familie (Moje rodina) - učit se / opakovat si slovíčka z pracovního sešitu str. 25 · pracovní sešit str. 20 / cvičení 10 utvoř otázky a cvičení přelož do školního sešitu (otázky a odpovědi Meine Familie Únor téma: Kamarádi a mé nejbližší okolí předložka um, popis osoby, gern - am liebsten Březen téma: Škola školní potřeby, určitý člen der, die, das, zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka Jak se to řekne německy? Duben téma: Koníčk

Wohin? Akk - Feloldó

Familie #1 - Mein Deutsc

Referat z nemciny na téma moje rodina Od: neznanikdo 29.12.09 13:34 odpovědí: 2 změna: 29.12.09 17:49 Nezná náhodou nikdo nejakly odkaz na referat z nemciny na téma moje rodina vyjmenuje německy mluvící země Meine Familie komunikativní občanská výchova zeměpis počítače (výukové programy) reaguje na jednoduché pokyny ve výuce Téma : Essen, Trinken, časování sloves essen, nehmen, geben komunikativní sociální a personální přírodopis, výtvarná výchova. Silný emocionální dokument (ještě umocněný atmosférou MFF Karlovy Vary 2013). To co trochu ztrácí na poli filmařském (v ČR není toto téma tak známé a tedy chybělo mi důkladnější vysvětlení kontextu), to vytahuje zase zpátky závažnost tématu a ono autobiografické pojetí dokumentu

Téma vás zaujalo, a tak jste se rozhodl/a na výzvu reagovat. denn wir tauschten unsere Telefonnummern aus und jetzt ist sie meine Freundin. Alltagsleben Arbeit Ausbildung Charakter Dienstleistungen Einkaufen Essen Familie Ferien Filme Freizeit Gesellschaft Gesundheit Haushalt Medien Reisen Sport Umwelt Verkehrsmittel Wohnen Meine Familie-osobní zájmena ve 4. pádě Téma: Páka, Kladka, Kolo na hřídeli Učebnice: str 29 - 34 Pracovní sešit: Úkol bude zadán a vypracován na hodinách* Co budu umět?: Jak si pomocí fyzikálních principů usnadnit práci, uvedu příklady použití jednoduchých strojů v běžném životě

- na známé, předem připravené téma - v souvislosti s temat. celky - krátká říkadla, básně - jednoduchý popis osoby, věci - konverzační obraty OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti zapamatování (např. poslech) Maturitní otázka - Meine Familie: Němčina : 30122x: Odpovědi k testům z učebnice Sprechen Sie deutsch: Němčina : 99487x: Pár slovíček: Němčina : 6571x: préteritum: Němčina : Referát - téma - Die Ferien: Němčina : 12177x: Referát - téma - Prag: Němčina : 9079x: Referát - Till Lindemann - zpěvák Rammstein. Projekt - Meine Familie; Tvůj hotový projekt (všechny 3 části - rodokmen, vyprávění, fotky) mi prosím pošlete nejpozději do pondělí 23. listopadu! ÚKOL: 1. Napiš vyprávění o své rodině, ve kterém svoji rodinu představíš. Můžeš zmínit i své domácí mazlíčky. Zkus napsat, co nejvíc vět Ø žák vysvětlí smysl výuky cizího jazyka,sestaví krátké vyprávění na téma Meine Familie und ich, používá probranou gramatiku a slovní zásobu. Ø uvědomí si význam předložek při běžné řeči, porovná tyto předložky s těmi, které již použív Interaktivní procvičování ruských slovíček na téma zvířata na statku 5,78 MB Zdeněk Hanzelín: 12. 02. 2014: 1628: Hodiny - procvičování 362,12 kB Mgr. Eva Chmelařová: 18. 11. 2013: 6665: Procvičování ruských slovíček na téma dny a měsíce v kalendáři 925,43 kB Zdeněk Hanzelín: 11. 11. 2013: 4250: Zvířata 8,44 M

N -Připravit projekt Meine Familie (o svojí rodině) na samostatní papír A4.Úkol 1 : načrtnout/ namalovat rodokmen (starý rodiče, rodiče, tety, strejdové, bratranci, sestřenice, sourozenci) a napsat jména, případně nalepit fotkyÚkol 2: popsat jednotlivé členy rodiny (jméno, kde bydlí, stručná charakteristika, co mají. Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání Digitální učební materiál Meine Familie Mgr. Pavla Korčáková Květen 2013 Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-9-26-NEJ-15 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Autor Mgr. Pavla. Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Otázky na Prahu. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost)Témata:I.A: Ich, Meine Familie, Meine Freunde, Meine HobbysDoplňuji:B/ ústní část- řešení jazykové situace (příprava. MEINE FAMILIE. Tematický okruh rodina a její příslušníci. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xiv-nj6.doc: Velikost: 710 KiB: Autor: Téma zvířata a jejich svět, zajímavé informace ze světa zvířat. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xiv-nj12.doc: Velikost

Generationskonflikte ~ NÉMET Nyelvvizsga téma - Chance

katalog_jaro_2015 - NOVADID

Dobrý den, začneme nové téma Meine Familie - moje rodina. Opište si slovíčka = do sešitu nebo slovníčku.Můžete si i vytisknout a nalepit. Potom si slovíčka procvičte. Ofocené mi pošli do 23.4. na iva.cejkova@zsht.c Meine Familie Berufe Haustiere Poznámka. Vytvořím svůj profil - představím sebe a svou rodinu Téma hodiny: online identita. Poznámka. Kdo neodevzdal koláž, která ztvárňuje vaši identitu v hodině ani později na Teamsech, nahrajte ji do Teamsů do pondělí do 8:00 ráno. Kdo na hodině nebyl, na Teamsech je vytvořen Team. Meine Familie, Konflikte und Probleme, Eigenschaften, Schule und Schulwesen, Wohnen, Mein Tagesprogramm, Freizeit, Essen und gesunde Nahrung, Arbeit und Berufe, Reisen, Bekleidung und Mode, Sport, Meine Heimatstadt, Prag, Einkäufe usw. Němčina jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) - snj

Rozhovor na dané téma 2. Kategorie - žáci tercie. Tematické okruhy 1. Meine Freunde 2. Meine Familie 3. Leute und ihre Hobbys 3. Kategorie - žáci 1. - 3. ročníku, kvinty - septimy Tematické okruhy. 1. Meine Freunde 2. Meine Schule, meine Klasse 3. Meine Familie 4. Wohnen 5. Essen, Trinken 6. Die Stadt, in der ich wohne. Meine Familie Únor. téma: Kamarádi a mé nejbližší okolí určitý člen der, die, das, zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka Jak se to řekne německy? Duben. téma: Koníčky. Wortbildkarten - Familie, Farbe, Kleidung, Körper, Schule. 12 obrázků na téma Velikonoce v ČR. Můžete použít bez slovíček nebo s pracovním listem slovíčka, která nejprve rozstříháte. Žáci mají nejprve přiřadit slovíčka. Téma Meine Schule und ich Přečíst cel é. 07.10 2020. Mluvnice 12. 10. Opakujte si přívlastek shodný a neshodný. Téma: Die Familie. Přečíst celé . 01.10 2020. Mluvnice 5. 10. Píšeme rychlotest na větné členy..

Otázky zkoušejícího: Rodina Státní Maturita z Němčiny ONLIN

Meine Familie, meine Schule, meine Freundin, meine Hobbys. 1. místo: Lenka Glücková 2. místo: Lenka Růžičková 3. místo: arbora Jasínková Kategorie II. A se zúčastnilo 6 žáků z deváté třídy. V úvodu se představili a pak mluvili na vylosované téma. Na výběr měli tato témata: Meine Woche, meine Místopředseda německého Spolkového sněmu a dlouholetý sociálnědemokratický poslanec Thomas Oppermann zemřel v neděli po náhlém kolapsu. Uvedla to agentura DPA. Již dříve o skonu 66letého politika informovala německá média

8. třída zsvelehrad.c

Hallo Schüler! Učivo na 23. 10. 2020. 1. Procvičuj slovní zásobu: opakujte si vše, co již umíme, ve čtvrtek po prázdninách nás čeká opakovací test ( v úterý se spojíme online, pokud nepůjdeme do školy, vše zopakujeme, procvičíme a ve čtvrtek si napíšeme online test Módní cyklus je dnes příliš zdlouhavý a omezuje tvořivost, řekl si podnikavý Američan a vymyslel program, díky kterému si zákaznice mohou své oblečení navrhovat samy

DUMY.CZ Materiál Meine Familie

Výukové DUM byly zpracovány v projektu Projekt OP VK 4.1 - EU peníze do škol - číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2756. Všechny vytvořené výukové materiály jsou dostupné vyučujícím školy na Intranetu a v žákovské síti vylosovaného čísla mu bylo přiděleno téma, o kterém jsme měli pohovořit. Asi nejlepší z témat, které si všichni chtěli vylosovat, bylo Das bin ich nebo Meine Familie a naopak nejtěžší Das Wetter. Vyhodnocení této olympiády se konalo dva dny poté. Na 1. místě jsem s 3. Procvičte si dané téma ústně v učebnici na straně 37/cv. 8 - přečtěte si otázky a formulujte celou větou odpovědi, trénujte výslovnost (máte-li možnost udělat podobný rozhovor s někým z rodinných příslušníků, bude to ještě lepší Písemně procvičujte v PS - str. 28/8, 9, 10. 4 Deutsch — 23. - 31. März — Arbeitsblatt 2 - C. Téma — Bei uns zu Hause = U nás doma U str. 26/2 — písemnë do sešitu Lösungen vyplñte podle vás (pokud nemáte psa Ei koëku, vymyslete si je :-) Projekt Meine Familie - napište min. 12 vět o své rodině (taťkovi, mamce, sourozencích, babičce, dědovi a sobě). Tento projekt mi pošlete na školní e-mail: zuzana.kremlova@zs-sporilov.eu VKZ Vypracujte referát na již zadané téma (v max. rozsahu 2 stran, velikost A4) a pošlete mi ho na školn

Pondělí 17. prosince 2012 Konverzační soutěž v německém jazyce 2. kategorie - tercie a kvarta Krátké představení, rozhovor na dané konverzační téma Familie, Schule, Essgewohnheiten, Freunde - meine Clique, Tagesablauf 3. Číst celé » Výsledky školního kola konverzační soutěže v německém jazyc čtení, překlad a rozbor textu, konverzační téma. Unsere Hauptstadt Prag. Meine Familie. Meine beste Freundin (Meine beste Freund). Meine Hobbys. Unsere Schule. Mein Lebenslauf. Die tschechische Küche. Das Tagesprogramm. Geschäfte - Einkäufe. Wie feiern wir verschiedene Feste

Learn German online for free with courses, classes, lessons, audio and videos. Deutsch lernen mit kostenlosen Übungen, Videos, Audio & Text Der Vater heisst Maximilian. Die Familie ist im Park und spielt mit dem Frisbee. Die Familie hat 3 Kinder- Tim, Lotte und Marie. Tim ist 19 Jahre alt. 2.Opakování slovesa möchten- hodí se nám k téma jídla a pití : ich möchte- chtěl bych du möchtest- chtěl bys er / sie möchte - chtěl by wir möchten- chtěli bychom ihr möchtet. Užitečná pomůcka při výuce anglického jazyka - téma Lidské tělo.. Oboustranná A4 tabulka poskytne základní anglickou slovní zásobu hodící se k tématu Letiště. 37 K Distanční výuka: 7. ročník od 19.10. - 23.10. 2020Dobrý den, tak opět bohužel vstupujeme do distanční výuky. Úkoly budete dostávat 1krát týdně.Zveřejňovány budou vždy v pátek odpoledne na webových stránkách školy.Vypracovávat a posílat ke kontrole je budete podle pokynů jednotlivých vyučujících.V některých předmětech bude probíhat on-line výuka Dva souvislé texty o rozsahu 140-160 slov a 60-70 slov na zadané téma. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Témata: 1. Familie früher und heute 2. Alltag und Freizeit - Jugend von heute 3. Wohnen in der Stadt - auf dem Lande 4. Meine Stadt Zlín - Orientierung in der Stadt 5

 • Tučňák královský.
 • Potravinová pyramida 2017.
 • Plaz laganas.
 • Freefilm to nefunguje.
 • Koitus sheldon.
 • Prepis vozidla 2017.
 • Keratokonus příznaky.
 • Bolest šíje a ramene.
 • Raroh lovecký.
 • Konzole na záclony a závěsy.
 • Katlováček.
 • Zářivá perla poděbrady menu.
 • Apokalypsa: 1. světová válka peklo.
 • Uv filtry v kosmetice.
 • Vesta z ovčí vlny sleva.
 • 1984 film ke stažení.
 • Čtení samohlásek.
 • Silikonová fasádní barva cemix.
 • Systém trigger warnings.
 • Svatba v lese moravskoslezský kraj.
 • Ubytování v klášteře brno.
 • Ja chci byt volna.
 • Tekutý make up který se přizpůsobí.
 • Retro sladkosti.
 • Michal zapoměl ceník.
 • Kedluben skloňování.
 • Fakta o klimatu.
 • Dítě celý den nečůrá.
 • Oreo.
 • Eiskaffee hochwald.
 • Lupa s osvětlením lidl.
 • Osvětlení do kuchyně ikea.
 • David ricardo se proslavil myšlenkou.
 • Vazelína na rty.
 • Ivp doc.
 • Font name.
 • Sma ii.
 • Hlídání psů liberec.
 • Snapchat web client.
 • Wooden bow tie.
 • Krmítka na seno pro králíky.